Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kankiniai

Popiežius Pranciškus ir Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II

Popiežius Pranciškus ir Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II

Popiežius koptų ortodoksų Bažnyčios galvai: Petras ir Morkus džiaugiasi

28/04/2017 20:01

Broli, kaip vienintelė yra dangiškoji Jeruzalė, taip vienintelė yra ir mūsų kankinių knyga, jūsų kančios yra mūsų kančios, nekaltas kraujas mus suvienija, - pabrėžė popiežius, primindamas „kraujo ekumenizmą“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus: kankiniai – gyvas Bažnyčios kraujas

22/04/2017 18:31

Šeštadienio pavakare Romos Tibro salos šv. Baltramiejaus bažnyčioje popiežius Pranciškus vadovavo Žodžio liturgijai, kuria buvo pagerbiamas dvidešimtojo ir dvidešimt pirmojo amžių kankinių atminimas.

 

Naujųjų kankinių šventovė

Naujųjų kankinių šventovė Šv. Baltramiejaus bazilikoje Tibro saloje, Romoje

Popiežius pagerbs naujųjų kankinių atminimą

21/04/2017 14:17

Popiežius Pranciškus šventovėje pagerbs visų žemynų Naujųjų laikų kankinius, melsis jiems skirtose koplyčiose, jose uždegs atminimo žvakes. Pamaldose taip pat bus prisiminti Sirijoje jau prieš daugelį metų pagrobti krikščionys.

 

Kun. Jacques Hamel

Kun. Jacques Hamel

Pradėta kun. Jacques'o Hamelio beatifikacijos byla

19/04/2017 00:00

Tokios išimtys daromos tik retais atvejais. Bažnyčios naujausių laikų istorijoje popiežiai leido paankstinti tik kitų dviejų beatifikacijos bylų pradžią: Šv. Kalkutos Motinos Teresės ir šv. popiežiaus Jono Pauliaus II.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus melsis už naujuosius kankinius

Popiežius melsis už naujuosius kankinius

12/04/2017 16:00

Popiežiaus Pranciškaus malda vietoje, kuri nuo Didžiojo 2000 metų krikščionybės jubiliejaus šv. Jono Pauliaus II pavedimu saugo dabartinių laikų kankinių atminimą, įgyja ypatingą prasmę šiais laikais, kurie paženklinti daugelio krikščionių skausmu ir Velykų slėpinio šviesoje.

 

Kard. A. Amato

Kard. Angelo Amato

Pal. Emilija, pirmoji romų kilmės moteris Altorių garbėje

27/03/2017 16:49

Tiek pal. Zefirinas, tiek pal. Emilija tapo kankiniais Ispanijos pilietinio karo kontekste, tačiau skirtingomis aplinkybėmis. Pal. Zefirinas buvo nušautas todėl, kad stojo ginti katalikų kunigą, tuo metu pal. Emilija mirė kalėjime.

 

Trys Fatimos Marijos regėtojai

Trys Fatimos Marijos regėtojai 1917 metais: Lucija Dos Santos (centre), Jacinta (kairėje) ir Pranciškus Marto (dešinėje)

Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų

23/03/2017 16:17

Į šventųjų sąrašą bus įrašyti Fatimos regėtojai, pal. Pranciškus Marto ir jo sesuo Jacinta Marto. Abu mirė būdami vaikais, Pranciškus mirė 1919 metais būdamas dešimties, dviem metais jaunesnė Jacinta mirė būdama devynerių. Juos palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II 2000 metais.

 

Palaimintasis Juozapas Mayr-Nusser

Kankinio pal. Juozapo Mayr-Nusser šeima. Juozapas su sutuoktine Hildegarda Straub ir naujagimiu Albertu

Naujas Bažnyčios palaimintasis: Juozapas Mayr – Nusser

18/03/2017 14:00

Pal. Juozapas buvo nacių išvežtas tarnauti esesininku į Konitz, dabar Chojnice, šiaurinėje Lenkijoje. Rekrūtai privalėjo prisiekti lojalumą fiureriui. Tačiau Jozef Mayr - Nusser atsisakė prisiekti dėl savo katalikiško tikėjimo. Už tai buvo tuojau suimtas, nuteistas mirti.