Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kankiniai

Lietuvos spaudos apžvalga

Lietuvos spaudos apžvalga

Lietuvos spaudos apžvalga (gegužės 6 d.)

07/05/2017 11:28

Praėjusią savaitę pranešta apie garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimą rengiantis būsimai beatifikacijai. Garbingojo Teofiliaus Matulionio palaikai buvo iškelti iš Kaišiadorių katedros kriptos, atliktas relikvijų paėmimas. Palaikai laikinai perkelti į Dievo Gailestingumo koplyčią.

Kard. Angelo Amato

Kard. Angelo Amato

Septyni nauji Ispanijos kankiniai

06/05/2017 15:18

Septyni naujieji Ispanijos kankiniai, žuvę antikatalikiškos revoliucijos kontekste 1936 metais, buvo Švč. Jėzaus Širdies misionierių kongregacijos pašvęstieji, gyvenę Katalonijoje, savo vienuolinės kongregacijos Canet de Mar Apaštališkojoje kolegijoje.

 

Popiežius Pranciškus ir Nadia Murad

Popiežius Pranciškus ir Nadia Murad

Buvusi vergė – ISIS rankose dar trys tūkstančiai jazidžių

04/05/2017 17:36

Kovo mėnesį Nadia vėl kalbėjo JTO auditorijoje, neslėpdama nusivylimo. „Mano žodžiai, ašaros ir mano liudijimas nepaskatino jūsų veikti. Aš galvoju ar yra prasminga tęsti savo kampaniją“, sakė ji, primindama, kad trys tūkstančiai jazidžių moterų ir merginų iki šiol yra islamistų nelaisvėje.

 

Tikėjimo kankinys Liucijus Botovasoa (1908-1947)

Tikėjimo kankinys Liucijus Botovasoa (1908-1947)

Dvylika naujų Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretų

04/05/2017 15:41

Keturi Garbingieji Dievo tarnai, konstatavus jų užtarimu įvykusius stebuklus, bus paskelbti palaimintaisiais. Septyni dekretai patvirtina krikščioniško gyvenimo herojiškas dorybes. Tarp jų bylos dviejų kardinolų, dviejų vienuolių ir trijų pasauliečių - šeimos tėvo ir dviejų moterų

 

Popiežius Pranciškus ir Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II

Popiežius Pranciškus ir Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II

Popiežius koptų ortodoksų Bažnyčios galvai: Petras ir Morkus džiaugiasi

28/04/2017 20:01

Broli, kaip vienintelė yra dangiškoji Jeruzalė, taip vienintelė yra ir mūsų kankinių knyga, jūsų kančios yra mūsų kančios, nekaltas kraujas mus suvienija, - pabrėžė popiežius, primindamas „kraujo ekumenizmą“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus: kankiniai – gyvas Bažnyčios kraujas

22/04/2017 18:31

Šeštadienio pavakare Romos Tibro salos šv. Baltramiejaus bažnyčioje popiežius Pranciškus vadovavo Žodžio liturgijai, kuria buvo pagerbiamas dvidešimtojo ir dvidešimt pirmojo amžių kankinių atminimas.

 

Naujųjų kankinių šventovė

Naujųjų kankinių šventovė Šv. Baltramiejaus bazilikoje Tibro saloje, Romoje

Popiežius pagerbs naujųjų kankinių atminimą

21/04/2017 14:17

Popiežius Pranciškus šventovėje pagerbs visų žemynų Naujųjų laikų kankinius, melsis jiems skirtose koplyčiose, jose uždegs atminimo žvakes. Pamaldose taip pat bus prisiminti Sirijoje jau prieš daugelį metų pagrobti krikščionys.

 

Kun. Jacques Hamel

Kun. Jacques Hamel

Pradėta kun. Jacques'o Hamelio beatifikacijos byla

19/04/2017 00:00

Tokios išimtys daromos tik retais atvejais. Bažnyčios naujausių laikų istorijoje popiežiai leido paankstinti tik kitų dviejų beatifikacijos bylų pradžią: Šv. Kalkutos Motinos Teresės ir šv. popiežiaus Jono Pauliaus II.