Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kanonų teisė

Vatikano baudžiamojo kodekso normos pedopornografijos atžvilgiu labai griežtos

Vatikano baudžiamojo kodekso normos pedopornografijos atžvilgiu labai griežtos

Įtariamai dėl pedopornografijos Šventojo Sosto diplomatui kunigui

15/09/2017 17:47

Gavus tokią informaciją iš Jungtinių Valstijų vyriausybės, Valstybės sekretoriatas perdavė ją Vatikano tribunolo prokurorui. Prokuroras pradėjo tyrimą ir jau užmegztas tarptautinis bendradarbiavimas siekiant  surinkti su atveju susijusius duomenis.

 

Jėzus kalba mokiniams

Jėzus kalba mokiniams

Dvidešimt trečiasis eilinis sekmadienis

09/09/2017 14:01

Žinoma, gali kilti, atrodytų, teisėtas klausimas: „Kas įgaliojo mane kištis į kito žmogaus gyvenimą?“ Galbūt, tai pretenzija, jog mes suvokiame tikrąją tiesą ir galime ją savotiškai primesti kitiems? Ne, vienintelis motyvas taip pasielgti yra kitas žodis – „brolis“.

 

Advokatas Ulrich Weber, Regensburgo vyskupijos prašymu atlikęs nepriklausomą tyrimą

Advokatas Ulrich Weber, Regensburgo vyskupijos prašymu atlikęs nepriklausomą tyrimą apie Regensburgo katedros choro vaikų patirtus piktnaudžiavimus nuo 1945 metų.

Ataskaita apie Regensburgo katedros choro vaikų patirtus piktnaudžiavimus

19/07/2017 16:02

Pagrindiniai ataskaitos skaičiai yra tokie: 547 asmenys pateikė liudijimus apie patirtus piktnaudžiavimus vaikystėje ar jaunystėje, ypač iki XX a. devintojo dešimtmečio. Tarp jų 500 atvejų liečia fizines ar kūno bausmes ir 67 atvejai susiję su mažesniu ar didesniu lytiniu išnaudojimu.

 

Ikona vaizduoja Paskutinę Vakarienę, kurios metu buvo įsteigta Eucharistiją

Ikona vaizduoja Paskutinę Vakarienę, kurios metu buvo įsteigta Eucharistiją

Aplinkraštis vyskupams dėl duonos ir vyno Eucharistijai

08/07/2017 14:37

Paskutiniuose punktuose yra pabrėžiama, kad gaminantys ir pakuojantys duoną ir vyną Eucharistijai turi suprasti ką tai reiškia, atlikti savo darbą sąžiningai, atsakingai ir gerai.

 

Teismo procesas Vatikane

Teismo procesas Vatikane

Popiežius suteikė malonę nuteistam kunigui

21/12/2016 17:53

Atsižvelgdamas į tai, kad kun. Vellejo Balda jau atliko daugiau nei pusę bausmės, popiežius Pranciškus jam suteikė sąlyginio išlaisvinimo malonę. Tai gailestingumo potvarkis, kuris jam leis atgauti laisvę. 

 

Manifestacija už teises

Manifestacija už teises

Gruodžio 10 –oji: Žmogaus teisių diena

09/12/2016 16:15

„Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai“, skelbiama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Jos priėmimo dieną yra minima Tarptautinė žmogaus teisių diena.

 

Codex iuris canonici

Codex iuris canonici

Popiežius suderino Lotynų ir Rytų Bažnyčių Kanonų teisės kodeksus

15/09/2016 16:30

Ketvirtadienį Vatikane paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Concordia Codici“, kuriuo įvedama keletas pataisų į lotų apeigų Katalikų Bažnyčioje galiojantį Kanonų teisės kodeksą ir Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksą.

 

Vatikano II Susirinkimo tėvai

Vatikano II Susirinkimo tėvai

Popiežius Pranciškus priėmė Šv. Pijaus X brolijos vyresnįjį

04/04/2016 17:39

Pagal popiežiaus Pranciškaus komisijai „Ecclesia Dei“ patvirtintą formulę, Brolijos nariai yra „katalikai pakeliui į pilną vienybę su Šventuoju Sostu“, kuri bus pasiekta tada, kai Brolija bus kanoniškai pripažinta.