Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kanonų teisė

Codex iuris canonici

Codex iuris canonici

Popiežius suderino Lotynų ir Rytų Bažnyčių Kanonų teisės kodeksus

15/09/2016 16:30

Ketvirtadienį Vatikane paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Concordia Codici“, kuriuo įvedama keletas pataisų į lotų apeigų Katalikų Bažnyčioje galiojantį Kanonų teisės kodeksą ir Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksą.

 

Vatikano II Susirinkimo tėvai

Vatikano II Susirinkimo tėvai

Popiežius Pranciškus priėmė Šv. Pijaus X brolijos vyresnįjį

04/04/2016 17:39

Pagal popiežiaus Pranciškaus komisijai „Ecclesia Dei“ patvirtintą formulę, Brolijos nariai yra „katalikai pakeliui į pilną vienybę su Šventuoju Sostu“, kuri bus pasiekta tada, kai Brolija bus kanoniškai pripažinta.

 

Kardinolas D. Wuerl

Kardinolas D. Wuerl

Kard. D. Wuerl. Žodis „diskriminacija“ tapo nauju ginklu

26/02/2016 15:56

Panašiai, Bažnyčia moko, kad neištikimybė santuokoje yra klaida, bet nesakoma, kad ji diskriminuoja taip besielgiančius. Tie žmonės ir toliau yra gerbiami kaip asmenys. Kažkodėl tai nebegalioja, kai kalbama apie asmenis su potraukiu tai pačiai lyčiai. 

 

Popiežius su Romos Rotos teisėjais

Popiežius su Romos Rotos teisėjais

Popiežius: parengimas santuokai – kaip katechumenatas

22/01/2016 16:14

Santuoka tai ne tik nedaugeliui skirtas idealus kelias, bet tikrovė, kurioje, Kristaus malonės padedami, gali gyventi visi pakrikštytieji. Dėl to Bažnyčia turi sutelkti visas įmanomas sielovadines pajėgas, kad parengimas santuokai taptų naujos rūšies katechumenatu.

Bažnyčia Vietname

Bažnyčia Vietname

Naujos religijos laisvės problemos Vietname

22/12/2015 00:00

Prieš keletą metų buvo suimti ir ilgam įkalinti jauni katalikų aktyvistai už tai, kad išdrįso kritiškai kalbėti apie valdžios piktnaudžiavimus ir tai, ką jie mano esant neteisinga.

 

Popiežius su Rotos teisėjais

Popiežius su Rotos teisėjais

Įsigaliojo nauja santuokos bylų tvarka

11/12/2015 16:57

Pskelbtas popiežiaus Pranciškaus audiencijos reskriptas, kuriuo primenama apie Gailestingumo jubiliejaus atidarymo dieną įsigaliojusią naują santuokos bylų tvarką, o taip pat patikslinamos Romos Rotos tribunolo – paskutinės instancijos teismo santuokos bylose kompetencijos.

 

Kun. Pio Vito Pinto

Romos Rotos tribunolo dekanas kun. Pio Vito Pinto

Santuokos negaliojimo bylos ir Sinodas

10/10/2015 00:00

Pageidavimas palengvinti procedūras buvo aiškiai išsakytas pernai vykusioje šeimai skirtoje neeilinėje asamblėjoje ir į tai atsižvelgdamas popiežius Pranciškus dabar paskelbė atitinkamus potvarkius. Popiežiaus dokumentai buvo subrandinti Sinodo aplinkoje, jie yra Sinodo rezultatai.