Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kardinolai

Kard. A. Arborelius O.C.D.

Kard. A. Arborelius O.C.D.

„Jo šlovei ir garbei“. Kardinolas Andersas Arborelius, O.C.D.

15/12/2017 15:13

Bažnyčia nėra skirta tam, kad skelbtų save, o Dievą. Ji neskirta sau, o žmogui. Švenčiausiosios Trejybės Elžbieta buvo ištikima šiems dviem pamatiniams teologijos principams. Todėl jos teologinė vizija dar šiandien yra įkvėpimo šaltinis, sako Anders Arborelius, žurnalo „Fokus“ „Metų švedas“

 

Popiežius Pranciškus sveikina kard. Sodano

Popiežius Pranciškus sveikina kard. Sodano

Popiežiaus padėkos Mišios už kardinolo Angelo Sodano devyniasdešimtmetį

07/12/2017 16:49

Matome žmogų, kuris daug padarė Bažnyčiai, skirtingose sferose, per džiaugsmą ir ašaras. Šiandien ypatingai išsiskiria jo kaip bažnytinės disciplinos žmogaus liudijimas, o tai yra malonė, už kurią nuoširdžiai dėkoju, pasakė kreipdamasis į jubiliatą popiežius Pranciškus.

 

Kardinolas Anders Arborelius

Kardinolas Anders Arborelius

Švedijos kardinolo Anderso Arboreliuso ingresas Romoje

05/12/2017 15:15

Kardinolas buvo pakrikštytas liuteronu, prisipažįsta nebuvęs itin aktyvus tikintysis, tačiau džiaugiasi visuomet palaikęs artimus ryšius su Švedijoje negausiais katalikais. Atsivertimas neįvyko staigiai, o tęsėsi apie pusantrų metų, per atpažinimo procesą.

 

Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano su popiežiumi Pranciškumi

Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano su popiežiumi Pranciškumi

Kardinolų kolegijos dekanui Angelo Sodano – 90 metų

24/11/2017 13:13

Kardinolas Sodano popiežiaus vardu „brangiems bičiuliams lietuviams“ palinkėjo: Aušros Vartuose garbinama Dievo Motina Marija „telydi jus brėkštant trečiojo krikščioniškojo tūkstantmečio aušrai, tegloboja jūsų tautą ir visą Europą“.

 

kardinolas Andrea Cordero Lanza di Montezemolo

Kardinolas Andrea Cordero Lanza di Montezemolo

Mirė kardinolas Andrea Cordero Lanza di Montezemolo

20/11/2017 15:22

Kardinolo Andrea Cordero Lanza di Montezemolo laidotuvės įvyks antradienio priešpietį Šv. Petro bazilikoje. Gedulingoms Mišioms vadovaus Kardinolų kolekcijos Vicedekanas, kardinolas Giovanni Battista Re. Po Mišių velionio karstą palaimins popiežius Pranciškus

 

Kard. Bernard Panafieu (1931-2017)

Kard. Bernard Panafieu (1931-2017)

Mirė kard. Bernard Panafieu (1931-2017)

13/11/2017 15:34

Pirmadienį Prancūzijoje mirė Marselio arkivyskupas emeritas kard. Bernard Panafieu. Sužinojęs apie netektį, popiežius Pranciškus pasiuntė užuojautos telegramą dabartiniam Marselio arkivyskupui Georges‘ui Pontier. 

 

Popiežius aukoja Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus

Popiežius aukoja Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus

Popiežius: Tikime prisikėlimu, esame vilties žmonės

03/11/2017 13:56

"Liūdėdami atsisveikiname su žmonėmis, kurie mums buvo artimi ir kurie nuveikė daug gerų darbų, tačiau šiandien liturgija stiprina viltį, kad ir jiems, ir mums gyvenimas nesibaigia žemiška mirtimi“, sakė popiežius aukodamas Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus.

 

Kardinolas Filoni Osakos katedroje kreipiasi į tris šimtus kunigų

Kardinolas Filoni Osakos katedroje kreipiasi į tris šimtus kunigų

Misija Japonijoje: ne bažnytinio aparato metodologija, bet Kristaus patirtis

26/09/2017 16:32

Šiandien ir ateityje nebus daug misionierių, kurie atvyks į šią šalį dėl bendros pašaukimų krizės ir kitų motyvų, todėl misijos darbas tenka vietos personalo, kunigų, vienuolių, pasauliečių, asociacijų pečiams, - sakė kardinolas.