Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kardinolai

Kard. Karl Lehmann (1936-2018)

Kard. Karl Lehmann (1936-2018)

Mirė kard. Karl Lehmann (1936-2018)

12/03/2018 13:37

Sekmadienį mirė žinomas Bažnyčios Vokietijoje ganytojas ir teologas, Mainco vyskupas emeritas, kardinolas Karl Lehmann.

 

Popiežius su patarėjais

Popiežius su patarėjais

Baigėsi popiežiaus susitikimas su kardinolais patarėjais

28/02/2018 17:43

Vasario 26-28 dienomis Vatikane vėl buvo susirinkusi popiežiaus patarėjų kardinolų taryba, padedanti popiežiui parengti Romos Kurijos veiklą apibrėžiančią naują apaštališkąją konstituciją.

 

šv. popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Jorge Mario Bergoglio

šv. popiežius Jonas Paulius II skiria arkivyskupą Jorge Mario Bergoglio kardinolu 2001 metų vasario 21 dienos konsistorijoje

Prieš 17 metų Jorge Mario Bergoglio paskirtas kardinolu

21/02/2018 15:13

Jorge Mario Bergoglio prieš 17 metų vasario 21 dieną buvo šv. popiežiaus Jono Paulius II paskirtas kardinolu, o vasario 28 dieną sukanka dvidešimt metų kai arkivyskupas Bergoglio, būsimas popiežius Pranciškus, tapo Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupu metropolitu.

 

Kard. José de Jesús Pimiento Rodríguez

Kard. José de Jesús Pimiento Rodríguez

Kolumbiečiui kardinolui 99 metai

19/02/2018 17:06

Seniausias Kardinolų kolegijos narys, kolumbietis kard. José de Jesús Pimiento Rodríguez sekmadienį pradėjo šimtuosius gyvenimo metus.

 

Kardinolas Bernard Law

Kardinolas Bernard Law

Mirė kardinolas Bernard Law

20/12/2017 15:29

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Kardinolų kolegijai, meldė, kad gailestingas Dievas priimtų kardinolą Law į amžinąją ramybę, pavedė jį Marijos, Salus Populi Romani, užtarimui ir visiems gedintiems užtikrino savo palaiminimą.

 

Kard. A. Arborelius O.C.D.

Kard. A. Arborelius O.C.D.

„Jo šlovei ir garbei“. Kardinolas Andersas Arborelius, O.C.D.

15/12/2017 15:13

Bažnyčia nėra skirta tam, kad skelbtų save, o Dievą. Ji neskirta sau, o žmogui. Švenčiausiosios Trejybės Elžbieta buvo ištikima šiems dviem pamatiniams teologijos principams. Todėl jos teologinė vizija dar šiandien yra įkvėpimo šaltinis, sako Anders Arborelius, žurnalo „Fokus“ „Metų švedas“

 

Popiežius Pranciškus sveikina kard. Sodano

Popiežius Pranciškus sveikina kard. Sodano

Popiežiaus padėkos Mišios už kardinolo Angelo Sodano devyniasdešimtmetį

07/12/2017 16:49

Matome žmogų, kuris daug padarė Bažnyčiai, skirtingose sferose, per džiaugsmą ir ašaras. Šiandien ypatingai išsiskiria jo kaip bažnytinės disciplinos žmogaus liudijimas, o tai yra malonė, už kurią nuoširdžiai dėkoju, pasakė kreipdamasis į jubiliatą popiežius Pranciškus.