Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kardinolai

Popiežius posėdyje su Patarėjų Taryba

Popiežius posėdyje su Patarėjų Taryba

Posėdžiavo popiežiaus Patarėjų Taryba

26/04/2017 16:34

Kardinolai su popiežiumi apžvelgė raportą apie Vyskupų konferencijų santykius su Romos Kurija, išklausė pranešimus apie Ekonomikos sekretoriato darbą, ypač kiek tai liečia šių metų biudžeto priežiūrą ir apie Popiežiškosios Mažamečių apsaugos komisijos ugdymo programas.

 

Kardinolas Nicora su Italijos premjeru Gentiloni vasario 4d.

Kardinolas Nicora su Italijos premjeru Gentiloni vasario 4d.

Mirė kardinolas Attilio Nicora

24/04/2017 16:25

Pertvarkant finansinę sistemą kardinolas Nicora tapo pirmuoju Šventojo Sosto Finansinės informacijos žinybos (AIF) pirmininku. Žinyba prižiūri Šventojo Sosto ir Vatikano finansinių operacijų skaidrumą pagal Europos Sąjungoje galiojančias taisykles.

 

Kard. William Keeler

Kard. William Keeler

Mirė kardinolas Keeler

24/03/2017 17:02

JAV episkopatas kardinolą Keeler mena kaip uolų ir džentelmeniško būdo ganytoją, kuris nešė krikščioniško tikėjimo viltį į žmonių gyvenimus ir tiesė solidarumo tiltus į kitų konfesijų bendruomenes, tapdamas pripažintu ekumenizmo ir tarpreliginių santykių lyderiu

 

aa. kard. Miloslav Vlk

aa. kard. Miloslav Vlk

Mirė kardinolas Miloslav Vlk

18/03/2017 14:40

Šeštadienį, kovo 18 d., eidamas 85-uosius metus, mirė Prahos arkivyskupas emeritas kard. Miloslav Vlk.

 

Kard. Mario Zenari

Kard. Mario Zenari

„Path to Peace“ premija nuncijui Sirijoje

14/03/2017 17:14

Kasmet teikiama fondo „Path to Peace“ (Kelias į taiką) premija šiemet skiriama apaštališkajam nuncijui Sirijoje kard. Mario Zenari. Apie tai pranešė fondo steigėja – Šventojo Sosto misija Jungtinių Tautų Organizacijoje. Iškilmingas premijos įteikimas įvyks gegužės 24 d. Niujorke.

 

Kardinolas G. Muller

Kardinolas G. Muller

Kardinolas G. Muller: turintis dėl ko mirti, turi ir dėl ko gyventi

06/03/2017 15:53

Kardinolas Muller citavo krikščionių autorius, kurie mirties neatskyrė nuo gyvenimo, bet patarė visada ją „turėti prieš akis“. Nes pažindami mirtį, pažįstame ir gyvenimą. Gyvename, kad mirtume, bet mirštame, kad gyventume amžinai.

 

a.a. kard. Desmond Connell

a.a. kard. Desmond Connell

Airijoje mirė kard. Desmond Connell

21/02/2017 16:22

Naktį iš pirmadienio į antradienį Airijoje mirė kard. Desmond Connell, buvęs Dublino arkivyskupas.