Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Katechezė apie Mišias

Popiežius bendroji audiencija

Popiežius bendroji audiencija

Popiežiaus bendroji audiencija. Dalyvaujame Mišiose, kad „krikščioniškiau“ gyventume

04/04/2018 13:44

Mes gerai žinome, - sakė popiežius, - kad Mišioms pasibaigus prasideda mūsų krikščioniškas liudijimas. Krikščionys Mišiose dalyvauja ne tam, kad atliktų savaitės pareigą ir paskui jas užmirštų. Ne. Krikščionys dalyvauja Viešpaties Kančioje ir Prisikėlime, kad po to „krikščioniškiau“ gyventų. 

 

Pranciškaus audiencija

Pranciškaus audiencija

Trečiadienio katechezė apie Komuniją

21/03/2018 17:30

 Tai savo „Išpažinimuose“ yra taikliai pastebėjęs šv. Augustinas: jei kūnišką maistą mes paverčiame savo kūnu, tai Eucharistinis maistas mus palengva keičia į Jėzų. 

 

Popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje

Popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje

Popiežiaus katechezė apie Mišias. „Tėve mūsų“ prieš Komuniją

14/03/2018 13:16

„Tėve mūsų“ tai ne viena iš daugelio krikščioniškų maldų, bet Dievo vaikų malda. Tai didžioji malda, kurios mus išmokė pats Jėzus. Mes ją kalbame kupini tų pačių jausmų, su kuriais ją kalbėjo Jėzus. Kalbėdami „Tėve mūsų“, mes meldžiamės taip, kaip meldėsi Jėzus.

 

Popiežiaus bendroji audiencija

Popiežiaus bendroji audiencija

Popiežius: Viešpats taip mažai iš mūsų prašo ir tiek daug mums duoda

28/02/2018 15:34

Trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezes apie Mišių auką pastarosiomis savaitėmis skyręs Žodžio liturgijai, šį trečiadienį popiežius perėjo prie kitos esminės Mišių dalies – Aukos liturgijos, kurioje pratęsiama ir sudabartinama Naujosios sandoros auką. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Mišių Evangelija ir homilija – Dievo dialogas su savo tauta

07/02/2018 16:04

Žodžio liturgijoje, Evangelijoje ir homilijoje, Dievas kalbasi su savo tauta, kuri dėmesingai ir pagarbiai jo klauso ir paverčia jį darbais. Tad jei mes išgirstame Gerąją naujieną, mumyse įvyksta atsivertimas, keičiamės mes patys ir imamės keisti pasaulį.

 

Popiežiaus bendroji audiencija

Popiežiaus bendroji audiencija

Popiežiaus bendroji audiencija. Dievo Žodis turi virsti mumyse gerais darbais

31/01/2018 15:46

Šventasis Raštas tai gyvas žodis, kuriuo Dievas kreipiasi į mus, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijose dalyviams, kalbėdamas apie Žodžio liturgiją, tai yra tą Mišių dalį, kurioje klausomės ką Dievas nuveikė dėl mūsų ir ką jis dar nori padaryti.

 

Popiežiaus bendroji audiencija

Popiežiaus bendroji audiencija

Popiežiaus katechezė apie Mišių Garbės himną ir Pradžios maldą

10/01/2018 14:47

Labai svarbu įsiklausyti į savo vidinį balsą ir atverti sielą Viešpačiui. Galbūt pastarosios mūsų dienos buvo sunkios, gal būta skausmo, o gal džiaugėmės – sakykime tai Viešpačiui ir prašykime jo pagalbos, prašykime užtarimo sergantiems, paveskime jam Bažnyčios ir pasaulio likimą.

 

Pirmoji 2018 metų trečiadienio bendroji audiencija Pauliaus VI salėje Vatikane

Pirmoji 2018 metų trečiadienio bendroji audiencija Pauliaus VI salėje Vatikane

Trečiadienio audiencija ir katechezė. Gailesčio aktas

03/01/2018 15:44

Popiežius taip pat pabrėžė, kad atgailos akte kreipiamasi tiek į Dievą, tiek į brolius, prisipažįstant esant nusidėjėliu. Tai leidžia gerai suprasti nuodėmės apimtį: atskirdama nuo Dievo, ji skaldo ir brolius, ir atvirkščiai.