Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kinija

Popiežiaus susitikimas Vatikane su grupe Discipulorum Domini kongregacijos kunigų iš Kinijos

Popiežiaus susitikimas Vatikane su grupe Discipulorum Domini kongregacijos kunigų iš Kinijos

Popiežius susitiko su kunigais iš Kinijos

11/10/2017 15:25

Šventųjų skelbimo kongregacija neseniai leido Romos vyskupijoje pradėtą Kinijos apaštalo, Dievo tarno kardinolo Celsio Costantini beatifikacijos bylos sprendimą perkelti į Concordia-Pordenone vyskupiją šiaurės rytų Italijoje, iš kurios Dievo tarnas kilęs.

 

G20 valstybių ir vyriausybių vadovai Hamburge

2017 liepos 7-8 dienomis G20 valstybių ir vyriausybių vadovai susirinko Hamburge

Popiežiaus Pranciškaus laiškas G20 susitikimui Hamburge

07/07/2017 16:32

 Jei yra suprantama, kad G20 susitikimas yra apribotas skaičiumi valstybių, kurioms priklauso 90 procentų pasaulio gamybos ir paslaugų, pats faktas, kad taip yra turi paskatinti jas giliam apmąstymui.

 

Šešano Dievo Motina

Šešano Dievo Motina

Pasaulinė maldos už Bažnyčią Kinijoje diena

23/05/2017 11:53

Pasaulinę Maldų dieną už Kiniją įvedė popiežius Benediktas XVI prieš penkiolika metų, išreiškęs norą, kad Šešano Marijos ir Krikščionių pagalbos šventė ateityje taptų proga viso pasaulio katalikams vienytis maldoje su Bažnyčia Kinijoje.

 

Kinijos ganytojas

Kinijos ganytojas

Kinijoje mirė Guijango arkivyskupas emeritas

09/05/2017 13:44

Guijango arkivyskupas emeritas Andriejus Anicetas Wang Chongyi vedė jam pavestą Dievo tautą su apaštališkuoju uolumu. Velionis buvo dosnus ganytojas, kruopščiai tvarkęs pastoracinius įsipareigojimus. Jis prisimenamas taip pat dėl švelnaus būdo ir nepaprasto mandagumo, 

 

Religijos laisvė pasaulyje mažėja

Religijos laisvė pasaulyje mažėja

Religijos laisvė pasaulyje menksta

01/05/2017 11:00

Tarptautinės religijos laisvės būklė blogėja tiek pažeidimų gyliu, tiek plotu. Sunkūs pažeidimai pasidarė tokie bauginantys – genocidiniai valymai, nekaltųjų skerdynės, visiškas kulto vietų sunaikinimas – kad mažiau šokiruojantys pažeidimai lieka nepastebėti. 

 

JAV Hirošimoje numestos atominės bombos sprogimas

JAV Hirošimoje numestos atominės bombos sprogimas

Pranciškus: branduolinių ginklų atsisakymas yra pasiekiamas tikslas

28/03/2017 16:07

Turime klausti kiek yra tvari pusiausvyra, paremta baime, faktiškai dar daugiau ją auginančia ir minuojančia pasitikėjimą tarp tautų. Tarptautinė taika ir stabilumas negali būti pagrįsti netikru saugumo jausmu, abipusio sugriovimo ar visiško sunaikinimo grėsme, paprasta jėgos pusiausvyra.

 

Bažnyčia Kinijoje

Bažnyčia Kinijoje

Link susitarimo tarp Kinijos ir Vatikano?

18/02/2017 00:00

Pastaruoju metu buvo ženklų, kad judama į priekį. Dėl vyskupų skyrimo dažniausiai jau pasitariama, naujas vyskupas gauna pirmiausia popiežiaus skyrimą, taip pat ir valdžios pripažinimą. Tačiau buvo ir išimčių.