Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Krikščionių vienybė

Popiežius Pranciškus ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus pagerbia Jėzaus laidojimo paminklą Šv. Kapo bazilikoje Jeruzalėje 2014 gegužės 25d.

Popiežius Pranciškus ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus pagerbia Jėzaus laidojimo paminklą Šv. Kapo bazilikoje Jeruzalėje 2014 gegužės 25d.

Krikščionių vienybė nesustabdoma

10/04/2018 10:52

Ortodoksų Bažnyčios, pribrendus laikui, sugebės nuolankiai ir noriai įgyvendinti bendrą projektą, kad būtų išklausytas apaštalo šv. Pauliaus kvietimas, tarsi šauksmas, kaip niekad skubiai reikalingas globalizuotame komunikacijos pasaulyje.

 

Pasaulinės Bažnyčių tarybos  pirmininkas Olav Tveit Vatikane su popiežiumi Pranciškumi

Pasaulinės Bažnyčių tarybos pirmininkas Olav Tveit Vatikane su popiežiumi Pranciškumi

Popiežius lankysis Ženevoje

02/03/2018 16:25

Šventasis Tėvas susitiks su Šveicarijos Konfederacijos prezidentu, Pasaulinės Bažnyčių tarybos Ekumeniniame centre dalyvaus ekumeninėse pamaldose, kviečiant Šveicarijos Vyskupų konferencijai, aukos Šventąsias Mišias Ženevos katalikų bendruomenei ir kitiems piligrimams.

 

Anglikonų primas arkivysk. Justin Welby

Anglikonų primas arkivysk. Justin Welby

Pasaulio Bažnyčių tarybos jubiliejus: kad būtume viena

23/02/2018 15:15

Anglikonų primas Pasaulio Bažnyčių tarybos susitikime pacitavo ir popiežių Pranciškų, pirmosiomis pontifikato dienomis kvietusį visą dvasininkiją ir ganytojus „kvepėti avimis“, „išeiti iš avidės“, - t.y. žengti per sieną, patikslino primas, - ir eiti ieškoti ypač tų, kurie pasiliko lauke. 

 

Jeruzalės katalikų administratorius P. Pizzaballa

Jeruzalės katalikų administratorius P. Pizzaballa

Jeruzalės ganytojas: Jėzus mus gelbsti nuo mūsų pačių

01/02/2018 10:38

Pasak Jeruzalės Lotynų Patriarchato portalo, išlaisinimo viltis ir pažadas paskatino Jeruzalės krikščionis itin gausiai dalyvauti šių metų Maldos už krikščionių vienybę savaitėje. Ketvirtadienį, sausio 25 dieną, krikščionys rinkosi bendrai maldai į Patriarchato konkatedrą.

 

Popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Rytų asirų Bažnyčios metropolitu

Popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Rytų asirų Bažnyčios metropolitu

Popiežius: Kryžiaus ženklu atmename Viešpaties gailestingumą

24/11/2017 16:44

Kryžiaus ženklas padės atminti, jog Viešpats yra gailestingas, kad niekuomet neapleis savo brolių, kad priima jų žaizdas į savo žaidas. Žegnodamiesi atmename Kristaus žaidas, kurių Prisikėlimas nepanaikino, tačiau pripildė savo Šviesa.

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Anglikonų Bažnyčia prisideda prie Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo

30/10/2017 15:16

Liuteronų ir katalikų Bendros Deklaracijos signatarai patvirtino bendrą krikščionių tikėjimą, jog Šventoji Dvasia įgalina mūsų gerus darbus ne mūsų pačių nuopelnu, o malonės ir tikėjimo į Kristų dėka. 

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Pasaulinės metodistų tarybos delegacijai

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Pasaulinės metodistų tarybos delegacijai

Popiežius prašė metodistus tęsti broliško dialogo kelionę

19/10/2017 16:16

Susitaikymas tepaskatina krikščionis visur būti susitaikymo tarnais. Dievo Dvasia vykdo susitaikiusios vienybės stebuklą, taip kaip per Sekmines: Todėl, turime būti kartu kaip Dvasios laukiantys mokiniai, kaip kartu keliaujantys broliai.

 

Jungtinės Biblijos draugijos santykių su Bažnyčiomis komiteto narius popiežiui pristatė kardinolas Onaiyekan

Jungtinės Biblijos draugijos santykių su Bažnyčiomis komiteto narius popiežiui pristatė kardinolas Onaiyekan

Popiežius: Gyvenimu liudykime Dievo Žodį

05/10/2017 15:46

Popiežius nuoširdžiai padėkojo Jungtinės Biblijos draugijos santykių su Bažnyčiomis komiteto nariams už jo aplankymą Vatikane, kvietė ir toliau puoselėti brolišką bendrystę ir melstis vieni už kitus.