Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kunigai

Kunigų šventimai Telšių vyskupijoje

09/01/2017 14:45

2017 m. sausio mėn. 8 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje kunigais buvo pašventinti du Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos absolventai diakonai: Antanas Budreckas ir Donatas Litvinas.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Pašaukimus ugdo malda ir geras pavyzdys

05/01/2017 15:32

Plačiai atverti bažnyčių ir parapijų duris, melstis, visada išklausyti jaunimą, negailėti jam savo laiko, duoti jaunimui asmeninio gyvenimo liudijimą – tai pasak popiežiaus Pranciškaus raktai į sėkmingą pašaukimų ugdymą.

Katalikų katedra Džuboje

Katalikų katedra Džuboje, Pietų Sudano sostinėje

Misionieriaus atsisveikinimas: Ačiū! Atleiskite ir viso geriausio!

22/12/2016 17:00

Mes norime sėkmės ir norime jos dabar, kaip sekuliariame pasaulyje, betarpiškai. Sunku priimti faktą, kad augimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas ir kad mes dar ir dar kartą būsime kviečiami savo gyvenimą peržvelgti.

 

Teismo procesas Vatikane

Teismo procesas Vatikane

Popiežius suteikė malonę nuteistam kunigui

21/12/2016 17:53

Atsižvelgdamas į tai, kad kun. Vellejo Balda jau atliko daugiau nei pusę bausmės, popiežius Pranciškus jam suteikė sąlyginio išlaisvinimo malonę. Tai gailestingumo potvarkis, kuris jam leis atgauti laisvę. 

 

Kardinolas Benjaminas Stella

Kardinolas Benjaminas Stella

Kaip formuoti kunigus? Naujas Kunigų kongregacijos dokumentas

08/12/2016 16:28

Visada atsimenant, kad Bažnyčioje naujovės nėra atskiriamos nuo tradicijos, dabartiniame dokumente yra integruojami, pagilinami ar papildomi tie turiniai ar metodai, kurie jau buvo apibrėžti anksčiau.

 

Vysk. Jonas Ivanauskas

Vysk. Jonas Ivanauskas

Vyskupas J. Ivanauskas apie Jubiliejų: nuostabu, kiek sulaukėme piligrimų

22/11/2016 16:40

Tikrai nežinojome, kad bus Dievo Gailestingumo metai, metais anksčiau įrengėme vieną iš katedros koplyčių, kurioje pakabinome Dievo tarno Teofiliaus Matulionio užsakymu padarytą kopiją, Gailestingojo Jėzaus kopiją. Nuostabu kiek daug sulaukėme piligrimų, ne tik iš Lietuvos.

"Renate" tinklo narės audiencijoje pas popiežių Pranciškų

"Renate" tinklo nariai audiencijoje pas popiežių Pranciškų

Moterų vienuolijos ir kova prie išnaudojimą. Kun. A. Toliato komentaras

12/11/2016 15:55

Toks darbas vyksta paprastai pusantrų metų, bet jei reikia ilgiau, dirbama ilgiau. Viskas vyksta šeimyniniame bendradarbiavime. Ir tikslas yra koks? Nepririšti žmogaus, bet kad jis būtų laisvas. Ir kai bus pasiruošęs, kad galėtų, kaip tas paukštis, išskristi iš lizdo, - pasakojo kun. A. Toliatas.