Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuva

Popiežiaus audiencijos dalyviai

Popiežiaus audiencijos dalyviai

Trečiadienio katechezė: inkaras danguje

26/04/2017 16:31

Mūsų Dievas nėra „čia nesantis“ Dievas, pagrobtas tolimo dangaus; priešingai, tai žmogumi „susižavėjęs“ Dievas, taip švelniai jį mylintis, kad negali nuo jo atsiskirti. Mes, žmonės, esame įgudę sutraukyti ryšius ir tiltus. O Jis ne.

 

Arkivyks. T. Matulionis

Arkivyks. T. Matulionis

Artėja arkivysk. T. Matulionio beatifikacijos iškilmė

12/04/2017 12:37

Birželio 25 d. Vilniuje Katedros aikštėje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks unikalus įvykis – garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas arkivyskupo kūnas.

 

Kun. Anicetas Tamošatis SJ

Kun. Anicetas Tamošatis SJ

A†A T. Anicetas Tamošaitis SJ (1922-2017)

04/04/2017 10:30

Velionis pašarvotas Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, laidotuvių Mišios – antradienį, balandžio 4 d., 14 val. Laidojamas jėzuitų sklypelyje Petrašiūnų kapinėse

 

Lietuvos vyskupų konferencija

Lietuvos vyskupų konferencija

Vyskupų kreipimasis Maldos už seksualinės prievartos aukas dienai

31/03/2017 11:10

Melskimės, brangieji, už mūsų brolius ir seseris, ypač vaikus ir jaunimą, kurie patyrė šio smurto kančią. Prašykime Viešpaties, kad jie būtų apdovanoti išgydymo malone. Drįstame Jūsų prašyti melstis ir už tuos, kurie vykdė seksualinę prievartą. 

 

A†A Kun. Kazys Meilius  (1958–1982–2017)

A†A Kun. Kazys Meilius (1958–1982–2017)

A†A Kun. Kazys Meilius (1958–1982–2017)

28/03/2017 10:51

Gedulingos šv. Mišios Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje trečiadienį, kovo 29 d. 19 val. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos gimtosios parapijos bažnyčioje Vidiškėse (Ignalinos r.) kovo 30 d., ketvirtadienį, 12 val. Po jų velionio kūnas bus palaidotas šios bažnyčios šventoriuje.