Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuva

Mišios Gniezno katedroje prie šv. Adalberto relikvijų

Mišios Gniezno katedroje prie šv. Adalberto relikvijų

Šv. Adalbertas – baltams Kristų skelbęs kankinys

24/04/2018 16:08

Balandžio 23-ąją kartu šv. Jurgiu Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo ir kankinį šv. Vaitiekų – Adalbertą, nužudytą per Jurgines 997 m. Kadangi šv. Jurgis yra vienas Lietuvos globėjų, Lietuvoje jo šventei skirtas pirmumas, o Adalberto – Vaitiekaus minėjimas nukeliamas į balandžio 24-ąją.

 

Popiežius Pranciškus lankysis Lietuvoje

Popiežius Pranciškus lankysis Lietuvoje

Apie artėjantį Popiežiaus vizitą – Vilniaus arkivyskupijos kunigų susitikime

14/04/2018 11:24

Lietuvos vyskupų konferencija sudarė Pasiruošimo popiežiaus vizitui komitetą, kurio generaliniu sekretoriumi išrinko br. kun. Saulių Rumšą OP. Kun. Kęstutis Palikša išrinktas šio vizito liturginių ceremonijų koordinatoriumi, o Živilė Peluritienė – Popiežiaus vizito komunikacijos koordinatore.

 

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenė

Iškilmė Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatuose

07/04/2018 10:40

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos bažnyčioje aukotų Šventųjų Mišių metu arkivyskupas Grušas Sutvirtinimo sakramentą suteikė devyniasdešimt keturiems Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono privalomosios pradinės karo tarnybos kariams.

 

Pal. Teofilius Matulionis

Pal. Teofilius Matulionis

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo konkursas moksleiviams

28/03/2018 17:03

Teofiliaus Matulionio fondas Lietuvos mokyklose, tuoj po Velykų atostogų, skelbia literatūrinių rašinių ir piešinių konkursą, skirtą palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimui ir būsimam susitikimui su popiežiumi Pranciškumi šį rugsėjį.

 

Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

Maldos už seksualinės prievartos aukas diena V Gavėnios sekmadienį

Maldos už seksualinės prievartos aukas diena Lietuvoje

17/03/2018 12:52

Atsiliepdami į Šv. Tėvo kvietimą kiekvienoje Lietuvos  vyskupai nutarė už tikinčiųjų ir netikinčiųjų padarytų nusikaltimų aukas melstis penktąjį Gavėnios sekmadienį.

 

Vysk. Rimantas Norvila, COMECE Išorinių ryšių komisijos pirmininkas, antras iš k.

Vysk. Rimantas Norvila, COMECE Išorinių ryšių komisijos pirmininkas, antras iš k.

Nauja COMECE vadovybė, vysk. Norvila išrinktas Išorinių ryšių komisijos pirmininku

09/03/2018 13:06

COMECE misijos pagrindinis tikslas yra stebėti politinių procesų raidą Europos Sąjungoje Bažnyčiai rūpimose sferose. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisiją sudaro Europos Sąjungai priklausančių 28 kraštų Vyskupų konferencijų delegatai.