Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuva

Signataro prel. Kazimiero Stepono Šaulio kapas

Signataro prel. Kazimiero Stepono Šaulio kapas

Romoje pagerbtas signataras prel. Kazimieras Šaulys

16/02/2018 16:30

Pagerbimo dalyviai paminėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Vasario 16 akto šimtmetį ir šiemet sukankančias prel. K. Šaulio perlaidojimo Romoje penkiasdešimtąsias metines.

 

Mišios Vilniaus katedroje, 2018 vasario 16

Mišios Vilniaus katedroje, 2018 vasario 16

Vasario 16. Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija

16/02/2018 12:53

Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Vilniaus katedroje aukojant Mišias Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga.

 

Popiežius Pijus XI 1932 metais

Popiežius Pijus XI 1932 metais

Popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži

10/02/2018 17:22

Pijus XI buvo pirmas popiežius savo akimis matęs Lietuvą: jis mėgdavo priminti sutiktiems lietuviams savo apsilankymus Lietuvoje 1920 metais. Pirmoje kelionėje lankėsi Vilniuje ir Kaune, antrojoje – pakeliui į Latviją – pravažiavo Vilnių ir Kaišiadoris.

 

Lietuvos Globėjos Mergelės Marijos paveikslas Trakų Apsilankymo bazilikoje

Lietuvos Globėjos Mergelės Marijos paveikslas Trakų Apsilankymo bazilikoje

Sekmadienį Lietuva paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai

10/02/2018 14:00

Arkivysk. G. Grušas: Nusprendėme, kad nepriklausomybės paskelbimo šimtmečio sukakties išvakarėse būtų teisinga ir gera Jai padėkoti ir pavesti mus visus ir mūsų ateitį į Jos rankas. Tai yra pirmas įnašas į šimtmečio šventimą. Todėl ir buvo parinkta ši diena. 

Kard. J.A.Bačkis

Kard. J.A.Bačkis

Konferencija „Ne save pačius skelbiame“

05/02/2018 16:13

Kardinolas A.J.Bačkis išreiškė dėkingumą kunigams ir vienuoliams, kurių pagalba pavyko suformuoti seminarijos ugdytojų ir dėstytojų branduolį, paminėjo stebuklingą šv. Juozapo pagalbą pritrūkus lėšų seminarijos statybai. Tai lėmė, kad seminarija buvo pavadinta šio šventojo vardu.

 

Lietuvos Krikštas

Lietuvos Krikštas

Kanauninko Juozapo Niūniavos šimtmetis

05/02/2018 16:08

1918 metų sausio 30 d. Tveruose mirė, Žemaičių vyskupijos kanauninkas ir dekanas Juozapas Niūniava – Tverų bažnyčios statytojas (1897 m.). Prabėgus 100 metų, vasario 4 d, Tverų šventovėje rinkosi dabartiniai parapijos gyventojai, svečiai ir garbūs kraštiečiai, velionio kunigo artimieji.

 

EŽTT būstinė Stasbūro mieste, Prancūzijoje

EŽTT būstinė Stasbūro mieste, Prancūzijoje

EŽTT sprendimas dėl Lietuvos atkreipia tarptautinį dėmesį

01/02/2018 16:08

Europos Žmogaus Teisių Teismas, pripažindamas, kad išraiškos laisvė nėra absoliuti ir kad religiniai simboliai gali būti teisėtai ginami, taip pat kaip visuomeninàs moralàs dalis, savo nutarime rašo, kad šiuo konkrečiu atveju nebuvo pasiekta „teisinga pusiausvyra“.