Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuvos spaudos apžvalga

Apžvalga

Apžvalga

Savaitės apžvalga (balandžio 23)

23/04/2017 13:10

Vilniuje Dievo Gailestingumo sekmadieniu baigėsi Velykomis prasidėjusi Dievo Gailestingumo savaitė. Šeštadienio vakare nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės nusidriekė ekumeninė Šviesos kelio procesija.

apžvalga

apžvalga

Savaitės apžvalga (balandžio 7)

08/04/2017 15:39

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais naujai pasitikti Velykas kviečia mons. Algirdo Jurevičiaus balandžio mėnesiui skirta meditacija „15 kalėjimo Velykų“. Garbingajam Teofiliui Matulioniui 15 kartų teko švęsti Kristaus Prisikėlimą būnant nelaisvėje, kalėjimuose ir lageriuose. 

Spaudos apžvalga

Spaudos apžvalga

Savaitės apžvalga (balandžio 2)

02/04/2017 13:00

Penktąjį gavėnios sekmadienį Lietuvos vyskupai pakvietė tikinčiuosius melstis už žmones, patyrusius seksualinę prievartą. Buvo meldžiamasi už seksualinės prievartos aukas, jų artimuosius, už žmones, įtrauktus į nusikalstamas prostitucijos pinkles.

Spauda

Spauda

Savaitės apžvalga (kovo 25 d.)

25/03/2017 16:40

Jėzus, priešingai XX amžiaus ideologijoms, nekuria naujo žmogaus, bet atveria galimybę žmogui naujai pažinti Dievą per Jį.

apžvalga

apžvalga

Savaitės apžvalga (kovo 18)

18/03/2017 14:59

Šeštadienį Kaune buvo paminėta „LKB Kronikos“ leidimo pradžios 45 metų sukaktis. Arkivyskupijos muziejuje surengtas susitikimas su „Kronikos“ leidėjais ir bendražygiais, po to arkikatedroje aukotos Mišios.

Apžvalga

Apžvalga

Savaitės apžvalga (kovo 11)

11/03/2017 13:00

Kovo 11-ąją Vilniaus arkikatedroje sakytame pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas priminė daugybės Nepriklausomybei įsipareigojusių žmonių auką ir sugretino tai su Evangelijos raginimu mylėti priešus.

Spaudos apžvalga

Spaudos apžvalga

Savaitės apžvalga (kovo 4 d.)

04/03/2017 18:52

Tris dienas Vilniuje švęsta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventė. Renginiai, koncertai, susitikimai, ekskursijos vyko Vilniaus arkikatedroje, Katedros aikštėje ir Bažnytinio paveldo muziejuje. Mugėje Katedros aikštėje buvo įrengtos Vienuolių, Caritas, Katedros bendruomenės palapinės.