Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuvos spaudos apžvalga

apžvalga

apžvalga

Savaitė Lietuvoje (spalio 7)

07/10/2017 10:28

Savaitę pradėjome žinia apie kun. dr. Dariaus Trijonio nominavimą vyskupu augziliaru Vilniaus arkivyskupijai.

apžvalga

apžvalga

Savaitės apžvalga (rugsėjo 23)

23/09/2017 12:59

Pirmadienį paskelbta, kad popiežius patenkino vyskupo Jono Borutos SJ prašymą ir atleido jį iš Telšių ordinaro pareigų. Telšių ordinaro pareigas perėmė vysk. Kęstutis Kėvalas. Šią žinią, taip pat vyskupų biografijas paskelbė pagrindinės informavimo priemonės.

Apžvalga

Apžvalga

Savaitė Lietuvoje (rugsėjo 2)

02/09/2017 16:49

Penktadienį drauge su Trakinių atlaidais prasidėjo Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. Šiais metais pažymimas Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

apžvalga

apžvalga

Savaitė Lietuvoje (rugpjūčio 26)

26/08/2017 11:01

Lietuva mini Atgimimo priešaušryje, prieš 30 metų įvykusį viešą protesto mitingą Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo, kuriuo reikalauta paviešinti Molotovo - Ribbentropo paktą, atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

Savaitės apžvalga (rugpjūčio 19 d.)

Savaitės apžvalga (rugpjūčio 19 d.)

Savaitės apžvalga (rugpjūčio 19 d.)

19/08/2017 14:10

Savaitės užsklanda – Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus vainikuotas Telšių vyskupijos V Eucharistiniu kongresu Varniuose. Šiomis dienomis daugelyje šventovių tikinčiuosius lydėjo Žolinių atlaidų nuotaika ir ganytojų mintys Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmės proga.