Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuvos vyskupai

Spaudos apžvalga

Spaudos apžvalga

Lietuvos spaudos apžvalga (gegužės 26 d.)

27/05/2017 17:12

Prieš svarstant Seime Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, viešu laišku į visuomenę ir politikus kreipėsi LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. 

 

Arkivysk. Gintaras Grušas

Arkivysk. Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Dėl alkoholio problemos Lietuvoje. LVK pirmininko kreipimasis

24/05/2017 09:31

Mano laisvė turi tarnauti tam, kad ir kitas galėtų būti laisvas; aš būsiu saugus, kai ir mano kaimynas bus saugus; aš švęsiu, kai žinosiu, kad gretimame name tokia pati šventė nesibaigs tragedija.

 

Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas vyskupas Munib Younan

Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas vyskupas Munib Younan

Pasaulinės liuteronų federacijos suvažiavimas: malonė – ne pardavimui

11/05/2017 15:48

Vyskupas Younan Lundo susitikimą nedvejodamas vadina „istoriniu“ ir savo klausytojams pasakojo apie tikrą, beveik mistinį daugelio patirtą džiaugsmą jo metu. Jis linkėjo, kad Lundo susitikimo energija smelktųsi tiek į liuteronų, tiek į katalikų Bažnyčias. 

 

Telšių vyskupijos koadjutorius vysk. Kęstutis Kėvalas

Telšių vyskupijos koadjutorius vysk. Kęstutis Kėvalas

Vyskupas Kęstutis Kėvalas paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi

20/04/2017 12:00

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį, balandžio 20 dieną vyskupą Kęstutį Kėvalą, Kauno arkivyskupo augziliarą paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi. Vyskupas Kėvalas nuo dabar bus pirmasis Telšių vyskupo Jono Borutos padėjėjas, įgaliotas ateity perimti Telšių vyskupo sostą.

 

Lietuvos vyskupų konferencija

Lietuvos vyskupų konferencija

Vyskupų kreipimasis Maldos už seksualinės prievartos aukas dienai

31/03/2017 11:10

Melskimės, brangieji, už mūsų brolius ir seseris, ypač vaikus ir jaunimą, kurie patyrė šio smurto kančią. Prašykime Viešpaties, kad jie būtų apdovanoti išgydymo malone. Drįstame Jūsų prašyti melstis ir už tuos, kurie vykdė seksualinę prievartą. 

 

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas

23/03/2017 18:31

2017 m. kovo mėn. 20 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų kasmėnesinis formacijos susirinkimas. Kalbėta apie arkivyskupo T. Matulionio beatifikaciją, Lietuvos Jaunimo Dienas ir kt.