Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuvos vyskupai

Ikona vaizduoja Paskutinę Vakarienę, kurios metu buvo įsteigta Eucharistiją

Ikona vaizduoja Paskutinę Vakarienę, kurios metu buvo įsteigta Eucharistiją

Aplinkraštis vyskupams dėl duonos ir vyno Eucharistijai

08/07/2017 14:37

Paskutiniuose punktuose yra pabrėžiama, kad gaminantys ir pakuojantys duoną ir vyną Eucharistijai turi suprasti ką tai reiškia, atlikti savo darbą sąžiningai, atsakingai ir gerai.

 

Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Prasidėjo 2017 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

03/07/2017 14:59

2017 m. liepos mėn. 1 dienos popietę, tradiciškai Šv. Mišiomis prie Panų Kalne esančios, kankinėms merginoms atminti skirtos koplyčios prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šiais metais jie skirti Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir pal. Teofiliui Matulioniui atminti.

 

Kardinolas Vincent Nichols

Kardinolas Vincent Nichols šv. Mortos grupės susitikime 2016 metais, Vatikane

Kardinolo Vincento Nichols pastabos Seime apie prekybą žmonėmis

28/06/2017 17:43

Mortos grupė yra bendras policijos ir Bažnyčios vadovų tinklas  36-iose, šiuo metu, valstybėse, įsteigtas 2014 metais. Jo surengtuose susitikimuose kelis kartus dalyvavo, greta kitų valstybių policijos vadovų,  Lietuvos policijos aukščiausi pareigūnai.

 

pal. Jurgis Matulaitis

pal. Jurgis Matulaitis

Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos trisdešimtosios metinės

27/06/2017 15:35

1987 metų birželio 28 d šv. Jonas Paulius II paskelbė arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju Romoje, Šv. Petro bazilikoje per Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmę. Beatifikacijos išvakarėse, popiežius priėmė apie tūkstantį lietuvių piligrimų ir pasakė kalbą apie Jurgį Matulaitį. 

Pas Viešpatį iškeliavo Marytė Grušienė

24/06/2017 10:12

Į Tėvo namus Marytė Grušienė iškeliavo birželio 22 d. Velionės kūnas bus pašarvotas birželio 27 d., antradienį, 12 val. Vilniaus vyskupų namuose (Šventaragio g. 4, Vilnius) ir lankomas iki 22 val. Šv. Mišios už mirusiąją bus aukojamos antradienį 17.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje.

 

Kard. Ivan Dias

Kard. Ivan Dias

Mirė kardinolas Ivan Dias

20/06/2017 15:41

Popiežius užuojautos telegramoje su dėkingumu prisiminė kardinolo ištikimą tarnystę Apaštalų Sostui bei plačių akiračių apaštališkąją ir pastoracinę tarnystę Bombėjuje. Popiežius visiems gedintiesiems užtikrino savo guodžiantį Apaštališką palaiminimą. 

 

Vysk. Eugenijus Bartulis, Šiaulių ordinaras

Vysk. Eugenijus Bartulis, Šiaulių ordinaras

Šiaulių vyskupijos jubiliejus

16/06/2017 15:05

Šv. Jonas Paulius II 1997 metų gegužę Bažnyčiai Lietuvoje paskyrė iš viso tris naujus vyskupus: pirmąjį Šiaulių vyskupą ordinarą Eugenijų Bartulį, jėzuitą Joną Borutą ir Rimantą Norvilą.

 

Iškilmės Telšiuose

Iškilmės Telšiuose

Vysk. Kęstutis Kėvalas pradėjo tarnystę Telšiuose

02/06/2017 10:31

Šventųjų Mišių pradžioje į susirinkusiuosius kreipėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, kuris ir pristatė buvusį Kauno arkivyskupo augziliarą, o nuo šiol popiežiaus Pranciškaus sprendimu Telšių vyskupijos vyskupą koadjutorių Kęstutį Kėvalą.