Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuvos vyskupai

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas

Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių ordinaras

18/09/2017 12:00

Telšių vyskupo ordinaro pareigas perima vysk. Kęstutis Kėvalas, ligi šio buvęs vyskupijos koadiutorius. Šventojo Tėvo sprendimas paskelbtas pirmadienį, rugsėjo 18 dienos vidudienį, Vatikane ir Telšių vyskupijoje, Lietuvoje.

 

Šiluvos Marijos paveikslas

Šiluvos Marijos paveikslas

Lietuvos vyskupai kviečia melstis už taiką

08/09/2017 10:46

Rugsėjo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, per kuriuos taip pat švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakuose vainikavimo 300 metų sukaktis mums primins, kad Dievo Motina globoja mūsų Tėvynę nuo amžių.

 

Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejus

Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejus

Žemaičių vyskupijos 600 metų jubiliejus Varniuose

21/08/2017 13:05

Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejus svarbu mūsų laikų žmonėms, nes įrodoma, jog Viešpats neapleido šios vyskupijos, jos ganytojų ir tikinčiųjų ištisus šešis šimtmečius ir tai suteikia vilties, kad tokia pati Jo globa ir palaima lydės Žemaitijos žemės žmones dar ilgus amžius.

 

Ikona vaizduoja Paskutinę Vakarienę, kurios metu buvo įsteigta Eucharistiją

Ikona vaizduoja Paskutinę Vakarienę, kurios metu buvo įsteigta Eucharistiją

Aplinkraštis vyskupams dėl duonos ir vyno Eucharistijai

08/07/2017 14:37

Paskutiniuose punktuose yra pabrėžiama, kad gaminantys ir pakuojantys duoną ir vyną Eucharistijai turi suprasti ką tai reiškia, atlikti savo darbą sąžiningai, atsakingai ir gerai.

 

Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Prasidėjo 2017 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

03/07/2017 14:59

2017 m. liepos mėn. 1 dienos popietę, tradiciškai Šv. Mišiomis prie Panų Kalne esančios, kankinėms merginoms atminti skirtos koplyčios prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šiais metais jie skirti Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir pal. Teofiliui Matulioniui atminti.

 

Kardinolas Vincent Nichols

Kardinolas Vincent Nichols šv. Mortos grupės susitikime 2016 metais, Vatikane

Kardinolo Vincento Nichols pastabos Seime apie prekybą žmonėmis

28/06/2017 17:43

Mortos grupė yra bendras policijos ir Bažnyčios vadovų tinklas  36-iose, šiuo metu, valstybėse, įsteigtas 2014 metais. Jo surengtuose susitikimuose kelis kartus dalyvavo, greta kitų valstybių policijos vadovų,  Lietuvos policijos aukščiausi pareigūnai.

 

pal. Jurgis Matulaitis

pal. Jurgis Matulaitis

Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos trisdešimtosios metinės

27/06/2017 15:35

1987 metų birželio 28 d šv. Jonas Paulius II paskelbė arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju Romoje, Šv. Petro bazilikoje per Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmę. Beatifikacijos išvakarėse, popiežius priėmė apie tūkstantį lietuvių piligrimų ir pasakė kalbą apie Jurgį Matulaitį.