Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Lietuvos vyskupai

Telšių vyskupijos koadjutorius vysk. Kęstutis Kėvalas

Telšių vyskupijos koadjutorius vysk. Kęstutis Kėvalas

Vyskupas Kęstutis Kėvalas paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi

20/04/2017 12:00

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį, balandžio 20 dieną vyskupą Kęstutį Kėvalą, Kauno arkivyskupo augziliarą paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi. Vyskupas Kėvalas nuo dabar bus pirmasis Telšių vyskupo Jono Borutos padėjėjas, įgaliotas ateity perimti Telšių vyskupo sostą.

 

Lietuvos vyskupų konferencija

Lietuvos vyskupų konferencija

Vyskupų kreipimasis Maldos už seksualinės prievartos aukas dienai

31/03/2017 11:10

Melskimės, brangieji, už mūsų brolius ir seseris, ypač vaikus ir jaunimą, kurie patyrė šio smurto kančią. Prašykime Viešpaties, kad jie būtų apdovanoti išgydymo malone. Drįstame Jūsų prašyti melstis ir už tuos, kurie vykdė seksualinę prievartą. 

 

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas

23/03/2017 18:31

2017 m. kovo mėn. 20 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų kasmėnesinis formacijos susirinkimas. Kalbėta apie arkivyskupo T. Matulionio beatifikaciją, Lietuvos Jaunimo Dienas ir kt. 

 

Spaudos apžvalga

Spaudos apžvalga

Savaitės apžvalga (kovo 4 d.)

04/03/2017 18:52

Tris dienas Vilniuje švęsta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventė. Renginiai, koncertai, susitikimai, ekskursijos vyko Vilniaus arkikatedroje, Katedros aikštėje ir Bažnytinio paveldo muziejuje. Mugėje Katedros aikštėje buvo įrengtos Vienuolių, Caritas, Katedros bendruomenės palapinės. 

Arkivysk. Gintaras Grušas

Arkivysk. Gintaras Grušas

Vasario 16 - arkivysk. G. Grušo pamokslas Vilniaus katedroje

16/02/2017 14:09

Laisvė žmogaus gyvenime nėra būti nuo nieko nepriklausomam. Laisvė yra būti nepriklausomam nuo nuodėmės, tačiau kartu laisvė yra ir priklausyti – pirmiausiai priklausyti Dievui, o po to – priklausyti artimui.

 

Lietuvos spaudos apžvalga

Lietuvos spaudos apžvalga

Savaitės apžvalga (vasario 11)

11/02/2017 11:18

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirta svetainė www.teofilius.lt papildoma vis naujais įrašais. Skiltyje „Kelionė su Teofilium“ vasario mėnesį palydi tekstas „Eucharistija persmelktas dvasingumas“.