Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Liturgija

Marija Magdalietė

Marija Magdalietė

Marija Magdalietė – apaštalų apaštalė

10/06/2016 15:53

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu, šv. Marijos Magdalietės liturginiam minėjimui suteikiamas šventės statusas. Tai nustatyta Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretu, pasirašytu birželio 3 d. ir paskelbtu šį penktadienį.

 

Vatikano II Susirinkimo tėvai

Vatikano II Susirinkimo tėvai

Popiežius Pranciškus priėmė Šv. Pijaus X brolijos vyresnįjį

04/04/2016 17:39

Pagal popiežiaus Pranciškaus komisijai „Ecclesia Dei“ patvirtintą formulę, Brolijos nariai yra „katalikai pakeliui į pilną vienybę su Šventuoju Sostu“, kuri bus pasiekta tada, kai Brolija bus kanoniškai pripažinta.

 

Velykų palaiminimas "Urbi et Orbi" 2015 m.

Velykų palaiminimas "Urbi et Orbi" 2015 m.

Popiežius dalyvaus Dievo gailestingumo dvasingumo puoselėtojų jubiliejuje

05/03/2016 10:00

Popiežius vadovaus Didžiosios Savaitės ir Velykų tridienio apeigoms nuo Verbų sekmadienio procesijos kovo 20 dieną iki Velykų Prisikėlimo Mišių Vatikane balandžio 27 dieną. Kaip įprasta, popiežius Pranciškus Velykų vidudienį  suteiks iškilmingą palaiminimą „Miestui ir pasauliui“ (Urbi et Orbi).

 

Jėzaus krikštas

Jėzaus krikštas

Viešpaties krikštas

09/01/2016 12:58

Krikšto metu taip pat ir virš mūsų atsivėrė dangus, nusileido Dvasia ir pasigirdo balsas: „Aš tave krikštiju…“ Tą dieną kiekviename mūsų apsigyveno Dievas, priimdamas mus savo globon, nuo tos dienos mes galime ir save vadinti mylimais Dievo vaikais, kurie yra Dievui patys svarbiausi.

 

Jėzus: „Kas ne prieš mus, tas už mus“

Jėzus: „Kas ne prieš mus, tas už mus“

Dvidešimt šeštasis eilinis sekmadienis

26/09/2015 12:26

Bažnyčioje kilo daug naujų tikėjimo patirčių. Įvairūs judėjimai ir asociacijos sugebėjo geriau ir plačiau suvokti tai, kas jau buvo didžiulėje, tačiau kartais kiek ir nuobodžioje parapijų patirtyje. Stipri charizmatinė šių grupių patirtis padėjo joms peržengti parapijų ribas.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus liturginių apeigų kalendorius

12/09/2015 15:56

Popiežius Pranciškus per ateinančius tris mėnesius iki lapkričio pabaigos kanonizuos penkis Bažnyčios palaimintuosius, lankysis penkiuose kraštuose, dviejuose žemynuose, vadovaus šeimai skirtam Vyskupų Sinodui ir aplankys Evangelikų liuteronų parapiją Romoje 

 

Popiežius ir armėnų katalikų patriarchas

Popiežius ir armėnų katalikų patriarchas

Mišios Mortos namuose. Komunija su armėnų patriarchu

07/09/2015 17:45

Popiežiaus Pranciškaus homilijos mintys susiejo dienos Evangelijos skaitinį, pasakojusį apie fariziejų įtūžį ir ketinimą nužudyti Jėzų už tai, kad jis stebuklingai gydė ir šabo dieną, armėnų tautos likimą ir, plačiau žiūrint, krikščionims tenkančius persekiojimus.