Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Misijos

Žvakė, tikėjimo šviesos simbolis

Žvakė, tikėjimo šviesos simbolis

Katalikai Pietų Afrikoje pradeda 200 metų jubiliejų

16/06/2017 17:51

Pietinės Afrikos regiono ganytojai paskelbė apie katalikų Bažnyčios, šiame regione, dviejų šimtų metų jubiliejaus pradžią. Kulminaciniai renginiai įvyks už metų, 2018-ųjų birželio mėnesį.

 

Popiežius su Marijos Guodėjos misionieriais

Popiežius su Marijos Guodėjos misionieriais

Popiežius: misionieriai visada su vargšais

05/06/2017 16:28

Popiežius ragino vienuoles ir vienuolius misionieres ir misionierius ištikimybę savo pirmapradėms charizmoms derinti su dabartinio meto poreikiais, būti su paprastais žmonėmis, suprasti jų troškimus, į juos atsižvelgti vykdant Evangelijos inkultūravimo misiją. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Liudyti Kristų su evangeliniu paprastumu

04/06/2017 14:10

Žinią pristatė popiežius Pranciškus Sekminių sekmadienį tuojau po Šventųjų Mišių Šventojo Petro aikštėje įvesdamas Vidudienio maldą „Regina Caeli“. 2017 metų Pasaulinės Misijų dienos tema: „Misija krikščioniškojo tikėjimo širdyje“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus. Audiencija Popiežiškųjų misijų institutų generalinės asamblėjos dalyviams

Popiežius skelbia nepaprastą maldos ir susikaupimo laikotarpį

03/06/2017 14:22

Bažnyčiai ir jos misijai vis labiau reikia vyrų ir moterų švento ir uolaus gyvenimo. „Kas skelbia Dievą tebūna Dievo žmogus“, paragino prieš šimtą metų popiežius Benediktas XV apaštališkajame laiške „Maximum illud“.

 

Naujasis Pietų Korėjos prezidentas su žmona

Naujasis Pietų Korėjos prezidentas su žmona

Aktyvus Pietų Korėjos katalikų dalyvavimas politikoje

27/05/2017 11:21

Vyskupas misionierius Dupont paaiškino, kad naujasis prezidentas yra „kairysis“. Šioje šalyje priklausymą dešinei ar kairei lemia pozicija šiaurės Korėjos atžvilgiu.

 

Bangassou vyskupas J.J. Aguirre Munoz

Bangassou vyskupas J.J. Aguirre Munoz

Vyskupas iš CAR: žmonės šalia manęs buvo pašauti

19/05/2017 16:57

Ispanų vyskupas pats atėjo į mečetę ir atsistojo tarp žmonių, tikėdamasis, kad jo buvimas šiek tiek apsaugos žmones. Pasak jo, į jį nebuvo taikomasi, tačiau snaiperio kulka pakirto šalia buvusį imamą. Tvyrant didelei įtampai pavyko perkelti grupę į katedrą, kur daugiau vietos ir saugiau.