Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Nepalas

Nepalas po žemės drebėjimo

Nepalas po žemės drebėjimo

Popiežiaus parama Nepalo gyventojams

28/04/2015 16:47

Popiežiškoji Cor Unum taryba praneša, kad popiežiaus Pranciškaus nurodymu, šiai tarybai tarpininkaujant, į Nepalą siunčiama 100 tūkst. dolerių suma, nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį

Popiežius: kunigas – ne vadybininkas, bet tarnas

26/04/2015 13:37

Švenčiausioji Mergelė Marija teišmeldžia man, viso pasaulio vyskupams ir kunigams, malonę tarnauti šventajai Dievo tautai džiugiu Evangelijos skelbimu, stropiu sakramentų šventimu ir kantria bei nuolankia sielovada, - sakė Šventasis Tėvas.

Žemės drebėjimas Nepale

Žemės drebėjimas Nepale

Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo Nepale aukas

25/04/2015 16:39

Popiežius Pranciškus buvo tuoj pat informuotas apie Nepale įvykusią nelaimę. Su dideliu susirūpinimus jis seka žinias apie dramatiškas žemės drebėjimo pasekmes, meldžiasi už žuvusius ir dvasiškai dalyvauja visų nukentėjusiųjų skausme.