Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Pašvęstasis gyvenimas

Popiežius Pranciškus su Švč. Jėzaus Širdies misionierėmis

Popiežius Pranciškus su Švč. Jėzaus Širdies misionierėmis

Popiežius. Liudykime artumą migrantams

09/12/2017 16:16

Daug vyrų, moterų ir vaikų, prislėgti naujų skurdo ir smurto formų, vėl stovi mūsų akivaizdoje, laukdami, kad į juos ištiestume pagalbos rankas ir atvertume svetingas širdis, kaip motina Cabrini. Švč. Jėzaus Širdies misionierių kongregacijos vienuolėms tenka ypatinga atsakomybė.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pašvęstieji pasaulyje - tarsi siela kūne

28/10/2017 15:38

Pašvęstųjų institutų naujumas tas, kad jie pašaukti suderinti pašvęstumą ir pasaulietiškumą liudijimo apaštalavimu: evangelizavimu – ypač kunigai, ir krikščionišku įsipareigojimu visuomenės gyvenime - pasauliečiai. O visi kartu – brolyste, kuri yra tikra bendrystė.

 

Popiežius Pranciškus sveikina vincentiečius

Popiežius Pranciškus sveikina vincentiečius

Popiežius susitiko su šv. Vincento Pauliečio dvasine šeima

14/10/2017 16:02

Šeštadienį popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje susitiko su 11 tūkst. žmonių – vienuolių ir pasauliečių – priklausančių šv. Vincento Pauliečio dvasinei šeimai, mininčiai savo 400 metų sukaktį.

 

Popiežius Pranciškus prie Porciunkulės Gailestingumo durų 2016 metais

Popiežius Pranciškus prie Porciunkulės Gailestingumo durų 2016 metais

Šv. Pranciškaus „tranzitas“ ir „Sidabrinė Rožė“

03/10/2017 17:33

„Sidabrinės Rožės“ apdovanojimas siejamas su tradicija, pagal kurią šv. Pranciškaus mirtį Porciunkulėje su ordino broliais liudijusi iš Romos didikų šeimos kilusi Jokūbė ir kurios prašymu šventasis įsteigęs Pranciškonų pasauliečių ordiną.

 

Popiežius ir Mažosios Jėzaus seserys

Popiežius ir Mažosios Jėzaus seserys

Popiežius priėmė Mažąsias Jėzaus seseris

02/10/2017 17:43

Pranciškus priminė vienuolijos steigėjos, sesers Magdalenos mistinę patirtį, kai ji labai giliai suvokė tai, kad visagalis visatos Kūrėjas iš meilės pasiryžo tapti mažu kūdikiu, dovanojamu kiekvienam iš mūsų.