Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Pašvęstasis gyvenimas

Dominikonų šūkis: šlovinti, laiminti, pamokslauti

Dominikonų šūkis: šlovinti, laiminti, pamokslauti

Baigiant dominikonų jubiliejų – pasaulinė piligrimystė

16/01/2017 17:17

Ordino įkūrimo Jubiliejaus užbaigimas bus tarsi pasaulinė dominikonų piligrimystė, kurioje dalyvaus didžioji dalis ordino brolių ir seserų. Šventosiose Mišiose su popiežiumi Pranciškumi laukiama net 5000 brolių ir beveik trisdešimties tūkstančių seserų.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Pašaukimus ugdo malda ir geras pavyzdys

05/01/2017 15:32

Plačiai atverti bažnyčių ir parapijų duris, melstis, visada išklausyti jaunimą, negailėti jam savo laiko, duoti jaunimui asmeninio gyvenimo liudijimą – tai pasak popiežiaus Pranciškaus raktai į sėkmingą pašaukimų ugdymą.

Katalikų katedra Džuboje

Katalikų katedra Džuboje, Pietų Sudano sostinėje

Misionieriaus atsisveikinimas: Ačiū! Atleiskite ir viso geriausio!

22/12/2016 17:00

Mes norime sėkmės ir norime jos dabar, kaip sekuliariame pasaulyje, betarpiškai. Sunku priimti faktą, kad augimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas ir kad mes dar ir dar kartą būsime kviečiami savo gyvenimą peržvelgti.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius pasveikino pijorų ordiną

03/12/2016 14:13

Krikščioniškųjų mokyklų ordinas, paprastai vadinamas pijorų ordinu, pradėjo minėti savo įkūrimo 400 metų sukaktį ir įkūrėjo šv. Juozapo Kalasanto kanonizacijos 250-ąsias metines. Šia proga pijorus pasveikino popiežius Pranciškus.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus bendrojoje audiencijoje su vienuolėmis

Vienuolijos ir ekonomika. Veiklos gairės

03/12/2016 00:00

Vienuoliai negali būti pasišventę socialinio teisingumo darbams ir padėti pakelti vargšus iš neturto, jei jų pačių gyvenime nebus tikrojo neturto siekio; neįmanoma ugdyti individualaus ir bendruomeninio neturto jei jis neišreiškiamas artumu stokojantiems.

 

"Renate" tinklo narės audiencijoje pas popiežių Pranciškų

"Renate" tinklo nariai audiencijoje pas popiežių Pranciškų

Moterų vienuolijos ir kova prie išnaudojimą. Kun. A. Toliato komentaras

12/11/2016 15:55

Toks darbas vyksta paprastai pusantrų metų, bet jei reikia ilgiau, dirbama ilgiau. Viskas vyksta šeimyniniame bendradarbiavime. Ir tikslas yra koks? Nepririšti žmogaus, bet kad jis būtų laisvas. Ir kai bus pasiruošęs, kad galėtų, kaip tas paukštis, išskristi iš lizdo, - pasakojo kun. A. Toliatas.

Arkivysk. J. W. Tobin

Arkivysk. J. W. Tobin

Nominuotasis Newarko kardinolas J. W. Tobin: Esame gailestingumo gavėjai

08/11/2016 14:03

Arkivysk. J. W. Tobin: Norėčiau, kad Bažnyčia būtų gailestingumo sakramentas pasaulyje. Gailestingumas yra esminis tikrosios Dievo prigimties apreiškimas. Siekiant dalytis gailestingumo žinia pirma reikia atsiminti, kad mes patys esame gailestingumo gavėjai savo gyvenime.