Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Pašvęstasis gyvenimas

Popiežius su Marijos Guodėjos misionieriais

Popiežius su Marijos Guodėjos misionieriais

Popiežius: misionieriai visada su vargšais

05/06/2017 16:28

Popiežius ragino vienuoles ir vienuolius misionieres ir misionierius ištikimybę savo pirmapradėms charizmoms derinti su dabartinio meto poreikiais, būti su paprastais žmonėmis, suprasti jų troškimus, į juos atsižvelgti vykdant Evangelijos inkultūravimo misiją. 

 

t. Artūras Sosa, SJ

t. Artūras Sosa, SJ

Būti bendrystės ženklu

03/06/2017 11:12

Pasak t. Sosos, „pasaulyje, kuris linkęs vienodėti, vienuoliai turi būti priešingu pavyzdžiu“. „Pašvęsto gyvenimo pagrindą sudaro charizma, ne institucijos. O šiandien esame pašaukti labiau būti, nei daryti. Būti bendrystės ženklu žmonėms.

 

Sesuo Candida Bellotti

Sesuo Candida Bellotti

Mirė seniausia vienuolė pasaulyje

29/05/2017 16:38

Būdama visada energinga į pelnytą pensiją išėjo sulaukusi tik 93 metų amžiaus, 2000 metais. Savo 107 gimtadienį paminėjo šv. Mortos namuose, Vatikane, popiežiaus Pranciškaus aukotų Mišių metu. 109 gimtadienio dieną stovėdama prie stalo pati supjaustė didelį jai skirtą tortą.

 

Mažųjų meilės misionierių seserų vienuolijos generalinės kapitulos dalyvės popiežiaus audiencijoje

Mažųjų meilės misionierių seserų vienuolijos generalinės kapitulos dalyvės popiežiaus audiencijoje

Popiežius vienuolėms: Būkite misionierės „be ribų“

26/05/2017 15:20

„Niekas Bažnyčioje neina vienatvėje: brandinkite susitikimo, šeimyniškumo ir bendradarbiavimo  dvasią“, kvietė popiežius, drauge paragindamas vienuoles būti „tikromis misionierėmis, o tai reiškia evangelizuoti ir kartu tarnauti vargšams“.