Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Palaimintieji

Kard. Angelo Amato

Kard. Angelo Amato

Septyni nauji Ispanijos kankiniai

06/05/2017 15:18

Septyni naujieji Ispanijos kankiniai, žuvę antikatalikiškos revoliucijos kontekste 1936 metais, buvo Švč. Jėzaus Širdies misionierių kongregacijos pašvęstieji, gyvenę Katalonijoje, savo vienuolinės kongregacijos Canet de Mar Apaštališkojoje kolegijoje.

 

Tikėjimo kankinys Liucijus Botovasoa (1908-1947)

Tikėjimo kankinys Liucijus Botovasoa (1908-1947)

Dvylika naujų Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretų

04/05/2017 15:41

Keturi Garbingieji Dievo tarnai, konstatavus jų užtarimu įvykusius stebuklus, bus paskelbti palaimintaisiais. Septyni dekretai patvirtina krikščioniško gyvenimo herojiškas dorybes. Tarp jų bylos dviejų kardinolų, dviejų vienuolių ir trijų pasauliečių - šeimos tėvo ir dviejų moterų

 

Dievo tarnas Mykolas Giedraitis

Dievo tarnas Mykolas Giedraitis

Mykolas Giedraitis, šventumo kasdienybėje skleidėjas

03/05/2017 15:32

Dievo tarno Mykolo Giedraičio bylos postulatorius mons. Michal Jagosz patvirtino, jog Šventųjų skelbimo kongregacijai šiomis dienomis įteikė bylos „Positio“ apie Mykolo Giedraičio gyvenimą ir herojiškas dorybes. 

 

Palaimintoji Leopoldina Naudet (1773-1834)

Palaimintoji Leopoldina Naudet (1773-1834)

Palaimintoji Leopoldina Naudet (1773-1834)

29/04/2017 17:26

Palaimintoji Leopoldina kviečia šv. apaštalo Petro žodžiais visuomet tikėjimu ir viltimi kilti į Dievą (1 Pt 1, 21), kad nepasiklystume per pasaulio triukšmą. Viskas yra tuštybė, žolynas sudžiūsta, žiedas nubyra, tik Viešpaties žodis išlieka per amžius, sako šv. Petras savo pirmajame laiške 

 

Kvietimas į beatifikaciją Orviedo katedroje

Kvietimas į beatifikaciją Orviedo katedroje

Palaimintasis Ormieresas: Bažnyčios reikia ten, kur vargšai

22/04/2017 13:23

„Jame Dievo gailestingumas virto meile mažiesiems, silpniesiems, vargšams, nekaltiesiems. Jame išsipildė apaštalo šv. Pauliaus pamokymas: „Taigi jūs, Dievo išrinktieji, švelnieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu“ (Kol 3, 13).

 

Arkivysk. Teofilius Matulionis

Arkivysk. Teofilius Matulionis

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje

20/04/2017 12:08

Beatifikacijos iškilmės vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje.