Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Palaimintieji

Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis

Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis

Pal. Teofilius Aušros Vartų atlaiduose

11/11/2017 11:15

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos bus atvežtos į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus. Misioš Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. Teresės bažnyčioje lapkričio 11–19 d. bus aukojamos lietuvių, lenkų, anglų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, italų, prancūzų, ispanų kalbomis.

 

Garbingasis Jonas Paulius I

Garbingasis Jonas Paulius I

Popiežius Jonas Paulius I bus vadinamas Garbinguoju

09/11/2017 14:18

Vengras kun. Jonas Brenner, kankinys; italė vienuolė Rožė Leonella, kankinė: jie bus vadinami palaimintaisiais; popiežius Jonas Paulius I-sis (Albino Luciani) ir dar kiti penki Dievo tarnai: jie bus vadinami Garbingaisiais.

 

prof. Romano Guardini

prof. Romano Guardini

Du kandidatai į palaimintuosius Vokietijoje

03/11/2017 10:26

Popiežius Pranciškus, dažnai cituojantis Guardini tekstus, prieš pora metų priimdamas Vatikane „Romano Guardini fondo“ delegaciją, be kita ko pasakė, kad „Guardini kaip mąstytojas dar turi daug ką pasakyti mūsų laikų žmonėms, ir ne vien tik krikščionims!“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Palaiminimai yra krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis

01/11/2017 13:10

Palaiminimai yra krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis: Šiandienos šventė - Visų Šventųjų iškilmė - yra visų, kurie jau pasiekė šiame žemėlapyje nurodytą tikslą: ne vien tik kalendoriaus šventųjų, bet ir daugelio „už gretimų durų“ gyvenančių mūsų brolių ir seserų.

 

Pal. Arsenijus iš Trigolo

Pal. Arsenijus iš Trigolo

Pal. Arsenijus iš Trigolo: pasirengęs prarasti viską, kad laimėtų Dievą

07/10/2017 15:30

Šeštadienį, spalio 7 d., Milano katedroje paskelbtas palaimintuoju Arsenijus iš Trigolo. Jo gyvenimas moko labai kuklus: jėzuitas kunigas, kuris po įvairių nesusipratimų ir sunkumų priverstas palikti Draugiją, įsteigia vienuoliją, nuo kurios vadovavimo nušalinamas po pavydų ir apkalbų. 
 

 

Pal. Titus Zeman. Beatifikacijos apeigos

Pal. Titus Zeman. Beatifikacijos apeigos

Pal. Titus Zeman - komunizmo kankinys, gelbėjęs kelias dešimtis seminaristų

01/10/2017 13:15

Didvyriškas kunigo liudijimas yra vienas tų gražiųjų tikėjimo puslapių, kuriuos krikščionių bendruomenės Rytų Europoje ir kongregacija parašė per praėjusio šimtmečio komunistinių režimų persekiojimus. Kunigo Zeman atsidavimas jauniems pašvęstiesiems nušviečia ir kitus.