Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Paulius VI

Popiežius Paulius VI bus skelbiamas šventuoju

Popiežius Paulius VI bus skelbiamas šventuoju

Popiežius Paulius VI bus skelbiamas šventuoju

07/03/2018 14:18

Tikėtina, kad Pauliaus VI kanonizavimo apeigos įvyks dar šiais metais, gal būt spalio mėnesį. Paulius VI, popiežius ugdęs Visuotinės Bažnyčios atsinaujinimą,  bus pripažintas Bažnyčios šventuoju keturiasdešimt metų po jo mirties ir praėjus ketveriems metams nuo jo paskelbimo palaimintuoju.

 

Pal. Paulius VI

Pal. Paulius VI

Žingsnis arčiau palaimintojo popiežiaus Pauliaus VI kanonizavimo?

22/12/2017 16:41

Pasak katalikiško dienraščio „Avvenire“, jei stebuklą patvirtins ir Kongregacijos kardinolai ir vyskupai, dekretas dėl kanonizavimo bus pristatytas popiežiui Pranciškui ir kardinolų konsistorijai. Po to sektų kanonizavimo datos nustatymas.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Karų kurstytojai yra prakeikti nusikaltėliai

26/09/2017 17:11

Popiežius Pranciškus dažnai pasmerkė karą netaupydamas žodžių. Komentuodamas argumentą, jog karinės išlaidos yra reikalingos ekonomikos subalansavimui, pasakė: „Jėzus yra pasakęs: „Palaiminti taikdariai“. Bet yra žodis: „Prakeikti!“ Karų kurstytojai yra prakeikti nusikaltėliai“. 

 

Pal. Paulius VI

Pal. Paulius VI

Bažnyčios liturgijoje rugsėjo 26 dieną: pal. Paulius VI

26/09/2017 17:06

Būsimo popiežiaus Pauliaus VI pirmas asmeninis kontaktas su popiežiumi įvyko jo vaikystėje 1907 metais: būdamas dešimties, trumpai prieš savo Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą, dalyvavo su tėvais vienoje privačioje šv. popiežiaus Pijus X audiencijoje

 

Popiežius Pranciškus rugsėjo 13 dienos audiencijoje

Popiežius Pranciškus rugsėjo 13 dieną atvyko į šv. Petro aikštę tradicinei trečiadienio audiencijai

Trečiadienį popiežius Pranciškus apžvelgė kelionę Kolumbijoje

13/09/2017 13:55

Ši kelionė, - kalbėjo Pranciškus, - buvo Kristaus palaiminimo, Bažnyčios palaiminimo ženklas gyvybės ir taikos troškimui, kuris veržiasi iš šios tautos širdies: galėjau tai matyti akyse tūkstančių vaikų, jaunuolių, pripildžiusių Bogotos aikštę, sutiktų kitur.

 

Pal. popiežius Paulius VI

Pal. popiežius Paulius VI

Pauliaus VI kelionę į Kolumbiją temdė invazija Čekoslovakijoje

02/09/2017 14:57

Paulaius VI išvykdamas sakė, kad yra pasiryžęs kad ir tuoj pat atsisakyti šios kelionės, jei sužinotų, kad galėtų sustabdyti Čekoslovakijoje blogėjančią padėtį. Sugrįžęs į Romą Paulius VI sielojosi, jog „įvyko tai, kas atrodė nebeįmanoma: buvo sukrėsti tarptautinės tvarkos principai“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus Aparesidos šventovėje 2013 metais

Kardinolas Re atstovaus popiežiui Aparesidoje

17/08/2017 15:34

Popiežius priešais Aparesidos Marijos atvaizdą meldėsi už visą žmoniją ir ypač už brazilų tautą. „Prašiau, kad Marija stiprintų krikščionių tikėjimą jumyse ir visos šalyse, kad jis būtų branginamas visų tautų kultūrose, kad drąsintų ir teiktų jėgų kurti naują taikią ir solidarią žmoniją“.

 

Popiežiaus malda prie pal. Pauliaus VI kapo Vatikano bazilikos kriptoje

Popiežiaus malda prie pal. Pauliaus VI kapo Vatikano bazilikos kriptoje

Popiežiaus malda prie pal. Pauliaus VI kapo

07/08/2017 15:53

Paulius VI nuolat troško siekti Dievo Šviesos, sakė vyskupas Semeraro. Jis prisiminė kokį nepaprastą įspūdį jam ir kitiems paliko popiežiaus „Šviesos troškimas“ išsakytas testamente, kuris prieš keturis dešimtmečius buvo perskaitytas kardinolams, susirinkusiems rinkti naują popiežių.