Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Pietų Sudanas

Popiežius ir Pietų Sudano Bažnyčių taryba

Popiežius ir Pietų Sudano Bažnyčių taryba

Pietų Sudano Bažnyčių taryba aplankė Pranciškų

23/03/2018 17:21

Jei Pietų Sudanas dažnai nepatenka į tarptautinės žiniasklaidos akiratį, tai popiežius Pranciškus daug kartų atkreipė dėmesį į čia vykstančią didžiulę humanitarinę dramą, paskelbė specialią maldos dieną už Pietų Sudaną. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Maldos ir pasninko diena už taiką

23/02/2018 12:04

Kuo aš galiu pasitarnauti taikai? Aš tikrai galiu melstis, bet ne tiktai – visi galime sakyti „ne“ smurtui, tiek, kiek nuo mūsų priklauso“. Smurtu laimėtos pergalės yra netikros pergalės. Tik darbuodamiesi vardan taikos siekiame visiems gėrio“.

 

Popiežius Pranciškus Asyžiuje

Popiežius Pranciškus Asyžiuje

Ignoruodami smurtą griauname žmoniškumą

21/02/2018 15:23

Tai dar viena nauja ir svarbi proga atkreipi dėmesį į pasaulyje vykstančius konfliktus; jų deja per daug, juose ir toliau nepaliaujamai žudoma žmogaus gyvybė. Pareiškime ypač kreipiamasi į žiniasklaidininkus, prašant, kad kuo plačiau būtų pranešta apie penktadienį minėsimą maldos dieną.

 

Popiežius Pranciškus pamaldose už taiką Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje

Popiežius Pranciškus pamaldose už taiką Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje

Popiežiaus parama Kongo Demokratinės Respublikos gyventojams

24/11/2017 16:35

Tai tik dalis paramos, kurią visoje katalikų Bažnyčioje organizuoja Vyskupų konferencijos ir katalikiškos labdaros organizacijos. Caritas Internationalis jau gerokai ankščiau kreipėsi prašydama prisidėti prie Kongo Demokratinėje Respublikoje skubiai reikalingų pagalbos.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Beriame taikos sėklą į karų sužeistą žemę

23/11/2017 18:00

Ketvirtadienio vakarą popiežius Pranciškus vadovavo maldai už taiką Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. Šv. Petro bazilikoje kartu su popiežiumi už taiką meldėsi Romoje gyvenantys šių dviejų Afrikos šalių bendruomenių atstovai.

 

Anglikonų primas Welby Ugandoje

Anglikonų primas Welby lanko Pietų Sudano pabėgėlius Ugandoje

Anglikonų primo misija Rytų Afrikoje

04/08/2017 16:13

Chartume arkivyskupas inauguravo naują Anglikonų Bažnyčios provinciją, kuri leis užtikrinti Sudano anglikonų mažumos sielovadą po to kai atsiskyręs Pietų Sudanas paskelbė nepriklausomybę.

 

Pietų Sudanas, 2017-ųjų birželio mėnuo: žmonės laukia maisto davinių išdalijimo

Pietų Sudanas, 2017-ųjų birželio mėnuo: žmonės laukia maisto davinių išdalijimo

Pietų Sudano vyskupai padėkojo popiežiui už paramą

01/07/2017 16:07

Birželio 21-ąją buvo paskelbta „Popiežiaus iniciatyva dėl Pietų Sudano“, pažymint, kad nors tokiu būdu Pranciškus nori apčiuopiamai parodyti savo artumą sudaniečiams ir atkreipti dėmesį į juos.