Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežiaus maldos intencijos

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija rugsėjui

01/09/2017 13:09

Melskimės už mūsų parapijas, kad jos nebūtų tik tam tikras funkcijas atliekančiomis raštinėmis, bet misionieriškos dvasios įkvėptos, taptų vietomis, kur skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija rugpjūčiui: už menininkus

04/08/2017 12:00

Menas išreiškia tikėjimo grožį ir skelbia Dievo kūrinijos didybę. Dėl to, kai gėrimės meno kūriniu arba gamtos grožiu, suprantame, kad viskas byloja apie Dievą ir apie jo meilę. Melskimės už mūsų laikų menininkus, kad jie savo kūriniais mums padėtų iš naujo išvysti kūrinijos grožį.

 

Fotografas Josef Koudelka Šventojo Sosto paviljone Venecijos bienalėje 2013 m.

Fotografas Josef Koudelka Šventojo Sosto paviljone Venecijos bienalėje 2013 m.

Menininkai trokšta dialoguoti su Bažnyčia

25/07/2017 16:41

Kaip žinoma, rugpjūtį popiežius dėmesį skiria menininkams, jų kūrybai, prašydamas, kad jie „savo darbais visiems padėtų atrasti kūrinijos grožį“. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius maldos intencijoje kreipiasi į nutolusius nuo tikėjimo

04/07/2017 16:54

Mūsų džiaugsmas yra Jėzus Kristus, jo ištikima meilė yra neišsenkanti. Kai krikščionis tampa liūdnas, reiškia, kad jis nutolo nuo Jėzaus. Tada nereikia palikti jo vieno. Turime melstis už jį ir padėti pajusti bendruomenės šilumą.