Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius Pranciškus

Popiežius mobiliame medicinos punkte Pijaus XII aikštėje

Popiežius mobiliame medicinos punkte Pijaus XII aikštėje

Popiežius aplankė mobilų medicinos punktą vargstantiesiems

17/11/2017 11:39

Jei mūsų aplinkoje gyvena vargšai, kuriems reikia globos ir pagalbos, tą sekmadienį artinkimės prie jų: tai bus tinkamas momentas susitikti su Dievu, kurio ieškome. Priimkime juos kaip privilegijuotus svečius prie stalo; jie gali tapti mokytojais ir padėti mums nuosekliau gyventi tikėjimu.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius priminė sąžinės pirmumą santuokiniame gyvenime

13/11/2017 14:42

Kartais šeimoms iškyla konkrečios kliūtys, kurias turi spręsti su budria sąžine. Svarbu sutuoktinių nepalikti vienų, bet palydėti įsipareigojime vadovautis Evangelija konkrečiame gyvenime. Antra vertus, gerai žinome, kad esame pašaukti sąžines ugdyti, o ne stengtis jas pakeisti.

 

Pietūs vargstantiesiems su popiežiumi šv. Petronijaus bažnyčioje Bolonijoje spalio 1d.

Pietūs vargstantiesiems su popiežiumi šv. Petronijaus bažnyčioje Bolonijoje spalio 1d.

Lapkričio 19 – Pasaulinė vargstančiųjų diena

10/11/2017 15:17

Žmonijos istorija kuriama su neturtingiausiais, kurie yra pagrindiniai išganymo istorijos veikėjai. Jėzus yra su jais ir su visais, tačiau kai Jis pakviečia į jaunikio vestuvių puotą, kviesdamas sako „teateina visi“, gerieji, blogieji, visi, tačiau pirmiausiai jis renkasi vargstančiuosius.

 

Popiežius amerikiečių karių kapinėse Netūne

Popiežius amerikiečių karių kapinėse Netūne

Pranciškus: Gana karų!

02/11/2017 17:00

Gana karų, Viešpatie, tai turime pasakyti šiandien, kai meldžiamės už visus mirusius, ir ypač kai šioje vietoje meldžiamės už šiuos jaunuolius; šiandien, kai pasaulis dar kartą yra karo stovyje ir dar labiau ruošiasi eiti į karą. Gana, Viešpatie, gana! Su karu viską pralaimime!“

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Palaiminimai yra krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis

01/11/2017 13:10

Palaiminimai yra krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis: Šiandienos šventė - Visų Šventųjų iškilmė - yra visų, kurie jau pasiekė šiame žemėlapyje nurodytą tikslą: ne vien tik kalendoriaus šventųjų, bet ir daugelio „už gretimų durų“ gyvenančių mūsų brolių ir seserų.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus: Karai neduoda nieko kito kaip kapines ir mirtį!

01/11/2017 13:02

„Karai neduoda nieko kito kaip kapines ir mirtį: štai kodėl panorėjau duoti šį ženklą, tokiu metu, kai atrodo, kad žmonija neišmoko pamokos ir nenori jos išmokti“, - pasakė popiežius, kviesdamas dvasiškai palydėti jo apsilankymą karių kapinėse Netūne ir memoriale „Fosse Ardeatine“ Romoje

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Anglikonų Bažnyčia prisideda prie Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo

30/10/2017 15:16

Liuteronų ir katalikų Bendros Deklaracijos signatarai patvirtino bendrą krikščionių tikėjimą, jog Šventoji Dvasia įgalina mūsų gerus darbus ne mūsų pačių nuopelnu, o malonės ir tikėjimo į Kristų dėka. 

 

Amerikos karių kapinės Netūne

Amerikos karių kapinės Netūne

Vėlines, Vargšų diena ir būsimos popiežiaus kelionės

30/10/2017 10:11

Vėlinių dieną, lapkričio 2, popiežius Pranciškus lankysis Amerikiečių kapinėse. Mirusių minėjimas Vatikane su popiežiumi Pranciškumi įvyks trečiadienį, lapkričio 3 dieną, o lapkričio 19 d. Bažnyčioje pirmą kartą minima Pasaulinė vargšų diena.