Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Portugalija

Popiežius ir Portugalijos ambasadorius

Popiežius ir Portugalijos ambasadorius

Popiežius priėmė naują Portugalijos ambasadorių

25/11/2017 15:05

Naujasis Portugalijos ambasadorius António José Emauz de Almeida Lima įteikė popiežiui Pranciškui savo valstybės vadovo pasirašytus skiriamuosius raštus ir šiuo iškilmingu aktu pradėjo oficialiai eiti Portugalijos valstybės atstovo prie Šventojo Sosto pareigas.

 

Popiežiaus audiencija

Popiežiaus audiencija

Pranciškus: diplomas - didesnės atsakomybės ženklas

26/10/2017 16:28

Šventasis Tėvas pabrėžė, kad universitetinis diplomas neturi būti vien didesnių pinigų sinonimu, bet pirmiausia turi reikšti sugebėjimą priimti didesnę atsakomybę sprendžiant savo laiko problemas, kaip kad skurdo ar aplinkos. 

 

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatima, apsireiškimų šimtosios metinės ir pasaulio taika

14/10/2017 14:33

Pal. popiežius Paulius VI Fatimoje 1967 metais meldė, kad „visi žmonės būtų kilniaširdžiai, kad atsisakytų griovimo ir mirties, maištavimo ir priespaudos planų, o atsidėtų bendros gerovės kūrimui ir solidariam bendradarbiavimui. 

 

Popiežius Fatimoje

Popiežius Fatimoje

Popiežiaus užuojauta dėl maldininkų mirties Madeiroje

18/08/2017 11:43

Prislėgtas žinios apie žuvusius ir sužeistuosius Kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos parapijoje, sakoma telegramoje, popiežius Pranciškus paveda žuvusius brolius ir seseris Gailestingojo Dievo meilei ir prašo perduoti paguodos žodžius šeimoms.

 

Funšalis

Funšalis

Visoje Portugalijoje meldžiamasi už Madeiroje žuvusius maldininkus

17/08/2017 15:38

Portugalijos Madeiros saloje ir visoje Portugalijoje gedulas dėl tragiškos nelaimės, įvykusios prieš Žolinės procesiją. Visą salos teritoriją apimančios Funšalio vyskupijos ganytojas Antonio Carilho paragino tikinčiuosius Madeiroje ir visoje Portugalijoje melstis už žuvusius ir sužeistuosius.