Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Prekyba žmonėmis

Kardinolas Vincent Nichols

Kardinolas Vincent Nichols šv. Mortos grupės susitikime 2016 metais, Vatikane

Kardinolo Vincento Nichols pastabos Seime apie prekybą žmonėmis

28/06/2017 17:43

Mortos grupė yra bendras policijos ir Bažnyčios vadovų tinklas  36-iose, šiuo metu, valstybėse, įsteigtas 2014 metais. Jo surengtuose susitikimuose kelis kartus dalyvavo, greta kitų valstybių policijos vadovų,  Lietuvos policijos aukščiausi pareigūnai.

 

Prekybos žmonėmis auka

Prekybos žmonėmis auka

Caritas Europa komunikatas: Išrauti vergovę kartą ir visiems laikams!

08/02/2017 15:52

Vasario 8-ją minint Tarptautinę maldos ir apmąstymų dieną prieš prekybą žmonėmis, Caritas Europa kreipia dėmesį į šią globalią prekybos žmonėmis tragediją, rykštę, kuri paliečia milijonus asmenų visame pasaulyje atnešdama nusikaltėliams milijardinį uždarbį.

 

Konferencija Popiežiškojoje mokslų akademijoje

Konferencija Popiežiškojoje mokslų akademijoje

Iniciatyvos prieš prekybą žmonėmis ir organais

08/02/2017 14:24

Vasario 8 d. trečią kartą buvo tarptautiniu mastu minima popiežiaus Pranciškaus siūlymu įvesta Tarptautinė maldos ir apmąstymų diena prieš prekybą žmonėmis. Šiemet dėmesio centre į vergystės pinkles įtraukti vaikai. 

 

Katalikai pašaukti remti naujuosius imigrantus į Ameriką kaip brolius ir seseris

Katalikai pašaukti remti naujuosius imigrantus į Ameriką kaip brolius ir seseris

Migrantų savaitė JAV. Vyskupai: kurkime susitikimo kultūrą

03/01/2017 16:23

Visi priklausome tai pačiai Bažnyčiai, nepaisant to, iš kur esame kilę: mūsų katalikiška tapatybė paremta ne gyvenamąją vieta, o tikėjimu į Jėzų Kristų. Esame viena šeima, o katalikų Bažnyčia – mūsų namai.

 

Popiežiaus Pranciškaus interviu

Popiežiaus Pranciškaus interviu Italijos katalikų televizijai TV 2000

Pranciškus: Gailestingumas visada egzistavo, tačiau dabar jis plačiau paskelbtas

21/11/2016 16:19

Tai, kad Jubiliejus buvo švenčiamas ne vien Romoje, bet kiekvienoje vyskupijoje, katedroje ir vyskupo nurodytose bažnyčiose, šiek tiek suvisuotino Jubiliejų. Ir tai davė daug gero, daug gero. Nes visa Bažnyčia šventė Jubiliejų, Jubiliejus tapo tarsi „atmosfera“.

 

"Renate" tinklo narės audiencijoje pas popiežių Pranciškų

"Renate" tinklo nariai audiencijoje pas popiežių Pranciškų

Moterų vienuolijos ir kova prie išnaudojimą. Kun. A. Toliato komentaras

12/11/2016 15:55

Toks darbas vyksta paprastai pusantrų metų, bet jei reikia ilgiau, dirbama ilgiau. Viskas vyksta šeimyniniame bendradarbiavime. Ir tikslas yra koks? Nepririšti žmogaus, bet kad jis būtų laisvas. Ir kai bus pasiruošęs, kad galėtų, kaip tas paukštis, išskristi iš lizdo, - pasakojo kun. A. Toliatas.

Popiežius su suvažiavimo dalyviais

Popiežius su suvažiavimo dalyviais

Popiežius: Prekyba žmonėmis – skaudanti dabartinio meto žaizda

07/11/2016 15:43

„Viena skausmingiausių dabartinio meto atvirų žaizdų yra prekyba žmonėmis, šiuolaikinė vergystės forma, kuri žeidžia Dievo dovaną, mūsų brolių ir seserų žmogiškąjį orumą ir yra tikras nusikaltimas prieš žmoniškumą"

Sacharovo premijos 2016 m. gavėjos

Sacharovo premijos 2016 m. gavėjos

Sacharovo premija – dviem buvusioms islamistų vergėms jazidėms

29/10/2016 14:50

Šiemetinė Sacharovo premija dar kartą akis kreipia į Artimuosius Rytus, į karo deginamas Irako ir Sirijos žemes. Ji skirta dviem jaunoms moterims jazidėms Nadia Murad ir Lamiya Aji Bashar, 23 ir aštuoniolikos metų amžiaus, buvusioms islamistų teroristų vergėms.