Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Rožinis

Rožinis

Rožinis

Olandijos vyskupai kviečia kalbėti Rožinį už taiką

14/12/2017 12:22

Kalbėdami Rožinį už taiką mes tampame įrankiais Dievo rankose. Vyskupai ragina neužmiršti šios galingos maldos, iš naujo ją pamėgti, kalbėti kai turime laisvo laiko, atsiminti šią maldą kiekvieną šeštadienį, tai yra tradiciškai Marijai skirtą savaitės dieną, ar bent Marijos švenčių dienomis.

 

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatima, apsireiškimų šimtosios metinės ir pasaulio taika

14/10/2017 14:33

Pal. popiežius Paulius VI Fatimoje 1967 metais meldė, kad „visi žmonės būtų kilniaširdžiai, kad atsisakytų griovimo ir mirties, maištavimo ir priespaudos planų, o atsidėtų bendros gerovės kūrimui ir solidariam bendradarbiavimui. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus kviečia melstis už taiką: Visi gali būti taikos kūrėjai!

11/10/2017 15:19

„Malda teišjudina pačias nepaklusniausias sielas, kad iš savo širdžių, žodžių ir veiksmų ištrėmusios smurtą, kurtų nesmurtines bendruomenes, besirūpinančias bendraisiais namais. Nieko nėra neįmanoma, jei malda kreipsimės į Dievą. Visi gali būti taikos kūrėjai.“ 

 

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Su kokia Marija einame? Dvasinio kelio Mokytoja ar nepasiekiama Valdove?

12/05/2017 22:54

Galime pasakyti: mano siela gieda, Tau, Viešpatie! Gailestingumas, kurį parodei savo šventiesiems, pasiekė ir mane. Vienintelė galimybė man save išaukštinti tokia: kad Tavo Motina mane paimtų už parankės, pridengtų savo apsiaustu ir pasodintu šalia Tavo Širdies.

 

Rožinio Mergelė Marija

Rožinio Mergelė Marija

Rožinio Marijos šventė. Marijos jubiliejinės dienos Romoje

07/10/2016 17:05

Nuo penktadienio iki sekmadienio Gailestingumo jubiliejaus dienas Romoje švenčia tikintieji, priklausantys pamaldumą Švč. M. Marijai puoselėjantiems judėjimams ir organizacijoms. Spalio 7-ąją Bažnyčia liturgijoje mini Rožinio Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

 

Pompėjos Rožinio Marijos šventovė

Pompėjos Rožinio Marijos šventovė

Iškilmės Rožinio Marijos šventovėje

04/10/2016 16:53

Artėja Švč. M. Marijos – Rožinio Karalienės šventė, kasmet minima spalio 7-ąją. Kaip kasmet, ji iškilmingai bus pažymėta Popiežiškojoje Pompėjos Rožinio Marijos šventovėje.