Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Rožinis

Rožinis

Rožinis

Olandijos vyskupai kviečia kalbėti Rožinį už taiką

14/12/2017 12:22

Kalbėdami Rožinį už taiką mes tampame įrankiais Dievo rankose. Vyskupai ragina neužmiršti šios galingos maldos, iš naujo ją pamėgti, kalbėti kai turime laisvo laiko, atsiminti šią maldą kiekvieną šeštadienį, tai yra tradiciškai Marijai skirtą savaitės dieną, ar bent Marijos švenčių dienomis.

 

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatima, apsireiškimų šimtosios metinės ir pasaulio taika

14/10/2017 14:33

Pal. popiežius Paulius VI Fatimoje 1967 metais meldė, kad „visi žmonės būtų kilniaširdžiai, kad atsisakytų griovimo ir mirties, maištavimo ir priespaudos planų, o atsidėtų bendros gerovės kūrimui ir solidariam bendradarbiavimui. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus kviečia melstis už taiką: Visi gali būti taikos kūrėjai!

11/10/2017 15:19

„Malda teišjudina pačias nepaklusniausias sielas, kad iš savo širdžių, žodžių ir veiksmų ištrėmusios smurtą, kurtų nesmurtines bendruomenes, besirūpinančias bendraisiais namais. Nieko nėra neįmanoma, jei malda kreipsimės į Dievą. Visi gali būti taikos kūrėjai.“