Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Roma

Popiežius Romos Ispanijos aikštėje

Popiežius Romos Ispanijos aikštėje

Popiežius: Evangelijos antikūniais įveikti nūdienos blogio virusus

08/12/2017 17:22

Šventasis Tėvas meldė Mariją, kad leistų Romos miestui užsiauginti „antikūnius“ prieš kai kuriuos dabartinių laikų „virusus“: abejingumą, neišauklėjimą, kito ir svetimšalio baimę, konformizmą, veidmainystę, nusivylimą ir išnaudojimą. 

 

Kardinolas Anders Arborelius

Kardinolas Anders Arborelius

Švedijos kardinolo Anderso Arboreliuso ingresas Romoje

05/12/2017 15:15

Kardinolas buvo pakrikštytas liuteronu, prisipažįsta nebuvęs itin aktyvus tikintysis, tačiau džiaugiasi visuomet palaikęs artimus ryšius su Švedijoje negausiais katalikais. Atsivertimas neįvyko staigiai, o tęsėsi apie pusantrų metų, per atpažinimo procesą.

 

Vyskupijos suvažiavimas Romos katedroje

Vyskupijos suvažiavimas Romos katedroje

Du nauji vyskupai Romoje

23/11/2017 15:37

Romos vyskupijos pastoracija padalyta į penkis teritorinius sektorius ir ligonių sektorių, kiekvienam vadovauja vyskupas augzilijaras. Popiežiaus vikaras Romoje yra arkivyskupas Angelo De Donatis, jį pavaduotoja vice regentas ir šeši vyskupai augziliarai

 

Nigerijoje išlaisvintas keliaujantis misionierius kun. Maurizio Pallù

Nigerijoje išlaisvintas keliaujantis misionierius kun. Maurizio Pallù

Nigerijoje pagrobtas Romos dvasininkas išlaisvintas

18/10/2017 15:13

Keliaujantis misionierius prieš trejetą metų grįžo į Afrikos misijas Nigerijoje. Ankščiau, kaip pasaulietis misionierius, tarnavo JAV, paskui Nigerijoje, įšventintas Romos vyskupijos kunigu dirbo parapijose, paskui išvyko misionieriumi į Olandiją ir Didžiąją Britaniją.

 

Maltos Ordino vienuoliai Didžiojo Magistro rinkimuose 2017 metais

Maltos Ordino vienuoliai Didžiojo Magistro rinkimuose 2017 metais

Ikonų paroda primins carą išgelbėjusį Maltos Ordiną

12/10/2017 11:18

Dauguma parodos Palazzo Braschi rūmuose Romoje eksponatų - XVII ir XVIII amžiaus ikonos – priklausančios Andriejaus Rubliovo Centrinio senovinės rusų kultūros ir meno muziejaus ir privataus Rusijos ikonų muziejaus kolekcijoms.

 

Vienas iš Vatikano Muziejuose saugomų šedevrų

Vienas iš Vatikano Muziejuose saugomų šedevrų

Vatikano Muziejuose šedevrai bylos apie gyvybę ir gyvenimą

04/10/2017 15:25

ūkstančiams lankytojų bus pristatyta dvylika meno šedevrų, tiek antikos, tiek šiuolaikinių, kurie išraiškingai kalba apie žmogaus gyvybę, gyvenimą, jo etapus ir jo santykius, šiuos šedevrus palydint vieno kurio Akademijos nario komentarui.

 

Kardinolas Parolin (kairėje) dalyvauja kongrese "Vaiko orumas skaitmeniniame pasaulyje"

Kardinolas Parolin (kairėje) dalyvauja kongrese "Vaiko orumas skaitmeniniame pasaulyje"

„Vaiko orumas skaitmeniniame pasaulyje“

04/10/2017 15:22

Neįmanoma ignoruoti skaitmeninio pasaulio, kuris nėra atskirtas nuo realaus pasaulio, bet greičiau tapo vienu iš jo matmenų. Deja, daug šiuolaikinio pasaulio problemų persikėlė ir į skaitmeninį pasaulį, nepilnamečių orumo pamynimas yra viena iš tokių.

 

Arkivyskupas Vincenzo Paglia

Arkivyskupas Vincenzo Paglia

Pirmoji atnaujintos Popiežiškosios gyvybės akademijos asamblėja

03/10/2017 18:30

Gyvybė nėra abstrakcija, bet labai konkreti tikrovė, susijusi su įvairiomis istorinėmis, kultūrinėmis, geografinėmis aplinkybėmis. Todėl, pavyzdžiui, į Akademijos akiratį patenka tiek prekybos ginklais, tiek rizikingų gyvybei technologijų problemos.

 

Roma