Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Roma

Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio stotys Romoje tradiciškai rengiamos prie Koliziejaus

Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio stotys Romoje tradiciškai rengiamos prie Koliziejaus

Popiežius kviečia apmąstyti Kristaus kančią su jaunimu

08/03/2018 16:59

Popiežius kviečia apmąstyti Kristaus kančią su jaunimu. Kryžiaus kelio stočių, kaip įprasta, bus keturiolika. Tekstuose kalbama apie nukryžiavimo neteisingumo prasmę, apie kryžių kaip prieštaravimą, apie atsparos taškus gyvenime, dialogą, supratimą.

 

Popiežius aplankė Romos šv. Gelasijaus parapiją

Popiežius aplankė Romos šv. Gelasijaus parapiją

Pranciškus Romos parapijoje: bus gyvenimo audrų, bet klausykime Jėzaus

26/02/2018 15:08

Pranciškus prilygino senelių tikėjimą, jų meilumą, kantrumą, mokėjimą padrąsinti žarijoms. Tikėjimo, vilties, džiaugsmo žarijoms po pasaulio pelenais. Tai jų misija  – toliau būti žarijomis, paslėpta ugnimi pasaulyje. Šių žarijų Bažnyčiai reikia: reikia, kad būtų išsaugota jos ugnis ir šiluma.

 

Kolisiejaus apšvietimas raudona kraujo spalva priminė šiandien pasaulyje persekiojamus krikščionis

Kolisiejaus apšvietimas raudona kraujo spalva priminė šiandien pasaulyje persekiojamus krikščionis

Koliziejaus apšvietimas priminė šiandien persekiojamus krikščionis

25/02/2018 10:22

Pasaulyje persekiojamus krikščionis šeštadienį priminė Romoje raudona kraujo spalva apšviestas Koliziejus. Tuo pat metu kaip Romoje, raudonos šviesos nutvieskė maronitų šv. Elijo bažnyčią Alepe, Sirijoje, ir šv. Pauliaus bažnyčią Mosule, Irake.

 

Šv. Petro Apaštalo Sosto paminklas Vatikano bazilikoje

Šv. Petro Apaštalo Sosto paminklas Vatikano bazilikoje vasario 22 d.

Šv. Petro Apaštalo Sosto šventė

22/02/2018 13:23

Istorija perdavė žinias apie du apaštalo Petro sostus: Antiochijoje, kur Petras gyveno ir mokė, ir Romoje, kur buvo nukankintas. Sosto simbolis primena mokytojo ir ganytojo misiją, Kristaus pavestą Petrui, o per jį įpėdiniams, kaip regimos Bažnyčios vienybės pagrindą ir pamatą.

 

šv. popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Jorge Mario Bergoglio

šv. popiežius Jonas Paulius II skiria arkivyskupą Jorge Mario Bergoglio kardinolu 2001 metų vasario 21 dienos konsistorijoje

Prieš 17 metų Jorge Mario Bergoglio paskirtas kardinolu

21/02/2018 15:13

Jorge Mario Bergoglio prieš 17 metų vasario 21 dieną buvo šv. popiežiaus Jono Paulius II paskirtas kardinolu, o vasario 28 dieną sukanka dvidešimt metų kai arkivyskupas Bergoglio, būsimas popiežius Pranciškus, tapo Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupu metropolitu.

 

Signataro prel. Kazimiero Stepono Šaulio kapas

Signataro prel. Kazimiero Stepono Šaulio kapas

Romoje pagerbtas signataras prel. Kazimieras Šaulys

16/02/2018 16:30

Pagerbimo dalyviai paminėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Vasario 16 akto šimtmetį ir šiemet sukankančias prel. K. Šaulio perlaidojimo Romoje penkiasdešimtąsias metines.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos kunigais ir diakonais

15/02/2018 15:17

Popiežiaus vikaras, kviesdamas vyskupijoje tarnaujančius kunigus ir diakonus į susitikimą su popiežiumi parašė, jog kartu dalyvaus bendruomeninėje Atgailos liturgijoje, kurios metu bus galimybė atlikti išpažintį ir kurios pabaigoje popiežius Pranciškus kalbės susirinkusiems.

 

Popiežius Pijus XI 1932 metais

Popiežius Pijus XI 1932 metais

Popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži

10/02/2018 17:22

Pijus XI buvo pirmas popiežius savo akimis matęs Lietuvą: jis mėgdavo priminti sutiktiems lietuviams savo apsilankymus Lietuvoje 1920 metais. Pirmoje kelionėje lankėsi Vilniuje ir Kaune, antrojoje – pakeliui į Latviją – pravažiavo Vilnių ir Kaišiadoris.

 

Roma