Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Romos kurija

Kardinolas F. Filoni Japonijoje

Kardinolas F. Filoni Japonijoje

Kodėl skelbti Kristų Japonijoje?

21/09/2017 17:05

Evangelizacija nėra ideologijos, skaičiaus ar pastangų išsaugoti savo grupę, o Kristaus pažinimo ir jo perkeistos širdies vaisius.

 

Garbingasis Dievo tarnas Pranciškus Ksaveras Nguyen Van Thuan (1928-2002)

Garbingasis Dievo tarnas Pranciškus Ksaveras Nguyen Van Thuan (1928-2002)

Pranciškus Ksaveras Nguyen Van Thuan, Vietnamo vyskupas liudytojas

15/09/2017 18:20

Garbingasis Dievo tarnas kardinolas Nguyen Van Thuan savo patirtį kalėjime ir kitas gyvenime patirtas negandas aprašė keliose knygose, iš kurių bene labiausiai paplitusi yra pakartotinų leidimų sulaukęs, išverstas į kelias kalbas, autobiografinis veikalas „Vilties kelias“.

 

Tikėjimo mokymo kongregacijos būstinė

Tikėjimo mokymo kongregacijos būstinė

Paskirtas naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos pasekretoris

14/09/2017 15:16

Popiežius Pranciškus užbaigė naujos Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovybės formavimą, pakeisdamas pareigose tris pagrindinius kongregacijos vadovus: prefektą arkivysk. Ladaria Ferrerą, sekretorių arkivysk. Giacomo Morandi ir pasekretorį kun. Matteo Visioli.

 

Paprastai popiežius Pranciškus taip pat dalyvauja Kardinolų patarėjų posėdſiuose

Paprastai popieſius Pranciškus taip pat dalyvauja Kardinolų patarėjų posėdžiuose

Baigėsi Kardinolų tarybos posėdis

13/09/2017 15:57

Kardinolų taryba vienaip ar kitaip siejasi su vyskupų kolegialumu. Taigi vyskupų kolegialumo, Vatikano II Susirinkime norėto didesnio Bažnyčios sinodiškumo išraiška. Todėl Tarybos egzistencija ir darbas nenutruks užbaigus Romos Kurijos reformą, bet tęsis.

 

Popiežius Pranciškus su savo atstovu Italijoje arkivysk. Emil Paul Tscherrig

Popiežius Pranciškus su savo atstovu Italijoje arkivysk. Emil Paul Tscherrig

Popiežiaus potvarkiai kurijoje ir diplomatinėje tarnyboje

12/09/2017 15:38

Šveicaro arkivysk. Emil Paul Tscherrig paskyrimas nuncijumi Italijoje yra naujovė Vatikano ir Italijos Respublikos santykiuose: visi Apaštališkieji nuncijai Italijoje nuo 1929 metų Laterano paktų, reguliuojančių Šventojo Sosto ir Italijos santykius, buvo italų kilmės.

 

Mons. Giacomo Morandi

Mons. Giacomo Morandi

Paskirtas naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretorius

18/07/2017 16:31

Italą kunigą Giacomo Morandi, pastaruoju metu ėjusį Tikėjimo mokymo kongregacijos pasekretorio pareigas, popiežius Pranciškus paskyrė naujuoju Kongregacijos sekretoriumi. Tuo pačiu jis skiriamas tituliniu Cerveteri vyskupu bei suteikiamas jam asmeninis arkivyskupo titulas.

 

Kardinolas Robert Sarah, Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas

Kardinolas Robert Sarah, Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas

„Summorum Pontificum“ – 10 metų. Piligrimystė į Romą

12/07/2017 17:25

Kardinolas Robert Sarah, Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas, tokį "liturginį karą" pavadino „nukrypimu“ vien dėl fakto, kad liturgija turėtų būti ta vieta, kurioje krikščionys išgyvena vienybe tiesoje, tikėjime ir meilėje.

 

Kardinolas L. Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas

Kardinolas L. Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas

Kardinolas Sandri pradėjo vizitą Ukrainoje

11/07/2017 17:15

Pirmąją vizito dieną, antradienį, kardinolas Sandri Kijeve aplankė Maidano aikštę, tylioje maldoje stabtelėjo prie šioje aikštėje esančio kryžiaus, po to aplankė Holodomoro muziejų, skirtą Stalino sprendimų lemtam 1932 – 1933 metų badmečiui, nusinešusiam galbūt iki 10 milijonų gyvybių.