Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Salvadoras

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Salvadoriečiai padėkojo popiežiui už arkivysk. Romero beatifikaciją

30/10/2015 17:46

Arkivyskupas Romero buvo geras ganytojas, degęs meile Dievui ir savo broliams. Buvo ištikimas Evangelijos tarnas, iki pat kankinystės. Ir šiandien daugelyje pasaulio šalių liejasi krikščionių kraujas. Mes tikime, kad jis duos gausius šventumo ir teisingumo vaisius.

Pal. Oskaras Romero

Pal. Oskaras Romero

Arkivyskupas Romero paskelbtas palaimintuoju

23/05/2015 15:19

Palaimintasis kankinys Romero primena, kad Bažnyčia yra Dievo šeima, kurioje negali būti pasidalijimo. Bažnyčia pašaukta būti taikos ir solidarumo kūrėja Salvadore, Lotynų Amerikoje ir visame pasaulyje. Bažnyčia pašaukta būti turtinga gailestingumu ir pavirsti susitaikymo raugu visuomenei.

 

Vyskupas kankinys Romero

Vyskupas kankinys Romero

Palaimintasis Oskaras Romero - šviesi žvaigždė Amerikos dvasinėje padangėje

20/05/2015 16:59

Vargšų pasirinkimas arkivyskupui buvo ne ideologinis, o evangelinis. Jis mylėjo persekiotojus, kuriems skelbė atsivertimą į gėrį ir kvietė į atgailą. Jis visiems buvo gailestingas, nuoširdžiai dosnus. Arkivyskupas Romero yra dar viena šviesi žvaigždė, sušvitusi amerikiečių dvasinėje padangėje. 

 

Arkivysk. Romero kapas

Salvadoriečiai su bylos postulatoriumi Paglia prie kankinio arkivysk. Oskaro Romero kapo Salvadoro katerdos kriptoje 2015 kovo 11 d.

Paskelbta Salvadoro kankinio arkivyskupo Romero beatifikacijos data

14/03/2015 00:00

Salvadore buvo sukelta persekiojamo atmosfera prieš arkivyskupą Romero, kuris evangeliniu gyvenimu buvo apsisprendęs gyventi dėl vargšų, juos ginti nuo represijų. Romero buvo nužudytas todėl, kad stojo į kovą su tokia valdžia ir tokia represine sistema, kuri palieka vargšus merdėti.