Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Teofilius Matulionis

Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Prasidėjo 2017 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

03/07/2017 14:59

2017 m. liepos mėn. 1 dienos popietę, tradiciškai Šv. Mišiomis prie Panų Kalne esančios, kankinėms merginoms atminti skirtos koplyčios prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šiais metais jie skirti Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir pal. Teofiliui Matulioniui atminti.

 

Arkivysk. Teofilius Matulionis

Arkivysk. Teofilius Matulionis

Arkivysk. Teofiliaus beatifikacija. Spaudos atgarsiai

23/06/2017 14:49

Reikšmingas sutapimas: tą patį sekmadienį, kai Vilniuje vyks kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija, Ukrainos Rytų apeigų katalikai Romoje minės Šv. Petro bazilikoje palaidoto šventojo kankinio arkivyskupo Juozapato Kuncevičiaus kanonizacijos 150 metų sukaktį.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Kard. A. Amato: Naujas kankinys mus kviečia sekti jo pavyzdžiu

21/06/2017 17:06

Kaip nutinka, kad žmogus, kuris didžiąją gyvenimo dalį praleido kalėjime, koncentracijos stovyklose, kuris iki gyvenimo pabaigos dėvėjo kalinio drabužius, niekad nejautė pagiežos priešų atžvilgiu? Atsakymas slypi jo krikščioniškame būde, kuris sutaurino jo sielą.

 

Garbingasis Dievo tarnas Teofilius Matulionis

Garbingasis Dievo tarnas Teofilius Matulionis

Teofilius Matulionis, kaip visi šventieji, rodo į Kristų ir Evangeliją

17/06/2017 15:55

Likus tik kelioms dienoms iki Garbingojo DT Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Vilniuje birželio 25-ąją, su būsimo palaimintojo trečiuoju įpėdiniu Kaišiadorių vyskupijoje vysk. Jonu Ivanausku kalbėjomės apie iškilmių programą ir jai vadovausiančio kardinolo Amato vizitą Lietuvoje

Arkivysk. Tadeusz Kondrusiewicz

Arkivysk. Tadeusz Kondrusiewicz

Beatifikacijos iškilmėje Vilniuje dalyvaus 300 baltarusių

10/06/2017 14:16

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėse Vilniuje ketina dalyvauti nemažai maldininkų iš užsienio – išeivijos lietuviai, Lenkijos lietuvių grupė, taip pat katalikai iš Rusijos ir Baltarusijos, kur naujas palaimintasis tarnavo kaip kunigas ir vyskupas.

Rygos liuteronų katedra

Rygos liuteronų katedra

Latvijoje buvo prisimintas arkivysk. Teofilius Matulionis

07/06/2017 16:45

Į susitikimų bažnyčiose programą buvo įtrauktas taip pat pradedamas švęsti Latvijos nepriklausomybės šimtmetis, krikščionių indėlis į tautinį atgimimą, prisiminti ir sovietinių persekiojimų kankinai.

 

Arkivysk. Gintaras Grušas

Arkivysk. Gintaras Grušas

Arkivysk. G. Grušas: Turėkime gyvą ryšį su šventaisiais Danguje

06/06/2017 14:22

Manau, kad tai akstinas mums melstis, kreiptis į palaimintuosius, prašyti jų užtarimo, prašyti stebuklų. Nepamirškime, kad jie mus užtaria danguje, kad galime į juos kreiptis su savo sunkumais, savo kasdieniais išbandymais, ir turėti gyvą bendrystę su šventaisiais Danguje.