Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vaikų apsauga

Katalikai pašaukti remti naujuosius imigrantus į Ameriką kaip brolius ir seseris

Katalikai pašaukti remti naujuosius imigrantus į Ameriką kaip brolius ir seseris

Migrantų savaitė JAV. Vyskupai: kurkime susitikimo kultūrą

03/01/2017 16:23

Visi priklausome tai pačiai Bažnyčiai, nepaisant to, iš kur esame kilę: mūsų katalikiška tapatybė paremta ne gyvenamąją vieta, o tikėjimu į Jėzų Kristų. Esame viena šeima, o katalikų Bažnyčia – mūsų namai.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius su Nomadelfijos šeimų bendruomenės nariais

Popiežius Pranciškus: Esame pašaukti tapti mažais vardan mažųjų

17/12/2016 16:08

Nomadelfijos šeimų bendruomenė vadovaujasi krikščioniškomis Apaštalinės Bažnyčios taisyklėmis: turtas bendras; privačios nuosavybės nėra; nenaudojami pinigai; gyvenama ir dirbama bendruomenės teritorijoje; atlyginimai nemokomi; į šeimas priimami šeimų neturintys vaikai. 

Arkivyskupas Ivan Jurkovič

Arkivyskupas Ivan Jurkovič

Vatikano diplomatas: ar bombų „šalutiniai nuostoliai“ nekelia klausimų?

13/12/2016 17:15

2015 metais tankiai apgyvendintose vietovėse panaudotų sprogstamųjų ginklų aukos daugiausia buvo civiliai – moterys, vaikai, vyrai -  virš 90 procentų, o ne kovotojai. Ar tokie „šalutiniai nuostoliai“ nekelia rimtų moralinių ir teisinių klausimų tarptautinei bendruomenei?

 

Išnaudojimai

Išnaudojimai

Šveicarijos vyskupai susitikimą pradėjo atgailos malda dėl išnaudojimų

06/12/2016 17:31

Klaidingas elgesys ir mąstymas lėmė, kad kai kuriose bažnytinėse švietimo ir kitose institucijose aukos ne vien nukentėjo, bet apie tai buvo nutylima, aukoms nebuvo padedama. Pastaraisiais keliais metais buvo dedama daug pastangų, kad šios klaidos būtų ištaisytos. 

 

Nepilnamečių apsaugos komisijos nariai

Nepilnamečių apsaugos komisijos nariai

Posėdžiavo Nepilnamečių apsaugos komisija

12/09/2016 17:58

Plenarinio posėdžio metu buvo taip pat aptartas pasiūlymas įsteigi maldos dieną už nusikaltimų prieš nepilnamečius aukas ir už pagijimą iš patirtos traumos. Popiežius šiam siūlymui pritarė ir savo ruožtu pasiūlė, kad tokią dieną savo nuožiūra įsivestų vietinės Vyskupų konferencijos.