Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas

Galaktikų susiformavimas po Didžiojo sprogimo

Galaktikų susiformavimas po Didžiojo sprogimo

Vatikanas ir Didžiojo sprogimo teorija

21/10/2017 15:56

Pradžioje daugelis stebėjosi, kad Vatikano valstybė dalyvauja įvykyje, kurio pagrindinė tema „Energija“.

 

Popiežiaus audiencija Religijų už taiką konferencijos delegacijai

Popiežiaus audiencija Religijų už taiką konferencijos delegacijai

Popiežius: Tęsti religijų bendradarbiavimą už taiką

18/10/2017 15:19

Daug gerų pavyzdžių visame pasaulyje, liudijančių apie tarpreliginio bendradarbiavimo jėgą, kuri leidžia priešintis smurtiniams konfliktams, plėsti darnią plėtrą, saugoti žemę. Toliau eikime šiuo keliu! Pasikliaukime Visagalio, daugelio tikinčiųjų ir kitų žmonių gera valia!

 

Kanonizavimo apeigos Šv. Petro aikštėje

Kanonizavimo apeigos Šv. Petro aikštėje

Spalio 15 – palaimintųjų kanonizavimo apeigos Vatikane

27/09/2017 15:35

Daugumos būsimų šventųjų vardai, kaip ir liudijimai apie jų šventumą, yra žinomi ypač vietinėse Bažnyčiose, kuriose gyveno - Brazilijoje, Meksikoje, Ispanijoje ir Italijoje, arba vienuolijoms, kurioms priklausė - pijorams ir kapucinams. 

 

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas

Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių ordinaras

18/09/2017 12:00

Telšių vyskupo ordinaro pareigas perima vysk. Kęstutis Kėvalas, ligi šio buvęs vyskupijos koadiutorius. Šventojo Tėvo sprendimas paskelbtas pirmadienį, rugsėjo 18 dienos vidudienį, Vatikane ir Telšių vyskupijoje, Lietuvoje.

 

Garbingasis Dievo tarnas Pranciškus Ksaveras Nguyen Van Thuan (1928-2002)

Garbingasis Dievo tarnas Pranciškus Ksaveras Nguyen Van Thuan (1928-2002)

Pranciškus Ksaveras Nguyen Van Thuan, Vietnamo vyskupas liudytojas

15/09/2017 18:20

Garbingasis Dievo tarnas kardinolas Nguyen Van Thuan savo patirtį kalėjime ir kitas gyvenime patirtas negandas aprašė keliose knygose, iš kurių bene labiausiai paplitusi yra pakartotinų leidimų sulaukęs, išverstas į kelias kalbas, autobiografinis veikalas „Vilties kelias“.

 

Milijonams žmonių vanduo iš krano yra nepasiekiamas dalykas

Milijonams žmonių vanduo iš krano yra nepasiekiamas dalykas

Šventojo Sosto diplomatijos pastangos dėl teisės į vandenį

15/09/2017 18:00

Jau nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio mokslininkai, analitikai, analizių centrai ir politikai pradėjo naudoti terminą „vandens karai“, prognozuodami visuomenių ir valstybių varžymąsi dėl vandens išteklių ir vandens resursų ateinančiais dešimtmečiais.

 

Vatikano baudžiamojo kodekso normos pedopornografijos atžvilgiu labai griežtos

Vatikano baudžiamojo kodekso normos pedopornografijos atžvilgiu labai griežtos

Įtariamai dėl pedopornografijos Šventojo Sosto diplomatui kunigui

15/09/2017 17:47

Gavus tokią informaciją iš Jungtinių Valstijų vyriausybės, Valstybės sekretoriatas perdavė ją Vatikano tribunolo prokurorui. Prokuroras pradėjo tyrimą ir jau užmegztas tarptautinis bendradarbiavimas siekiant  surinkti su atveju susijusius duomenis.

 

Tikėjimo mokymo kongregacijos būstinė

Tikėjimo mokymo kongregacijos būstinė

Paskirtas naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos pasekretoris

14/09/2017 15:16

Popiežius Pranciškus užbaigė naujos Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovybės formavimą, pakeisdamas pareigose tris pagrindinius kongregacijos vadovus: prefektą arkivysk. Ladaria Ferrerą, sekretorių arkivysk. Giacomo Morandi ir pasekretorį kun. Matteo Visioli.