Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikano II Susirinkimas

Paprastai popiežius Pranciškus taip pat dalyvauja Kardinolų patarėjų posėdſiuose

Paprastai popieſius Pranciškus taip pat dalyvauja Kardinolų patarėjų posėdžiuose

Baigėsi Kardinolų tarybos posėdis

13/09/2017 15:57

Kardinolų taryba vienaip ar kitaip siejasi su vyskupų kolegialumu. Taigi vyskupų kolegialumo, Vatikano II Susirinkime norėto didesnio Bažnyčios sinodiškumo išraiška. Todėl Tarybos egzistencija ir darbas nenutruks užbaigus Romos Kurijos reformą, bet tęsis.

 

Popiežius Paulius VI skiria kardinolu Karolį Wojtylą, būsimą popiežių Joną Paulių II, 1967 metais

Popiežius Paulius VI skiria kardinolu Karolį Wojtylą, būsimą popiežių Joną Paulių II, 1967 metais

Viešpaties Atsimainymo sekmadienį minimos pal. Pauliaus VI mirties metinės

05/08/2017 16:08

Popiežius Pranciškus: „Kalbant apie didį popiežių, drąsų krikščionį, nenuilstantį apaštalą, negalime nepasakyti Dievui tiek pat paprasto, kiek nuoširdaus ir svarbaus žodžio: Ačiū mūsų brangus ir mylimas popiežiau Pauliau VI už nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir jo Bažnyčiai liudijimą.“

 

Kardinolas Robert Sarah, Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas

Kardinolas Robert Sarah, Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas

„Summorum Pontificum“ – 10 metų. Piligrimystė į Romą

12/07/2017 17:25

Kardinolas Robert Sarah, Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas, tokį "liturginį karą" pavadino „nukrypimu“ vien dėl fakto, kad liturgija turėtų būti ta vieta, kurioje krikščionys išgyvena vienybe tiesoje, tikėjime ir meilėje.

 

Arkivyskupas Paul Gallagher

Arkivyskupas Paul Gallagher

Šventasis Sostas ir religijos laisvė

01/04/2017 00:00

Dar daugiau, religijos laisvė išplaukia iš pareigos ieškoti tiesos. Bažnyčia liudija tikėjimo tiesą visuomenėje, o valstybės uždavinys yra garantuoti pamatinę teisę į religijos laisvę

 

Sakralinė muzika

Sakralinė muzika

Grigališkojo choralo giedotojai iš Lietuvos lankosi Romoje

03/03/2017 17:01

Šiomis dienomis tarp daugybės Romos gatvėse vaikštančių turistų ir maldininkų galima sutikti lietuvius, priklausančius grigališkojo choralo judėjimui ir įvairiems chorams Lietuvoje. Proga atvykti į Romą buvo dviguba: iniciatyva už taiką ir tarptautinė konferencija apie "Bažnyčią ir muziką". 

Popiežius Jonas XXIII

Popiežius Jonas XXIII

Sausio 25 - diena, kai buvo paskelbta apie Vatikano II Susirinkimą

25/01/2017 18:15

Garbingieji broliai ir mūsų mylimi vaikai! Skelbiame prieš jus, žinoma, virpėdami šiek tiek iš susijaudinimo, bet taip pat su nuolankiu ryžtu, pavadinimą ir pasiūlymą dvigubo įvykio: vyskupijos sinodo Miestui ir ekumeninio Susirinkimo visuotinei Bažnyčiai.

 

Pal. Paulius VI

Pal. Paulius VI

Pal. Pauliaus VI mirties metinės

06/08/2016 13:00

Simboliškas ir kartu konkretus pal. popiežiaus Pauliaus VI gailestingumo gestas tuomet nustebimo daugelį. Tačiau tai buvo ne primoji jo parama pal. Motinos Teresės artimo meilės darbams.