Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Velykos

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Jurginės – Popiežiaus vardinės

23/04/2017 11:32

Popiežius Pranciškus prieš 44 metus davė iškilmingus vienuolinius įžadus Jėzaus draugijoje. Jis įstojo į Jėzaus Draugiją 1958 metais, buvo įšventintas jėzuitų kunigu 1969 metais ir davė amžinuosius įžadus 1973 metais, balandžio 22 dieną

 

Velykos Jeruzalėje

Velykos Jeruzalėje

Velykos Šventojoje Žemėje. Džiaugsmas ir liūdesio šešėlis

18/04/2017 15:13

Šiemet Velykos Šventojoje Žemėje iš tiesų buvo ypatingos. Švęsdami liturgiją dažnai girdėjome čia pat besimeldžiančių mūsų brolių ortodoksų giesmę. Ir tai skambėjo tarsi trokštamos mūsų visų vienybės pažadas, sakė vatikano radijui t, David Neuhaus SJ. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Gyvenimas pagal Dvasią - mūsų prisikėlimo pradžia

17/04/2017 14:27

Po kalbos, popiežius Pranciškus Velykų pirmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje su maldininkais sukalbėjo velykinį priegiesmį „Regina Caeli“, kuris per visą Velykų liturginį laikotarpį – penkiasdešimt dienų iki Sekminių - pakeičia „Viešpaties Angelo“ maldą.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus Velykinis sveikinimas: Taikos mūsų dienoms!

16/04/2017 13:18

Šiemet visų konfesijų krikščionys kartu švenčiame Velykas. Todėl tesuskamba vienu balsu kiekvienoje pasaulio vietoje pats gražiausias skelbimas: „Viešpats tikrai prisikėlė, kaip buvo sakęs!“. Jis, kuris nugalėjo nuodėmės ir mirties tamsybes, tedovanoja taiką mūsų dienoms. Linksmų Velykų!“

 

Popiežius Pranciškus Didžiojo Penktadienio vakare, Kryžiaus kelio prie Koliziejaus pamaldų metu

Popiežius Pranciškus Didžiojo Penktadienio vakare, Kryžiaus kelio prie Koliziejaus pamaldų metu

Pranciškaus malda po Kryžiaus kelio: gėda ir viltis

15/04/2017 15:35

Tiek daug gėdos, Viešpatie, tačiau mūsų širdis taip pat ilgisi patiklios vilties, kad tu nesielgsi su mumis pagal mūsų nuopelnus, bet vien pagal savo Gailestingumo perteklių.

 

„Ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, j<is prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5-6)

„Ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5-6)

Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas (Velykos)

15/04/2017 12:10

Aušta nauja diena, gimsta naujas pasaulis, naujas gyvenimas. Velykos tampa naujo pasaulio gimimu. Gimsta gyvenimas, ateitis, viltis, atveriami nauji horizontai, nušluostomos visos ašaros… Visa tai, ką mes padarysime, gyvendami meile, niekuomet nepražus, nes esame su Tuo, kuris įveikė mirtį.