Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Velykos

Popiežius Pranciškus ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus pagerbia Jėzaus laidojimo paminklą Šv. Kapo bazilikoje Jeruzalėje 2014 gegužės 25d.

Popiežius Pranciškus ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus pagerbia Jėzaus laidojimo paminklą Šv. Kapo bazilikoje Jeruzalėje 2014 gegužės 25d.

Krikščionių vienybė nesustabdoma

10/04/2018 10:52

Ortodoksų Bažnyčios, pribrendus laikui, sugebės nuolankiai ir noriai įgyvendinti bendrą projektą, kad būtų išklausytas apaštalo šv. Pauliaus kvietimas, tarsi šauksmas, kaip niekad skubiai reikalingas globalizuotame komunikacijos pasaulyje.

 

Jėzus ir apaštalas Tomas

Jėzus ir apaštalas Tomas

Antrasis Velykų (Gailestingumo) sekmadienis

07/04/2018 11:40

Galiausiai Viešpats kreipiasi į Tomą: „Įdėk čia savo pirštą“. Jėzus jau išauklėjo Tomą vidinei laisvei, išmokė aklai nepritarti girdimai nuomonei, įkvėpė drąsos, o dabar dar duoda vieną pamokymą, kaip švelnų priekaištą: drąsa visuomet reiškia ir sugebėjimą įtikėti… 

 

Velykų Mišios Šventojo Kapo bazilikoje

Velykų Mišios Šventojo Kapo bazilikoje

Velykos Jeruzalėje be krikščionių iš Gazos

03/04/2018 14:47

Šiemetinės Velykos Šventojoje Žemėje sutapo su padidėjusia įtampa ir tragiškais incidentais Gazos ruože, nusinešusiais keliolikos palestiniečių gyvybes. 

 

Velykų "Urbi et orbi"

Velykų "Urbi et orbi"

Popiežiaus kalba prieš palaiminimą „Urbi e orbi“

01/04/2018 12:18

Brangieji broliai ir seserys, džiugių Velykų! Jėzus prisikėlė iš numirusių. Mes, krikščionys, tikime ir žinome, kad Kristaus prisikėlimas yra tikra nenuvilianti viltis pasauliui. Tai kviečių grūdo jėga, tos meilės, kuri nusižemina ir aukojasi iki galo ir kuri tikrai atnaujina pasaulį.

 

Velykų dienos Mišios

Velykų dienos Mišios

Popiežius aukojo Velykų dienos Mišias. Ar sugebu stebėtis?

01/04/2018 12:00

Tą trečiąja dieną apaštalų išgirsta žinia juos nustebino ir jie nuskubėjo prie kapo. O mes: ar skubame? Gal dainuojame taip dažnai skambančią dainelę: „rytoj, rytoj“? Ką man sako Petrą ir Joną ištikusi staigmena? Ar sugebu stebėtis? Ar tikiu? Kaip sutinku šių, 2018 m. Velykų žinią?

 

Velyknakčio Mišios

Velyknakčio Mišios

Velykų nakties Vigilijos homilija: ar liksime nutildyti?

01/04/2018 10:35

Ir jei vakar, kartu su moterimis, kontempliavome tą, „kurį pervėrė“, šiandien, taip pat kartu su jomis, esame kviečiami kontempliuoti tuščią kapą ir išgirsti angelo žodžius: „jūs nebijokite... Jis prisikėlė“. 

 

Prisikėlimas

Prisikėlimas

Viešpaties Prisikėlimas – Velykos

31/03/2018 14:51

Kristus yra Prisikeliantis, ir tai vyksta dabar. Jis šią akimirką keliasi mano sielos gelmėse, kiekviename žmoguje, pasaulio istorijoje. Kristus Jėzus keliasi šiandien, Jis yra ta energija, kuri suteikia jėgų pakilti, želmuo, kalbantis apie gyvenimą, akmuo, kuris nuritinamas nuo žmogaus širdies.