Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Visuomenė ir kultūra

Naujosios knygos viršelis

Naujosios knygos viršelis

Pasirodė popiežiaus pokalbių su prancūzų sociologu knyga

24/04/2018 15:52

Paryžiuje reziduojantis prancūzų sociologas Wolton save vadina „išorine religiniam pasauliui figūra“. Tačiau su susidomėjimu skaitė popiežiaus Pranciškaus – „pirmojo globalizacijos popiežiaus“, jo žodžiais tariant, pasisakymus apie Europą, visuomenę ir politiką.

 

Komisijai vadovauja kardinolas Sean O'Malley iš Bostono/JAV

Komisijai vadovauja kardinolas Sean O'Malley iš Bostono/JAV

Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisijos suvažiavimas

23/04/2018 15:32

Balandžio 21 dieną įvyko susitikimas su popiežiumi Pranciškumi, kurio metu buvo pristatyti Nepilnamečių apsaugos Komisijos prioritetai: darbas su aukomis, ugdymas ir prevencija, Apsaugos gairės ir normos.

 

Popiežius sveikina dviejų italų vyskupijų piligrimus

Popiežius sveikina dviejų italų vyskupijų piligrimus

Popiežius piligrimams: siekite šventumo mažais gestais, diena po dienos

21/04/2018 15:41

Nuo pat ankstyvo šeštadienio, balandžio 21 dienos ryto šv. Petro aikštėje pradėjo būriuotis maldininkai iš dviejų Italijos vyskupijų - Bolonijos ir Cesenos-Sarsinos. Po dviejų valandų šventės kartu, giedant, meldžiantis, klausantis liudijimų, piligrimus pasveikino ir popiežius Pranciškus.

 

Pranciškaus tyli malda prie Don Tonino kapo

Pranciškaus tyli malda prie Don Tonino kapo

Don Tonino: ganytojas, kuris pakviestas atsakė „taip“, o ne „galbūt“

20/04/2018 14:01

Dar vienas Don Tonino patarimas, savo širdyje mokėjusio sujungti žemę ir Dangų, yra visada išlikti „kontemplia-aktyviais“, niekada neatskirti veiksmo nuo maldos, kad neliktumėme pasiteisinimuose nepasijudinti ir kad neapsigautume, sakydami, jog dirbame dėl Dievo, kai iš tiesų tik dėl savęs. 

 

Popiežius priėmė Thomasą Evansą, sunkiai sergančio berniuko tėvą

Popiežius priėmė Thomasą Evansą, sunkiai sergančio berniuko tėvą

Popiežius: vienintelis gyvybės šeimininkas yra Dievas!

18/04/2018 17:17

Iš naujo noriu atkreipti dėmesį į Vincent'ą Lambert'ą ir mažąjį Alfie Evansą, norėčiau pakartoti ir stipriai pabrėžti, jog vienintelis gyvybės šeimininkas, nuo pradžios iki natūralios baigties, yra Dievas!

 

Popiežius sveikina maldininkė grupę

Popiežius sveikina maldininkė grupę

Trečiadienio katechezė: krikštas – kam priklausome, kuo norime būti

18/04/2018 16:41

Krikšto prasmė, priminė jis, aiškiai iškyla krikšto sakramento šventime, todėl verta įsigilinti į gestus ir žodžius, kurie ištariami ar atliekami krikšto liturgijoje, kad suvoktumėme iš sakramento išplaukiančią malonę ir įsipareigojimą. 

 

Šv. Makarijaus vienuolynas

Šv. Makarijaus vienuolynas

Seniausi pasaulyje krikščionių vienuolynai

14/04/2018 10:38

Katalikų pašvęstojo gyvenimo istorija siekia ankstyviausius laikus po Jėzaus Kristaus mirties. Iš pradžių daug pavienių vyrų ir moterų  sekė Jėzaus pavyzdžiu ir gyveno atsiskyrę kaip eremitai dykynėse, pašvęsdami savo gyvenimą maldai.