Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vokietija

Jėzus su apaštalais

Jėzus su apaštalais

Vokietijoje „Tėve mūsų“ malda nebus taisoma

16/12/2017 10:40

Prancūzijos vyskupų sprendimas pakeisti maldos žodžius sulaukė atgarsio ir kitose šalyse. Vokietijoje irgi šis klausimas buvo svarstytas, tačiau nuspręsta palikti nepakeistą maldos tekstą – tai yra žodžius „nevesk mūsų į pagundą“. 

 

Išniekinta Bakin Kogi Šv. Mozės katalikų Bažnyčia Kadunos valstijoje Nigerijoje 2017 vasario 24 d

Išniekinta Bakin Kogi Šv. Mozės katalikų Bažnyčia Kadunos valstijoje Nigerijoje 2017 vasario 24

Vokietijos ganytojų solidarumo akiratyje Nigerijoje persekiojami krikščionys

21/11/2017 13:43

Vokietijos vyskupai metines solidarumo iniciatyvas ligi šiol skyrė krikščionių persekiojimams ir diskriminavimui Arabijos pusiasalyje, Irake, Sirijoje ir Indonezijoje. Ganytojai viliasi, jog metinė solidarumo akcija padės plėsti kuo gyvesnę diskusiją apie krikščionių persekiojimą. 

 

prof. Romano Guardini

prof. Romano Guardini

Du kandidatai į palaimintuosius Vokietijoje

03/11/2017 10:26

Popiežius Pranciškus, dažnai cituojantis Guardini tekstus, prieš pora metų priimdamas Vatikane „Romano Guardini fondo“ delegaciją, be kita ko pasakė, kad „Guardini kaip mąstytojas dar turi daug ką pasakyti mūsų laikų žmonėms, ir ne vien tik krikščionims!“.

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Anglikonų Bažnyčia prisideda prie Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo

30/10/2017 15:16

Liuteronų ir katalikų Bendros Deklaracijos signatarai patvirtino bendrą krikščionių tikėjimą, jog Šventoji Dvasia įgalina mūsų gerus darbus ne mūsų pačių nuopelnu, o malonės ir tikėjimo į Kristų dėka. 

 

Popiežius ir Vokietijos prezidentas

Popiežius ir Vokietijos prezidentas

Popiežius priėmė Vokietijos prezidentą

09/10/2017 15:11

Šventojo Sosto spaudos salės oficialus pranešimas skelbia, kad nuoširdžių pokalbių metu buvo išsakytas pasitenkinimas gerais dvišaliais Šventojo Sosto ir Vokietijos santykiais, taip pat vaisingu Bažnyčios ir valstybės institucijų bendradarbiavimu. 

 

Pirmasis Asyžiaus susitikimas už taiką

Pirmasis Asyžiaus susitikimas už taiką

Vokietijoje rudenį vyks Asyžiaus dvasia rengiamas susitikimas už taiką

25/07/2017 16:30

„Pagrindinė Europos vertybė – taika. Tačiau Europa išgyvena krizę, reikia atgaivinti šią vertybę“. Taip kalbėjo Šv. Egidijaus bendruomenės prezidentas Marco Impagliazzo pranešdamas apie svarbų šių metų tarptautinį susitikimą dėl taikos, kurį Šv. Egidijaus bendruomenė rengia Europoje.

 

Zalcburgo apylinkės

Zalcburgo apylinkės

Tūkstantį tris šimtus metų gyvuojantis vienuolynas išrinko naują abatę

22/07/2017 16:49

Pašvęstieji ir pašvęstosios yra pašaukti būti susitikimo vyrais ir moterimis. Pašaukimo neįmanoma suplanuoti atsisėdus prie stalo, nes jis yra Viešpaties malonė, kuri mus pasiekia gyvenimą pakeičiančio susitikimo metu. Kas tikrai sutinka Kristų, tas negali pasilikti toks, koks buvo.