Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vokietija

Išniekinta Bakin Kogi Šv. Mozės katalikų Bažnyčia Kadunos valstijoje Nigerijoje 2017 vasario 24 d

Išniekinta Bakin Kogi Šv. Mozės katalikų Bažnyčia Kadunos valstijoje Nigerijoje 2017 vasario 24

Vokietijos ganytojų solidarumo akiratyje Nigerijoje persekiojami krikščionys

21/11/2017 13:43

Vokietijos vyskupai metines solidarumo iniciatyvas ligi šiol skyrė krikščionių persekiojimams ir diskriminavimui Arabijos pusiasalyje, Irake, Sirijoje ir Indonezijoje. Ganytojai viliasi, jog metinė solidarumo akcija padės plėsti kuo gyvesnę diskusiją apie krikščionių persekiojimą. 

 

prof. Romano Guardini

prof. Romano Guardini

Du kandidatai į palaimintuosius Vokietijoje

03/11/2017 10:26

Popiežius Pranciškus, dažnai cituojantis Guardini tekstus, prieš pora metų priimdamas Vatikane „Romano Guardini fondo“ delegaciją, be kita ko pasakė, kad „Guardini kaip mąstytojas dar turi daug ką pasakyti mūsų laikų žmonėms, ir ne vien tik krikščionims!“.

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Anglikonų Bažnyčia prisideda prie Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo

30/10/2017 15:16

Liuteronų ir katalikų Bendros Deklaracijos signatarai patvirtino bendrą krikščionių tikėjimą, jog Šventoji Dvasia įgalina mūsų gerus darbus ne mūsų pačių nuopelnu, o malonės ir tikėjimo į Kristų dėka. 

 

Popiežius ir Vokietijos prezidentas

Popiežius ir Vokietijos prezidentas

Popiežius priėmė Vokietijos prezidentą

09/10/2017 15:11

Šventojo Sosto spaudos salės oficialus pranešimas skelbia, kad nuoširdžių pokalbių metu buvo išsakytas pasitenkinimas gerais dvišaliais Šventojo Sosto ir Vokietijos santykiais, taip pat vaisingu Bažnyčios ir valstybės institucijų bendradarbiavimu. 

 

Pirmasis Asyžiaus susitikimas už taiką

Pirmasis Asyžiaus susitikimas už taiką

Vokietijoje rudenį vyks Asyžiaus dvasia rengiamas susitikimas už taiką

25/07/2017 16:30

„Pagrindinė Europos vertybė – taika. Tačiau Europa išgyvena krizę, reikia atgaivinti šią vertybę“. Taip kalbėjo Šv. Egidijaus bendruomenės prezidentas Marco Impagliazzo pranešdamas apie svarbų šių metų tarptautinį susitikimą dėl taikos, kurį Šv. Egidijaus bendruomenė rengia Europoje.

 

Zalcburgo apylinkės

Zalcburgo apylinkės

Tūkstantį tris šimtus metų gyvuojantis vienuolynas išrinko naują abatę

22/07/2017 16:49

Pašvęstieji ir pašvęstosios yra pašaukti būti susitikimo vyrais ir moterimis. Pašaukimo neįmanoma suplanuoti atsisėdus prie stalo, nes jis yra Viešpaties malonė, kuri mus pasiekia gyvenimą pakeičiančio susitikimo metu. Kas tikrai sutinka Kristų, tas negali pasilikti toks, koks buvo. 

 

Advokatas Ulrich Weber, Regensburgo vyskupijos prašymu atlikęs nepriklausomą tyrimą

Advokatas Ulrich Weber, Regensburgo vyskupijos prašymu atlikęs nepriklausomą tyrimą apie Regensburgo katedros choro vaikų patirtus piktnaudžiavimus nuo 1945 metų.

Ataskaita apie Regensburgo katedros choro vaikų patirtus piktnaudžiavimus

19/07/2017 16:02

Pagrindiniai ataskaitos skaičiai yra tokie: 547 asmenys pateikė liudijimus apie patirtus piktnaudžiavimus vaikystėje ar jaunystėje, ypač iki XX a. devintojo dešimtmečio. Tarp jų 500 atvejų liečia fizines ar kūno bausmes ir 67 atvejai susiję su mažesniu ar didesniu lytiniu išnaudojimu.

 

Arkivyskupas G. Ganswein ir popiežius Pranciškus

Arkivyskupas G. Ganswein ir popiežius Pranciškus

Benedikto XVI sekretorius: Pranciškaus kritika tik „fantazijos“

18/07/2017 16:31

Kai kuriuose portaluose, kaip ir kelis kitus kartus anksčiau, Benedikto XVI žodžiai buvo palaikyti ne itin paslėpta kritika popiežiaus Pranciškaus pontifikatui, kurios reikšmė esą dar didesnė todėl, kad ją perskaityti pasiųstas pats arkivyskupas Gänsweinas.