Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Apaštalinės kelionės

Apie Aparesidos šventovę.


Aparesida yra nedidelis miestas tarp San Paulo ir Rio de Žaneiro, turintis tik apie 40 000 gyventojų, tačiau esantis galbūt svarbiausias religinio katalikų Bažnyčios gyvenimo centras Brazilijoje. Miesto atsiradimas ir gyvenimas yra neatsiejamai susijęs su Aparesidos Dievo Motina, kurios istorija prasideda 1717 metais.

Pasak istorijos, tais metais San Paulo miesto gubernatorius nutarė aplankyti Guaratinguetá miestą, esantį visai netoli dabartinio Aparesida miesto. Trims žvejams buvo liepta pagauti žuvies upėje, kuri turėjo būti patiekta gubernatoriaus stalui.

Žvejai, kurių vardai buvo Domingos Garcia, Felipe Pedroso ir João Alves, užmetė tinklus, tačiau jiems nesisekė. Po kelių valandų tuščio triūso vienas iš jų, João Alves, išvydo ištrauktame tinkle nedidelę statulėlę be galvos. Su kitu tinklo užmetimu ištraukė iš vandens ir galvą. Tai buvo Marijos statulėlė. Pasak tolesnės istorijos, ištraukus statulėlę žvejams žvejyba pradėjo labai sektis ir jie pagavo daug laimikio.

Felipe Pedroso parsinešė statulėlę namo ir prie jos kartu su šeima kalbėdavo Rožinio maldą, vėliau prie jų prisidėjo kaimynai. Štai tada ir pradėjo sklisti garsas apie besimeldžiant gautas malones, o į Pedroso namus užsukdavo vis daugiau prie statulėlės norinčių pasimelsti žmonių, kurių skaičius netrukus išaugo tiek, kad nebetilpo į specialiai šeimininkų įrengtą maldos vietą. Felipe Pedroso šeimos namuose statulėlė išbuvo 15 metų.

Nenuostabu, kad ilgainiui iškilo specialiai statulėlei skirtos koplyčios idėja. Ją realizuoti ėmėsi Guaratinguetá kunigas ir 1745 metais koplyčios statyba buvo užbaigta. Aplink ją iškilęs kaimelis tapo Aparesida miesto pradžia. Žodis „aparesida“ reiškia „pasirodžiusioji“ ir primena statulėlės “pasirodymo„ iš vandenų istoriją.

Laikui bėgant koplyčia taip pat pasidarė per maža, kad galėtų priimti visus piligrimus, tad 1834 metais pradėta statyti didelė bažnyčia, šiandien vadinama „Senąją Aparesidos bazilika“, mat 1908 metais jai suteiktas „mažesniosios bazilikos“ titulas. Kartu su vis labiau plintančiu garsu apie Aparesidos Dievo Motiną augo ir pati gyvenvietė, kuri 1928 metais įgijo visas tikro miesto teises.

1929 metais popiežius Pijus XI paskelbė Aparesidos Dievo Motiną visos Brazilijos globėja. 1955 metais, atsižvelgiant į vis didėjantį piligrimų skaičių, pradėta didžiulės bazilikos statyba, kuri buvo baigta tik 1984 metais. Šioje didžiausioje pasaulyje iš Marijai skirtų šventovių šiandien ir saugoma Aparesidos Dievo Motinos statulėlė, po to, kai ją prieš tris šimtus metų upės vandenyje rado paprasti ir neturtingi žvejai. Vargu ar tada jie galėjo įsivaizduot, kad nedidelę figūrėlę, vaizduojančią tą, kurios Jėzus nuo Kryžiaus paprašė išplėsti savo globą ir motinystę visiems žmonėms, kažkada per metus aplankys septyni milijonai žmonių. (rk)