Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Sinodas

Vyskupų sinodas: Pirmoji Generalinė kongregacija


Vyskupų sinodo asamblėja, po Šventojo Tėvo kalbos, išklausė pirmajai kongregacijai pirmininkavusio Pirmininko delegato, Honkongo ganytojo, kardinolo John Tong Hon ir Sinodo generalinio sekretoriaus arkivyskupo Nikola Eterovič pranešimus. Tada sekė įvadinė asamblėjos apžvalga, Relatio ante disceptationem, t.y. pranešimas prieš diskusijas, kuris pagal Vyskupų Sinodo asamblėjose nusistovėjusią tvarką įveda į visus asamblėjos darbus. Įvadinę apžvalgą pristatė JAV sostinės Vašingtono ganytojas, kardinolas Donald Wuerl, kuris Sinodo asamblėjoje eina Generalinio relatoriaus pareigas.

Honkongo vyskupas Tong prisiminė asamblėjos dalyviams komunistinio režimo baimę, kurią patyrė vyskupijos šeimos prieš srities prijungimą prie Kinijos 1997 metais. Tačiau patirta krizė daugeliui nepraktikuojančių katalikų buvo nauja proga vėl priartėti prie Bažnyčios, atrasti dvasinę paramą. Per praėjusias Velykas buvo pakrikštyta trys tūkstančiai žmonių, pasakojo Honkongo ganytojas, kuris Sinodo dalyviams pristatė tris pagrindinius evangelizavimo principus:

Bendrystė tiek su Dievu, tiek su žmonėmis, ypač su varguoliais; tarnystė, kuri reiškia savęs dovanojimą; doktrina, t.y. asmeninis susitikimas su Kristumi, leidžiantis tapti liudytoju.

„Būkime uoliais tikėjimo liudytojais“, sakė kongregacijai vadovavęs kard. John Tong Hon.

Pirmininkas delegatas tuomet pakvietė Vyskupų sinodo generalinį sekretorių kreiptis į asamblėjos dalyvius. Arkivyskupas Nikola Eterovič savo kalboje trumpai apžvelgė XIII eilinės asamblėjos uždavinius, priminė, kad popiežiaus parinkta tema „Naujas evangelizavimas krikščionių tikėjimo perdavimui“ buvo viena iš trijų, kurias vyskupai pasiūlė Šventajame Tėvui. Kitos dvi temos buvo parapija kaip bendruomenė ir antropologiniai nūdienos iššūkiai. Generalinis sekretorius pasidžiaugė viso pasaulio vyskupų gyvu įsijungimu į Sinodo asamblėjos paruošiamąją fazę, pažymėdamas, kad daugiau kaip 90 procentų vietinių Bažnyčių savo įnašu ir siūlymais prisidėjo prie asamblėjos darbo gairių parengimo. XIII eilinė yra iš viso penktoji popiežiaus Benedikto XVI per daugiau nei septynerius pontifikato metus sušaukta asamblėja.

Po Vyskupų sinodo generalinio sekretoriaus arkivyskupo N. Eterovič, Generalinis relatorius kard. Donald Wuerl lotyniškai skaitė įvadinę asamblėjos apžvalgą.

Jis patikslino, jog tai ką Bažnyčia skelbia, nėra „informacija apie Dievą“, bet „pats Dievas“, tapęs žmogumi. Tačiau šiam skelbimui nūdienos visuomenėje yra daug kliūčių: tai intelektinis ir ideologinis Kristaus atskyrimas nuo jo Bažnyčios, individualizmo barjeras, nepripažįstantis žmogaus atsakomybės prieš kitą, racionalizmas, paverčiantis religiją asmeniniu reikalu, drastiškas krikštytųjų tikėjimo praktikos sumažėjimas.

Tikėjimo skelbimui ypatingai žalingos buvo praėjusio amžiaus aštuntojo ir devintojo dešimtmečių permainos, kai drastiškai krito katechezės lygis, nutrūko tęstinumas, įvyko neleistini nukrypimai liturgijoje.

Tarsi sukilo triuškinantis cunamis, kuris nusinešė visus socialinius indikatorius, kaip santuoką, šeimą, bendrojo gėrio koncepciją, gebėjimą skirti gėrį nuo blogio, -tvirtino kardinolas Wuerl.

Vis dėl to, sekuliarizacijos, materializmo ir individualizmo paženklintoje kultūroje netrūksta džiuginančių ženklų. Visų prima tai yra šeima: jaunimas, vaikai ir tėvai. Šeima yra naujojo evangelizavimo pavyzdys ir erdvė, taip pat pirmasis visuomenės branduolys, kurio nūdienos visuomenė per dažnai neįvertina ir net pašiepia. Tad jeigu praeityje misionieriai skelbdami Evangeliją nukeliaudavo milžiniškus geografinius atstumus, nūdienos misionieriai, net neišėję iš savo kvartalo, turi įveikti ideologinį atstumą, kuris yra toks pat milžiniškas, kalbėjo Vašingtono arkivyskupas kardinolas Wuerl.

Anot jo, šiame kontekste naujasis evangelizavimas nėra programa. Tai naujas būdas mąstyti, stebėti ir reaguoti. Tai tarsi didinamasis stiklas, per kurį matome galimybes vėl iš naujo skelbti Evangeliją.

Kardinolas kvietė krikščionišką žinią liudyti su nauju pasitikėjimu, kurį galėjo sunaikinti pasaulietiškų vertybių sistema, pristatyta kaip aukštesnė nei Kristaus pasiūlytas gyvenimo stilius. Todėl krikščionims reikia įveikti gėdos sindromą, kad gebėtų skelbti apie paprastos, autentiškos ir apčiuopiamos draugystės su Jėzumi vertingumą.

Kardinolas pažymėjo, kad naujieji bažnytiniai sąjūdžiai ir bendruomenės yra Naujojo evangelizavimo ženklas ir didelė palaima nūdienos Bažnyčiai. Visi, kurie įsipareigoja Naujajam evangelizavimui, sakė kardinolas Wuerl, turi būti vienybėje su Bažnyčia, Evangelija ir jos ganytojais, turi Dievo žinią skelbti kupini džiaugsmo. Reikia suprasti, jog ši neatidėliotina misija tokia svarbi, kad negalima gaišinti laiko. (Vatikano radijas)