Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Sinodas

Benediktas XVI per pietus su Sinodo dalyviais: Viešpats keliauja kartu su mumis


Penktadienį buvo surengti pietūs, kuriuose dalyvavo popiežius Benediktas XVI, Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I, Anglikonų bendrijos vadovas Kenterberio arkivyskupas Rowan Williams, į Tikėjimo metų atidarymą atvykę Vyskupų konferencijų pirmininkai ir Vyskupų Sinodo asamblėjos dalyviai. Prie Vatikano Pauliaus VI audiencijų salės hole padengto pietų stalo iš viso sėdėjo apie keturis šimtus asmenų.

Šia proga popiežius Benediktas pasakė trumpą kalbą, kurioje be kita ko paminėjo, kad šitą labai prasmingą paprotį Vyskupų Sinodo proga visiems kartu susėsti prie pietų stalo įvedė palaimintasis Jonas Paulius II.

Pirmiausia kreipdamasis į patriarchą Baltramiejų ir arkivyskupą Williamsą, Popiežius sakė, kad jam ši galimybė pabendrauti yra ženklas, jog einame vienybės kryptimi. Džiugiai žengiame pirmyn širdyse, o Viešpats mums padės eiti pirmyn ir išoriškai, - sakė Popiežius. Tas pats džiaugsmas duoda mums jėgų ir vykdyti mums suteiktą siuntimą skelbti Evangeliją. Žodis „synodos“ reiškia „eiti kartu“, „keliauti kartu“. Žodis „synodos“ man pirmiausiai primena tą visiems žinomą Viešpaties ėjimą kartu su dviem Emauso mokiniais, - sakė Popiežius. Tam tikra prasme tai ir dabartinio agnostinio pasaulio įvaizdis. Jėzus, mokinių viltis, mirė. Pasaulis pasidarė tuščias; atrodė, kad Dievo jame nėra ir kad Dievas mumis nesidomi. Bet ir tokios nevilties slegiami, mokiniai širdyje turi tikėjimo liepsnelę ir eina pirmyn. Ir Viešpats slėpiningai eina kartu, padeda jiems suprasti Dievo slėpinius, jo veikimą istorijoje, jo tylų keliavimą kartu su mumis visais. Po vakarienės, kai Viešpaties žodžiai uždegė širdis ir apšvietė protus, mokiniai jį atpažino. Taip ir Sinodas mums tebūnie kelionė kartu su mūsų laikų žmonėmis. Prašykime Viešpatį, kad apšviestų mūsų protus. Melskime, kad Vakarienėje – tai yra eucharistinėje Komunijoje – būtume jam atviri, kad matytume jį, kad ir mes neštume jo šviesą į šį mūsų pasaulį.

Šia prasme, - sakė Popiežius, - vakarienė, kurios įvaizdį Viešpats dažnai naudojo kalbėdamas apie Dangaus Karalystę, tebūnie ir mums mūsų bendros kelionės simbolis ir proga melsti Viešpatį, kad jis mus lydėtų ir mums padėtų. (Vatikano radijas)