Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Sinodas

Vyskupų Sinode kalbėjo ypatingasis delegatas, Taizé ekumeninės bendruomenės prioras br. Aloyzas.


Vyskupų Sinodo keturioliktąją Generalinę kongregaciją užbaigė Sinodo ypatingasis delegatas, popiežiaus į šias pareigas paskirtas Taizé ekumeninės bendruomenės prioras br. Aloyzas.

Jis asamblėjai užtikrino, kad Taizé bendruomenė karštai trokšta padėti katalikų, protestantų ir ortodoksų jaunimui iš visų kraštų išgyventi bendrystės patirtį. Bendruomenės „Pasitikėjimo piligrimystė žemėje“ kitų tikslų neturi. Bendruomenės vykdomas maldos ekumenizmas, sakė br. Aloyzas, neskatina paviršutiniškos tolerancijos, o kviečia į gilų vieni kitų įsiklausymą ir į autentišką dialogą.

Krikščionių nevienybė kliudo tikėjimo perdavimui. Jaunajai kartai vienybės siektis tam tikru momentu tampa nesulaikoma būtinybė. Kai mes kartu išpažįstame Kristų, Evangelijos Geroji naujiena suspinti kitaip tiems, kuriems sunku tikėti.

Mes nenorime pasilaikyti jaunimo sau, o norim, kad atrastų savo vietą Bažnyčioje. Tam svarbu, kad vietinės bažnyčios, parapijos, bendruomenės, grupės virš visko būtų bendrystės vietos. Vietos, kuriose liudijamas pasitikėjimas jaunimu, kuriose vieni kitus paremia, taip pat vietos, kuriose labiau rūpinasi silpnaisiais, su tais, kuriems mūsų mintys nesavos. Viltis ir tikėjimas gali užgimti tik kai galime išgyventi bendrystę, kalbėjo Vyskupų sinode antradienio vakarą Taizé ekumeninės bendruomenės prioras br. Aloyzas.

Vyskupų Sinodo asamblėją pasveikino daug seseriškų delegacijų sinode atstovų, tarp kurių Kilikijos katolikosato krikščioniškojo švietimo departamento direktorius, kun. Massis Zobouian, Pasaulinės baptistų sąjungos atstovas iš JAV pastorius Timothy George, Pasaulinės metodistų tarybos vicepirmininkė pastorė Sarah Davis, Anglikonų bažnyčios atstovas vysk. Steven Croft ir Italijos rumunų ortodoksų vyskupas Siluan. (Vatikano radijas)