Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Apaštalinės kelionės

Paskelbta pirmąją Vyskupų Sinodo darbo dalį užbaigianti ataskaita


Trečiadienio pavakare Sinodo generalinis relatorius, Vašingtono arkivyskupas kardinolas Donald Wuerl Sinodo Tėvams pristatė „Relatio post disceptationem“ – tai yra visus lig šiol Sinodo salėje girdėtus pasisakymus apibendrinančią sintezę, kuria užbaigiama pirmoji Sinodo darbo dalis. Per pastarąsias pusantros savaitės klausę pasisakymų ir pasiūlymų, nuo dabar Sinodo Tėvai daugiausia dirbs nedidelėse kalbinėse grupėse, kuriose bus rengiami pasiūlymai baigiamiesiems dokumentams. Trečiadienio pavakare Sinodo Tėvams pristatyta ataskaita, vėliau buvo paskelbta viešai. Ketvirtadienio rytą su ja buvo supažindinti Šventojo Sosto spaudos salėje akredituoti žurnalistai.

Naujoji evangelizacija tai ne laikina, šiai valandai skirta programa, bet naujas būdas žiūrėti į Bažnyčios ateitį ir matyti joje, kad visi stengiasi atnaujinti tikėjimą, - sakė kardinolas Wuerl, dar kartą parėždamas, kad Evangelijos skelbimas yra pirmoji Bažnyčios misija.

Šiandien Bažnyčia peržiūri Dievo Žodžio skelbimo būdus, atsižvelgdama į naują globalizuotą kontekstą, kuriame pilna vis naujų iššūkių, daug tikėjimo turinio neišmanymo, ypač nuo seno krikščioniškose šalyse. Ko šiandien labiausiai reikia, iš esmės, tai dvasinis atsinaujinimas, kurio turi imtis ir į kurį turi vesti Bažnyčia.

Kardinolo Donaldo Wuerlo ataskaitoje pateikta visų Sinodo salėje paliestų temų ir nuskambėjusių siūlymų sintezė. Paminėtas religijų dialogas, o ypač šiandien visu aktualumu iškylantis poreikis kalbėtis su islamo išpažinėjais. Paliesta smurto prieš krikščionis ir religinės laisvės ribojimo problema. Kalbama apie ekumenizmo plėtojimą, apie būtinumą Bažnyčiai labiau susirūpinti informacijos apie save sklaida ir naujų informavimo priemonių platesniu naudojimu savo misijoje, apie socialinį teisingumą ir pagalbą vargstantiesiems, apie Evangelinio matmens iškėlimą asmens – bendruomenės – visuomenės tarpusavio ryšiuose. Šioje srityje Sinode aukštai įvertinti „Pagonių kiemai“ ir raginama šią iniciatyvą plėtoti.

Toliau relatoriaus pateiktoje ataskaitoje kalbama apie Sinodo tėvų pasisakymuose nurodytus naujojo evangelizavimo subjektus, ar „priemones“. Tai – parapijos, mažosios bendruomenės, mokyklos, universitetai, piligrimystės, katechetai, kuriems, galbūt jau laikais Bažnyčioje suteikti tarnystės statusą; tai visų pirma santuoka ir šeima, nuo kurių labiausiai priklauso tikėjimo perdavimas ir kurioms šiandien iškilusi didžiausia grėsmė. Reikia taip pat rimčiau žiūrėti į moterų vaidmenį Bažnyčioje. Kardinolo Wuerlo ataskaitoje, žinoma, iškelta ir kunigų bei vienuolių misija. Jų nieks negali pavaduoti, dėl to labai svarbi formacijos kokybė. Pasisakymuose Sinodo salėje ne kartą pabrėžtas ir pasauliečių glaudesnio integravimo į Bažnyčios veiklą būtinumas, ypač į bažnytinio gyvenimo tvarkymą vietiniu mastu.

Ataskaita baigiama kardinolo suformuluotais keturiolika klausimų, į kuriuos Sinodo tėvai raginami atsižvelgti antrojoje asamblėjos darbo dalyje, kuomet bus redaguojami pasiūlymai Popiežiaus posinodiniam apaštališkajam paraginimui.

Bažnyčia supranta savo sunkumus, žino apie įtampas, nerimą, nuodėmes ir savo narių žmogišką pažeidžiamumą, - sakė kardinolas, - tačiau ji kartu ir žino savo pareigą gyventi Sekminių dvasia, gyventi Dievo Žodžiu ir džiugiai juo dalintis. (Vatikano radijas)