Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Ekumenizmas

Kardinolas Kurtas Kochas sveikina naująjį Kenterberio vyskupą


Kaip jau oficialiai patvirtinta lapkričio 9 dieną, naujuoju Kenterberio arkivyskupu bus paskirtas 56 metų Justinas Welby, kuris visai neseniai, 2011 metais tapo Durhamo vyskupu.

Užimti istorinį Kenterberio arkivyskupo sostą reiškia tapti visos Didžiosios Britanijos anglikonų vadovu ir Pasaulinės anglikonų Komunijos, kurią sudaro Bažnyčios Afrikoje, Azijoje, Amerikoje, Australijoje, turinčios apie 77 milijonus tikinčiųjų, dvasiniu lyderiu, „pirmuoju tarp lygių“.

Anglikonų vyskupas Welby pakeis dabartinį Kenterberio arkivyskupą Rovaną Williamsą. Kaip priminė ne vienas apžvalgininkas, prieš žengdamas religinio pašaukimo keliu, Welby, pasiturinčios šeimos atžala, įgijo puikų išsilavinimą, pakanka paminėti karališkąjį Etono koledžą, vieną iš žymiausių Anglijos mokyklų, ar Kembridžo universitetą. Vėliau pradėjo karjerą naftos pramonėje, kurioje dirbo iki 31 metų. Tuo jis skiriasi nuo kelių kitų paskutinių Kenterberio arkivyskupų, akademinio pasaulio žmonių. Vyskupas Welby yra vedęs žmoną Karoliną, su kuria sulaukė šešių vaikų. Tačiau jų pirmagimė mergaitė žuvo avarijoje vos septynių mėnesių amžiaus.

Vyskupą Justiną Welby, kuris Kenterberio arkivyskupo sostan žengs jau kitais, 2013 metais, pasveikino kardinolas Kurtas Kochas, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas.

Leiskite man prisijungti prie visų, kurie meldžiasi už jus ir linki jums visokeriopo džiaugsmo ir laimės naujoje tarnystėje, kurią jūs netrukus pradėsite kaip Kenterberio arkivyskupas ir Anglikonų komunijos dvasinis lyderis. Popiežiaus Benedikto XVI įpareigojimu ir Popiežiškosios krikščionių tarybos vardu siunčiu jums sveikinimus ir šilčiausius linkėjimus, rašo kardinolas Kochas.

Pasak jo, santykiai tarp katalikų Bažnyčios ir Anglikonų Komunijos yra labai svarbi dalis visame ekumeniniame kvietime visiems krikščionims siekti Viešpaties valios, kad „visi būtų viena“. Jau beveik penkiasdešimt metų tarp katalikų ir anglikonų vyksta oficialus teologinis dialogas, kuris, viena vertus, padeda giliau suprasti bendrą tikėjimo paveldą, antra vertus, tuos punktus, kurie trukdo pilnai bažnytinei bendrystei.

Tuo pat metu santykiai tarp popiežių ir Kenterberio arkivyskupų buvo pažymėti daugelio susitikimų, kurie išreiškė didelę dvasinę ir žmogišką draugystę, susirūpinimą dėl Evangelijos liudijimo ir tarnavimo žmonijai.

Esu įsitikinęs, tęsia savo laiške Popiežiškosios krikščionių vienybės pirmininkas, kad jums vadovaujant šie puikūs santykiai toliau duos vaisių, laukiu asmeniško susitikimo su jumis ir progų kartu įsipareigoti dėl krikščionių vienybės. (Vatikano radijas)