Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia

Mirė kardinolas Jozef Glemp


Buvęs Lenkijos primas, Varšuvos arkivyskupas emeritas mirė sausio 23-sios vakarą po sunkios ligos. 83 metų hierarchas per visą popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikatą buvo raktinė figūra Lenkijoje, paveldėjęs istorinio primo kardinolo Stefano Wyszynskio sostą ir Bažnyčios įsipareigojimą prieš totalitarinę sistemą devintajame dešimtmetyje sukilusioje Lenkijoje. Komunistiniam režimui 1981 metų gruodį įvedus karo padėtį ir uždraudus Solidarumo profsąjungos veiklą siekiant sužlugdyti visuomenėje pradėtą laisvėjimo procesą, Gniezno ganytojo sostą tik keletą mėnesių ankščiau užėmęs naujasis primas Jozef Glemp pagarsėjo nepaprastu viešu maldavimu, kad jei reikėtų net basomis kojomis ir atsiklaupęs melsis, kad tik lenkai nepradėtų vieni kitų žudyti.

Jautrioje užuojautos telegramoje popiežius Benediktas XVI pažymėjo, kad Dievo ir Bažnyčios meilė, rūpestis dėl kiekvieno žmogaus gyvybės ir orumo kardinolą Glempą darė vienybės ir santarvės bei bendros laimingos ateities kūrimo apaštalu: vienybės prieš persiskyrimą, santarvės prieš susirėmimą, bendros laimingos ateities, paremtos garbinga ir skausminga Bažnyčios ir tautos praeitimi. Visuomet vertinau jo gerumą, paprastumą, atvirumą ir nuoširdų pasiaukojimą Bažnyčiai pasaulyje ir Lenkijoje, - pažymėjo popiežius Benediktas XVI suteikdamas visiems Lenkijos hierarchams, velionio artimiesiems, laidotuvių dalyviams ir visiems lenkams savo apaštališkąjį palaiminimą.

Kardinolo Jozefo Glempo laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 28 dieną, po tris dienas truksiančio atsisveikinimo. Vykdant velionio valią jis bus palaidotas Varšuvos katedros kriptoje. Lenkijoje prezidentas Bronislaw Komorowski įsakė ant viešųjų pastatų iškeltą valstybinę vėliavą nuleisti iki pusės stiebo.

Jozef Glemp gimė Inovroclave 1929 metų gruodžio 18 d. druskos kasyklos darbininko šeimoje, Gniezno arkivyskupijoje, buvo įšventintas kunigu 1956 metais, baigė kanonų teisę Romoje ir sugrįžęs į gimtinę penkiolika metų dirbo kardinolo S. Wyszynskio sekretoriate tapdamas vienu iš artimiausių jo bendradarbių.

Pal. popiežius Jonas Paulius II Jozefą Glempą paskyrė Varmijos vyskupu tą pačią dieną kai pasirašė savo pirmąją encikliką. Tai buvo 1979 metų šv. Kazimiero šventės diena. Nuo tada Jozef Glemp beveik tris dešimtmečius buvo vadovaujanti Lenkijos Bažnyčios ir visuomenės figūra: nuo 1981 iki 2004 metų buvo Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Gniezno arkivyskupas nuo 1981 metų, taip pat Varšuvos arkivyskupijos ganytojas ir kardinolas nuo 1983 metų. Kardinolas Jozef Glemp Varšuvos arkivyskupo sostą užleido įpėdiniui Varšuvoje 2006 metais, Lenkijos Primo titulą perdavė įpėdiniui Gniezno arkivyskupijoje 2009, kai jam sukako aštuoniasdešimt metų. (Vatikano radijas)