Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia

Pristatyta Pasaulinė ligonių diena


Antradienio rytą Vatikano spaudos salėje vykusioje spaudos konferencijoje buvo pristatyta kasmet vasario 11-ąją minima Pasaulinė ligonių diena, kurios pagrindiniai renginiai šiemet vyks Altoettingo Marijos šventovėje Bavarijos Passau vyskupijoje. Spaudos konferencijoje dalyvavęs Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos pirmininkas arkiv. Zygmunt Zimowski komentavo būsimai liginių dienai skirtą, jau prieš porą savaičių paskelbtą Popiežiaus žinią.

Popiežiaus laiško šiemetinei Ligonių dienai centre evangelisto Luko mums perduotas Kristaus palyginimas apie Gerąjį Samarietį ir ypač baigiamieji šio palyginimo žodžiai: „Eik ir tu taip daryk!“ (Lk 10,37), kuriais nurodoma kokią poziciją turi užimti krikščionis ligos ir kančios akivaizdoje. Daugelis Bažnyčios Tėvų Gerojo Samariečio figūrą taptino su Kristumi. Tad kvietimas daryti taip kaip darė palyginimo Gerasis Samarietis yra kvietimas sekti Kristumi, pasilenkiančiu prie kūno ir dvasios kančios slegiamo žmogaus. Benedikto XVI žinioje Pasaulinei ligonių dienai atkreiptas dėmesys ir į tai, kad šiemet ji bus minima Tikėjimo metų kontekste. Tai puiki proga stiprinti krikščionių bendruomenėse artimo meilės diakonystę kaip tikėjimo liudijimą.

Antradienio rytą buvo taip pat apžvelgta Pasaulinių ligonių dienų istorija. Kaip priminė spaudos konferencijoje kalbėjęs Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos sekretorius monsinjoras Jean-Marie Mupendawatu, šiemet sukas 20 metų nuo pirmosios Ligonių dienos minėjimo. Šį kasmetinį minėjimą įsteigė palaimintasis Jonas Paulius II 1992 m. gegužės 13 d. Pirmą kartą ji paminėta 1993 m. vasario 11 d. Lurde. Nuo to laiko Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai minėjimai surengti jau visuose kontinentuose, dažniausiai garsiosiose Marijos šventovėse. Du kartus jie vyko Vatikane. Be to, steigdamas Ligonių dieną, palaimintasis Jonas Paulius II paragino visą Bažnyčią ją minėti ir vietinis mastu.

Šiemet pagrindinis Pasaulinės ligonių dienos minėjimas vyks Bavarijos Altoettinge. Renginiai prasidės jau vasario 7 d. ir bus užbaigti vasario 11 d. minint Lurdo Dievo Motinos šventę. Minėjimo programoje – malda, Eucharistija, ligonių sakramento šventimas, o taip pat diskusijos ligonių sielovados ir bioetikos temomis. (Vatikano radijas)