Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia

Visuotiniai atlaidai Pasaulinės ligonių dienos proga


Vasario 11 d. minimos ir Pasaulinės ligonių dienos proga, kaip ir kitais metais, popiežius Benediktas XVI suteikia galimybę pelnyti visuotinius atlaidus sau arba mirusiems artimiesiems.

Apaštališkosios penitenciarijos paskelbtame dekrete primenama, kad Viešpats Jėzus išganė žmoniją savąja Kryžiaus auka. Visi žmonės savo kančiomis gali prisidėti prie išganingosios Kristaus kančios, kaip moko apaštalas šv. Paulius: „Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia“ (Kol 1,24).

Ypač šiais Tikėjimo metais siekiama, kad Pasaulinė ligonių diena padėtų skleisti žinią apie išganingąją kančios prasmę ir kad atkeiptų didesnį visų dėmesį į tarnystę tų, kurie globoja kūno ir dvasios kančių slegiamus žmones. Dėl to, siekiant, kad Pasaulinės ligonių dienos minėjimas duotų tikintiesiems daugiau dvasinių vaisių, suteikiami visuotiniai ir daliniai atlaidai.

Ypatingieji visuotiniai atlaidai suteikiami visiems, kas įvykdydami bendrąsias sąlygas atlaidams gauti (atlikus išpažintį priimti Komuniją ir melstis popiežiaus intencijomis), vasario 7-11 d. dalyvaus Altoettingo šventovėje vyksiančiose pagrindinėse Pasaulinės ligonių dienos iškilmėse arba dalyvaus Mišiose tose bažnyčiose, kuriose Pasaulinės liginių dienos renginiai vyks vietiniu mastu.

Pasaulinės ligonių dienos visuotinius atlaidus gali pelnyti taip pat tie visi ligonių slaugytojai, kurie dėl darbo ar savanoriškos tarnystės, tą dieną negalės dalyvauti Mišiose, bet sukalbės „Tėve mūsų“, „Tikiu“, mels Mergelės Marijos užtarimo ir pasižadės artimiausiu metu įvykdyti įprastines visuotinių atlaidų sąlygas.

Visuotiniai atlaidai suteikiami taip pat ligoniams, kurie, tomis dienomis negalėdami įvykdyti įprastinių visuotinių atlaidų sąlygų, vienysis malda su Šventuoju Tėvu, prašys Mergelės Marijos – Ligonių Sveikatos užtarimo visiems sergantiesiems, aukos Dievui savąsias kūno ir dvasios kančias.

Tame pačiame dekrete taip pat nurodyta, jog daliniai atlaidai suteikiami visiems kas vasario 7-11 d. mintimis ir malda kreipsis į Gailestingąjį Dievą, prašydami globoti ligonius. (Vatikano radijas)