Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Puikybė ir garbės siekimas kenkia Bažnyčiai (+video)


„Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų“, sako šv. Paulius laiške filipiečiams, kurio ištrauka buvo skaitoma pirmadienio Mišiose. Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentavo šiuos žodžius, taikydamas juos mūsų laikų krikščionių bendruomenių gyvenimui.

„Kiek kartų tai matome mūsų institucijose, Bažnyčioje, parapijose, ar pavyzdžiui kolegijose. Puikybė ir tuščiagarbis noras pasirodyti. Tai dvi kirvarpos, kurios ėda Bažnyčios tvirtumą, daro ją silpną. Puikybė ir savo garbės siekimas kenkia tai harmonijai, tai darnai. Ką Paulius siūlo vietoj puikybės ir tuščio garbės siekimo? Siūlo nuolankumą. Kiekvienas nuolankiai kitą telaiko aukštesniu už save. Paulius taip ir darė. Jis save laike paskutiniuoju, nevertu apaštalo vardo. Jis labai nusižemino. Tokie buvo jo jausmai: jis manė, kad kiti už jį aukštesni“.

Apaštalas Paulius tai pat ragina nesiekti savo naudos. „Siekti kito žmogaus gerovės. Tarnauti kitiems. Vyskupas džiaugiasi kai mato, kad šitaip gyvena jo Bažnyčia: kad visi vieningi, kad visus vienija meilė, kad visi darniai sutaria. Jėzus nori, kad tokia atmosfera būtų Bažnyčioje. Galime būti skirtingų nuomonių, ir tai gerai, bet visuomet darnos atmosferoje: su nuolankumu, meile, neniekinant kito žmogaus“.

„Bjauru kai Bažnyčios institucijose, vyskupijose, parapijose sutinkame žmonių, kurie netarnauja, nesivadovauja meile, bet siekia savo naudos. Taip pat ir Jėzus šios dienos Evangelijoje sako: Nesiek savo naudos, nereikalauk, kad už tai ką tu darai būtų atsilyginama. Šios dienos palyginime jis siūlo kviesti į vaišes tuos, kurie neturi kuo atsilyginti. Tai dosnumas. Kai Bažnyčioje yra darna, kai nesiekiama savo naudos, tuomet matome dosnumą. Darau gera, neprekiauju gerumu“. (Vatikano radijas)