Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Artimo meilė ir Solidarumas

Popiežius video žinioje užtikrino artumą Irako krikščionims ir visai tautai (+ video)


Šiandien tapot Dievo nendrėmis; dabar jas lenkia stipri vėtra, o paskui jos atsities. Taip pasakė popiežius Pranciškus Irako katalikams per video sveikinimą, kurį chaldėjų Bažnyčios tikintiesiems nuvežė Liono arkivyskupas kard. Philippe Barbarin. Kardinolas šeštadienį lankėsi Erbilio mieste su šimto savanorių delegacija. Kardinolo misija Erbile truks dvi paras.

Sveikinimo žinioje popiežius patikino, kad kaip kardinolas Barbarin, taip ir jis norėtų juos aplankyti ir perduoti visos Bažnyčios susirūpinimą ir meilę, užtikrinti artumą išbandymo valandą.

Atrodo, jog nenorima, kad būtų ten gyvenančių krikščionių, tačiau jūs toliau liudijate Kristų, pasakė žinioje popiežius, išreiškęs padėką chaldėjų Bažnyčios krikščionims už jų liudijimą. Menu jūsų žaizdas, motinų ir jų vaikų, senelių ir pabėgėlių skausmą, visokio smurto aukų kančias. Popiežius video žinioje kreipėsi ne vien į Irako krikščionis, bet į visą tautą.

Jūs esate mano širdyje, mano maldoje ir visų krikščioniškų bendruomenių širdyje, užtikrino popiežius, pranešdamas, kad paprašys visų pasaulio krikščionių ypatingu būdu melstis už Bažnyčią Irake gruodžio 8 dieną, kai Visuotinės Bažnyčios kalendoriuje minimas Marijos Nekaltasis Prasidėjimas; prašysiu melsti Dievo Motiną, kad jus globotų: Ji – Motina, tegloboja jus!

Pakartotinai dėkodamas, Šventasis Tėvas linkėjo, kad Šventoji Dvasia kiekvieną Irako krikščionį apdovanotų stiprybės ir rezistencijos dvasia, drauge prisimindamas savo pasisakymus Turkijoje, primygtinai paprašė didesnio tarptautinės bendruomenės sutarimo išspręsti kruvinus konfliktus krikščionių gimtuosiuose kraštuose, imtis priemonių prieš visas kitas priežastis, verčiančias gyventojus išvykti iš savo Tėvynės ir sudaryti sąlygas, kad galėtų pasilikti arba sugrįžti. Nuoširdžiai trokštu, kad galėtumėt sugrįžti ir galėtumėt pasilikti: patikino popiežius pabrėžęs, kad ypatingą nerimą kelia, jog dėl ekstremistinės ir fundamentalistinės grupės turi kentėti ištisos bendruomenės, ypač, bet ne vien tik krikščionys ir jasidai. Irako krikščionys ir jasidai buvo išvaryti iš namų panaudojant jėgą, turėjo viską palikti, kad išgelbėtų gyvybę ir neišsižadėtų tikėjimo.

Šiandien trokštu prisiartinti prie jūsų, kurie nešat šią kančios naštą, tęsė Pranciškus, prisimindamas Šv. Jėzaus Teresėlės palyginimą apie palinkusią nendrę. Šventoji tvirtino, kad jaučiasi kaip nendrė ir regi Bažnyčią kaip nendrę. Užėjus vėjui, siaučiant audrai, nendrė palinksta, bet nelūžta. Šiuo momentu jūs esate toji nendrė, palinkusi per skausmus, tačiau pakankamai stipri išlaikyti tikėjimą, ir esate mums liudijimas. Šiandien tapot Dievo nendrėmis; dabar jas lenkia stipri vėtra, o paskui jos atsities, pasakė video žinutėje popiežius Pranciškus.

Ją Irako katalikams šeštadienį nuvežęs kard. Barbarin jau antrą kartą vykdo misiją Irake po pirmojo apsilankymo liepos mėnesį su kitais dviem Prancūzijos Bažnyčios atstovais. Kardinolą Barbarin ir savanorių delegaciją priėmė Babilonijos Chaldėjų patriarchas Louis Raphael I Sako. Antrosios misijos tikslas dvejopas: užtikrinti Bažnyčios Europoje nuolatinį maldos artumą su Irako krikščionimis ir patikrinti vietoje kaip šiuo metu vykdoma humanitarinė pagalba. Penktadienį išvykdamas į Iraką kard. Barbarin, kurio vadovaujama arkivyskupija susigiminiavusi su Mosulo arkivyskupija, pasakė: Ne tik melsimės už savo brolius Irake; mes tai darysime būdami su jais. (Vatikano radijas)