Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Šv. Jėzaus Teresės jubiliejus Šiauliuose


Kovo 28-ąją Šiauliuose pradėtas renginių ciklas, skirtas šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejui. Pirmasis renginys šv. Teresės gimimo dieną vyko Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. 12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Pastoracinio centro koplyčioje. Šv. Mišių metu buvo išstatyta Šv. Teresės Avilietės relikvija. Pamoksle, kalbėdamas apie šv. Jėzaus Teresę, vyskupas akcentavo keitimosi svarbą. Šv. Teresė, - sakė ganytojas, - mokė, kaip svarbu žvilgsnį kreipti ne į pasaulį, o į Dievą. Į Tą, kuris mus be galo myli. Mes taip pat turėtume mylėti, bet patys nemokame. Meilė yra tai, kas turėtų keisti mus ir mūsų santykius su Dievu ir su artimu. Tikrasis meilės kelias, kurį nurodo šv. Teresė – atsigręžimas visa širdimi į Dievą. Šventoji troško, kad pasaulis būtų taikoje ir meilėje. Ji dažnai sušukdavo, kad pasaulis liepsnoja, dega neapykanta, kerštu. „Liepsna turi pasikeisti į meilės, gailestingumo, ištikimybės, šventumo liepsną. Turime taip liepsnoti, kad keistume kitų gyvenimus <...> kad kuo daugiau širdžių, pažinę Kristų, galėtų kurti Dievo karalystę žemėje“, - sakė Šiaulių vyskupas.

Po šv. Mišių jubiliejui skirtas renginys tęstas Pastoracinio centro salėje. Šv. Teresės Avilietės aktualumą šių dienų pasauliui pristatė kun. Darius Marcinkevičius. Šv. Teresę kunigas pristatė kaip dovaną iš Viešpaties, kaip tą, kuri Dievo ieškojo ir Dievą atrado. Taip pat kaip didžiąją keliautoją, kaip „Vidinės pilies“ autorę, kaip tą, kuriai malda buvo Dievo valios vykdymas.

Renginio metu koncertavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos vokalinis ansamblis, vadovaujamas Jurgitos Juozūnienės ir tos pačios gimnazijos  liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“, vadovaujamas Reginos Vaišnorienės. Rodytas dokumentinis filmas “Mistika tapusi žodžiu”. Didelio susidomėjimo sulaukė demonstruojamas karmelitų abitas, smėlio laikrodis, žadintuvą atstojęs instrumentas, atsiųsti iš Ispanijos šv. Juozapo basųjų karmeličių bendruomenės.

Šį pirmąjį renginį ir visą renginių ciklą organizuoja Aušra Bagušytė ir Saulė Riaubeckaitė. Saulė Riaubeckaitė yra basųjų karmeličių ordino pasaulietė. Aušra atviravo, kad vienoms suorganizuoti būtų buvę sunku, todėl labai džiaugiasi Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio paskatinimu ir pagalba. Dėkingos taip pat yra Paštuvos seserims karmelitėms, šv. Juozapo basųjų karmeličių bendruomenei iš Ispanijos, Ispanijoje gyvenančiai Jūratei Micevičiūtei ir kitiems. Paštuvos seserys karmelitės padovanojo Šiaulių vyskupijai šv. Jėzaus Teresės relikviją, kuri, minint šventosios jubiliejų, bus išstatoma kiekvieną antradienį Pastoracinio centro koplyčioje. Numatyta turtinga edukacinė programa moksleiviams, meninio filmo „Jėzaus Teresė“ peržiūra ir aptarimas, tikimasi pasikviesti t. Salvadorą Rosą OCD - Segovijos (Ispanija) basąjį karmelitą. Jubiliejų pradėjome minėti vėliau, nei kituose kraštuose, todėl ir baigsime vėliau, - Vatikano radijui sakė Aušra Bagušytė.

Inesė Ratnikaitė