Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

„Islamo valstybės“ nužudyti Etiopijos krikščionys yra kankiniai


Balandžio 20 dieną, pirmadienį, Etiopija pradėjo trijų dienų gedulą, skirtą teroristinės organizacijos „Islamo valstybė“ nužudytiems jos piliečiams, vien todėl, kad jie krikščionys. „Islamo valstybė“ paskelbė video medžiagą, kurioje mažiausiai dvylikai asmenų pjaunamos galvos, o dar 16 nužudoma šūviu į pakaušį. Ši pasibjaurėtina egzekucija, įvykdyta Libijoje, yra lydima ilgo teroristo postringavimo apie tai, kad krikščionys turi atsiversti į islamą ar mokėti mokestį, kitaip jų laukia tik mirtis. Jis užsimena, kad esą krikščionys patys prisiprašė bausmės už tai, kad liejo „brangų musulmonų kraują“ – galvoje turbūt turima tai, kad Etiopijos kariai patruliuoja Somalio pasienyje, siekdami sustabdyti tenykščių islamistų grupuočių reidus.

*

Į etiopų koptų ortodoksų, kurie sudaro daugumą etiopų, patriarchą Abuna Matą kreipėsi popiežius Pranciškus, išreikšdamas savo skausmą ir užuojautą po dar vieno smurto prieš nekaltus krikščionis akto.

Nėra jokio skirtumo ar aukos yra katalikai, koptai, ortodoksai ar protestantai. Jų kraujas yra vienodas išpažįstant Kristų, priduria popiežius. Mūsų brolių ir seserų krikščionių kraujas, pasak jo, šaukia visiems tiems, kurie dar moka atskirti blogį nuo gėrio. Šis šauksmas turi pasiekti ypač tuos, kurie atsakingi už tautų likimą. 

Ir vis dėlto gyvenimas, kurį gyvename gailestingoje Dievo meilėje yra stipresnis už kančią, kuria patiria krikščionys ir kuri vienija visus geros valios vyrus ir moteris visose religinėse tradicijose, pabrėžia Šventasis Tėvas. Beje, etiopų patriarchas kaip tik žadėjo išvykti į Armėniją ir dalyvauti ceremonijoje, kurioje paminimas masinių armėnų krikščionių žudynių Osmanų imperijoje, prilyginamų genocidui, 1915 metais šimtmetis. Šios kelionės jis atsisakė. Naujos kankinių istorijos susipina su senesnėmis.

*

Aiškėja, kad nužudytieji etiopai buvo migrantai. Dar nėra patvirtintos visų žuvusiųjų tapatybės, bet žinių agentūros AP reporteris praneša, kad neturtingo Etiopijos sostinės Addis Abeba priemiesčio šeimos atpažino bent dvi nužudytas aukas - Eyasu Yikunoamlak ir Balcha Belete. Šie jauni vyrai išvyko prieš du mėnesius, planuodami kirsti Sudaną, vildamiesi nuo Libijos krantų pasiekti Italiją, o iš čia – Jungtinę Karalystę, kurioje galėtų pradėti dirbti. Prieš mėnesį kontaktai nutrūko. Yra gerai žinoma, kad migrantai pakliūna į nusikalstamų grupuočių rankas ir tampa gyvomis prekėmis – jie perkami ir parduodami, apiplėšiami, išnaudojami, sužalojami, įkalinami. Jų gyvybės kaina menka. Net ir įveikus pavojingą kelią iki Libijos ir gavus vietą laive, didžiulė galimybė pražūti jūroje, kaip kad liudija pastarųjų dienų tragedija Viduržemio jūroje, nuskendus šimtams migrantų, sugrūstų į palaikio ir perpildyto laivo triumą. Nužudytieji etiopai Libijos krantų nepasiekė, gali būti kad jie buvo tiesiog parduoti islamistų teroristams. Tai, kad jie buvo nužudyti liudija, jog savo tikėjimo Kristumi neišsižadėjo.

*

Užuojautą ir pasmerkimą dėl etiopų krikščionių egzekucijos išreiškė Jungtinių Tautų, JAV ir kiti pasaulio lyderiai. Vieningai pasisakė Etiopijos tarpreliginė taryba, sudaryta iš krikščioniškų konfesijų ir musulmonų lyderių. Joje pabrėžiama tūkstantmetė krikščionių ir musulmonų sugyvenimo tradicija ir pasmerkiamas „Islamo valstybės“ terorizmas. Etiopijos musulmonų tarybos vadovas atskiroje deklaracijoje pareiškė, kad „Islamo valstybė“ savo barbariškais veiksmais ir ideologija negali atstovauti islamo, prieš ją turi būti kovojama. Panašiai pasisakė ir islamiškais Al Azharo universitetas Kaire.*

Tuo tarpu Egipto koptų apeigų katalikų vyskupas Antonios Aziz Mina žinių agentūrai „Fides“ sakė, primindamas tos pačios „Islamo valstybės“ nužudytus Egipto koptų ortodoksų krikščionis, pakvietė nepamiršti tikėjimo perspektyvos. Taip, smerkiame nusikaltėlius, bet taip pat didžiuojamės kankiniais, kurie lemiamą akimirką nesusvyravo ir kuriuose šviečia Kristaus pergalė. (Vatikano radijas)