Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Kardinolo Mindszenty mirties 40-osios metinės


Ketvirtadienio pavakare Romos Šv. Stepono (Santo Stefano Rotondo) bažnyčioje buvo aukotos Mišios minint keturiasdešimtąsias herojiško vengrų ganytojo kardinolo Jozsefo Mindszenty mirties metines, sukakusias gegužės 6 d. Mišias aukojo Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin, koncelebravo Estergomo – Budapešto arkivyskupas kard. Peter Erdo.

Jozsef Mindszenty gimė 1892 m., 1915 m. priėmė kunigo šventimus, 1944 m. buvo konsekruotas vyskupu. 1945 m. popiežius Pijus XII jį paskyrė Estergomo arkivyskupu ir Vengrijos primu, 1946 m. jam taip pat suteikė kardinolystę. Po trejų vadovavimo Vengrijos Bažnyčiai sunkiais pokario laikais metų, 1948-ųjų gruodį kardinolas Mindszenty buvo suimtas. Po kankinimų ir maždaug metus trukusio komunistų surežisuoto teismo proceso, už tariamą bandymą nuversti valdžią jis buvo nuteistas kalėjimu iki gyvo galvos. Komunistų kalėjime kardinolas praleido beveik aštuonerius metus. Jis buvo išvaduotas 1956 m. sukilimo metu. Kai sovietų tankai sukilimą numalšino, prieglobstį kardinolui suteikė Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Budapešte. Amerikos diplomatinės atstovybės svečias kardinolas buvo net 15 metų. Galiausiai po slaptų derybų su Šventuoju Sostu buvo susitarta, kad kardinolas išvyks iš Vengrijos į Austriją. Jozsef Mindszenty mirė 1975 m. gegužės 6 d. ir buvo palaidotas garsiojoje Austrijos Mariazell Marijos šventovėje. 1991 m., kai Vengrijoje baigėsi komunistų valdymas, kardinolo palaikai buvo perkelti į Vengriją ir palaidoti Estergomo katedroje.

Komunizmo laikų Vengrijos tikėjimo išpažinėjai ir kankiniai mums yra šviesus pavyzdys, - sakė Mišių homilijoje kard. Pietro Parolin. Kai kurie iš jų jau paskelbti palaimintaisiais. Jų ir Dievo tarno Jozsefo Mindszenty pavyzdys yra brangus turtas Bažnyčiai, o jų kančia ir kraujas tapo naujų krikščionių sėkla. Testiprina mus jų duotas meilės Dievui ir artimui liudijimas, tepadeda įveikti mūsų gyvenimo sunkumus, kad visada pasiliktume Jėzaus meilėje ir laikytumės jo įsakymų, - sakė homilijoje kardinolas Parolin. (Vatikano radijas)